Barnas skiskole

Helg: Smittevern på Barnas skiskole

Ofte stilte spørsmål og viktig informasjon angående skiskolen og korona finner du her.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene. For å ivareta de ulike smittevernstiltakene må det påberegnes at ting generelt vil ta lengre tid for gjennomføringen av skiskolen. 

Vi gjennomførte denne helgen helgeskiskole på Skullerud etter grundige vurderinger i Skiforeningen. Det er et uttalt ønske hos nasjonale myndigheter å opprettholde aktiviteter for de yngste. Deltakerne er fra 4 til 8 år, og denne aldersgruppen er ikke omfattet av de strengeste tiltakene. Skiskolen har også vært vurdert hos byråd for idrett, kultur og frivillighet i Oslo kommune mener denne kan gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer. Avgjørelsen er også i tråd med Oslo skikrets sine anbefalinger til klubbene. 

Vi definerer skiskolen som en aktivitet på lik linje med idrettsklubber. All skileikaktivitet foregår utendørs.

FØLG MED HER FOR STATUS FOR DITT SKISKOLESTED

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Forberedelser 

Vi oppfordrer til et ekstra toalettbesøk før barnet går inn i skileiken. For de som har smøreski ber vi om at disse er ferdigsmurte før dere ankommer skileiken. 

Oppmøte 

Vi ber om at alle barn som skal delta på skiskolen ankommer skiskolestedet med maks en foresatt/ledsager. For å unngå stor trengsel på skiskolestedet oppfordrer vi til å møte opp så presist som mulig. 

Vi vil legge til rette for at ankomst til skiskolen er godt organisert gjennom oppmerkede møteplasser. Det er viktig at du som ledsager/foresatt merker deg hvilket kurs (hare, bamse eller elg) barnet ditt er påmeldt, slik at dere kan benytte dere av riktig inngang til skileiken. Barnet vil ved inngangen bli registrert. 

Gruppeinndeling 

Totalt er det 8 barn på en gruppe. Denne gruppen er fast gjennom hele skiskoleperioden. Hver gruppe kan også ha en samarbeidsgruppe på 8 barn. Vi beregner 1 instruktør per 8 barn. Merk at ingen foresatte kan bli med inn i skileiken, dette med hensyn til smittevern. 

Leker og aktiviteter

Det vil være en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt. Vi vil unngå store ansamlinger med alle barna i skileiken og kun basere oss på aktiviteter gruppevis.

Avslutning 

Avslutning på vinterens skiskole vil være noe annerleders enn tidligere år. Siste dag på skiskolen vil alle barn få utdelt rosiner ved utgangen av skileiken. På nettsidene våre finner dere en digital diplom. Denne må dere gjerne printe og kanskje lage en egen avslutningsseremoni i stua 😊 

HVEM KAN DELTA PÅ BARNAS SKISKOLE? 

På grunn av koronasituasjonen utgår ekorn- og funkistilbudet i 2021. Dette er for å begrense kapasiteten per skiskolested. Det betyr at følgende tilbud gjelder i 2021: 

Hare: 4 år = født i 2016
Bamse: 5 og 6 år = født i 2015 eller 2014
Elg: 7 og 8 år = født i 2013 eller 2012

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ BARNAS SKISKOLE? 

Gjennom deltakerlister har vi god kontroll på hvem som befinner seg på skiskolen til enhver tid. Barnet blir registret ved inngangen til skileiken hver gang. 

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED EN NY NEDSTENGING? 

Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av covid-19, vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden vil deltakerne få refundert tapte kursdager.

Dersom en privatperson blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med covid-19, vil ikke Skiforeningen kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene.

VI ØNSKER Å MELDE BARNET VÅRT AV PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN. KAN VI PÅ PENGENE TILBAKE? 

Påmeldingen til Barnas skiskole er bindende. Det fremgår følgende av punkt 3 i våre påmeldingsvilkår:

«3. Avlysning eller utsettelser. Ved vær - og føreforhold eller andre forhold som ligger utenfor Skiforeningens kontroll, forbeholder Skiforeningen seg retten til å avlyse eller utsette deler av kurset uten å være økonomisk forpliktet ovenfor de påmeldte. Dersom en barnehage/SFO/AKS eller en privatperson blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil Skiforeningen ikke kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene. Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden/kursperioden vil deltakerne kun få refundert tapte kursdager.»

Les våre påmeldingsvilkår her. 

KAN VI FÅ REFUSJON FOR EN DAG?

Vi kan dessverre ikke tilby refusjon for en/eller flere ganger på skiskolen. Følgende fremgår av våre påmeldingsvilkår punkt 2:

«2. Dersom deltaker av andre årsaker er forhindret i å delta på èn eller flere kursdager/kvelder er dette deltakerens eget valg og refusjon vil i dette tilfellet ikke tildeles.»

HVA SKJER DERSOM KURSET BLIR UTSATT? 

Dersom kurset blir utsatt vil vi komme tilbake til evnetuell ta-igjen-dag eller hva som evnetult vil skje med tapte skiskoledag(er). 

JEG HAR TO BARN SOM SKAL DELTA. KAN DE VÆRE PÅ SAMME GRUPPE SLIK AT DE ER I SAMME KOHORT?

Forutsetningen for at barna dine kan være i samme gruppe er at de er påmeldt til samme alderstrinn og klokkeslett. Dersom de er det anbefaler vi at de går sammen inn i skileiken. Vi tillater dessverre ikke å blande ulike alderstrinn.

BARNET MITT HAR VENNER PÅ SKISKOLEN. KAN DE GÅ SAMMEN?

Vi anbefaler da at barna går samlet inn i skileiken. Det er en forutsetning at barna er på samme alderstrinn og klokkeslett.

HVOR MANGE BARN ER SAMMEN?

Totalt er det 8 barn på en gruppe. Denne gruppen er fast gjennom hele skiskoleperioden. Hver gruppe kan også ha en samarbeidsgruppe på 8 barn. Vi beregner 1 instruktør per 8 barn.

HVOR MANGE INSTRUKTØRER HAR DERE TILGJENGELIG? 

Vi beregner 1 instruktør per 8 barn og har fristilte personer tilgjengelig som hjelper til der det trengs. 

ER DET SAMME INSTRUKTØR HVER GANG?

Vi etterstreber å bruke samme instruktør på de ulike gruppene hver gang.

BRUKER INSTRUKTØRENE MUNNBIND OG/ELLER VISIR?

Vi har munnbind og visir tilgjengelig på skiskolen for instruktørene. Dette benyttes ved behov.  

HVORFOR KAN DERE IKKE UTSETTE/AVLYSE?

Avgjørelsene er tatt etter grundige vurderinger og råd i Skiforeningen og hos byråd for idrett, kultur og frivillighet. Vi vil hele tiden vurdere situasjonen og følge råd gitt av myndighetene. 

HVA SKJER DERSOM SMITTE OPPDAGES PÅ SKISKOLESTEDET?

Dersom smitte skulle oppstå på skiskolen følger vi følgende informasjon. Avgjørelsen på om skiskolen skal fortsette som normalt vil bli tatt i samråd med kommunens ansvarlige for smittesporing.

HVA GJØR VI DERSOM DET ER FULT PARKERINGSPLASSEN?

Sjekk gjerne ut alternative parkeringsmuligheter i området på forhånd.

VI HAR IKKE BIL, OG OFFENTLIG KOMMUNIKASJON ANBEFALES IKKE. HVORDAN SKAL VI KOMME OSS DIT?

Dersom du må bruke offentlig kommunikasjon gjøres dette under de råd og regler gitt av myndighetene. 

KLARER DERE Å FØLGE AVSTANDSKRAVET?

Vi følger den generelle anbefalingen om å holde 1 meter avstand til hverandre. Vi tilstreber at barna skal være mest mulig selvgående som er en del av våre ferdighetsmål for skiskolen. Et eksempel er at første skiskoledag lærer barna å reise seg selv etter å ha falt. Instruktørene er der for barna og hjelper til når det er nødvendig, og er bevisste på å ikke å ha kontakt ansikt-til-ansikt.

KAN VI BYTTE KURS (DAG/TIDSPUNKT)?

Eventuelle bytter må være avklart før oppstart av skiskolen. Vi tillater ikke å bytte klokkeslett underveis dersom barnet ditt for eksempel skal i en bursdag eller lignende.

ANBEFALER DERE AT FORESATTE/LEDSAGERE BRUKER MUNNBIND?

Vi anbefaler å følge myndighetenes retningslinjer for bruk av munnbind. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. 

FÅR VI HJELP TIL Å SMØRE SKI?

Barna må komme med ferdigsmurte ski. 

KAN JEG SOM FORESATT/LEDSAGER KOMME INN PÅ SKILEIKOMRÅDET FOR Å HJELPE BARNET MITT?

Vi tillater ingen foresatte å komme inn i skileiken grunnet smittevernshensyn.

BARNET ER MELDT PÅ, MEN HAR IKKE FÅTT BEKREFTELSE. KAN BARNET VÆRE MED?

Dersom du ikke har mottatt en bekreftelse på mail (sjekk også søppelpost) er barnet ikke påmeldt. Barnet får da ikke delta på skiskolen.

 

Ta kontakt med oss på kurs@skiforeningen.no dersom du ikke finner svar på det du lurer på. 

Skiskolestedene

Barnas skiskole arrangeres på ti ulike steder i østlandsområdet, alle med sitt eget lokalpreg og egen instruktørgjeng. Finn skiskolen nærmest ditt lokalmiljø.

Les mer

Går skiskolen som planlagt?

Her kan du holde deg oppdatert om Barnas skiskole både før og underveis i kurset.

Les mer

Samarbeidspartnere