Barnas skiskole

Smittevern på Barnas skiskole helg

Vi planlegger Barnas skiskole helg etter beste evne ut fra gjeldene retningslinjer.

Vi er stolte over å kunne skape skiglede hos barn og unge gjennom lek, læring og mestring. Fysisk aktivitet er viktig for barns helse. Skiforeningen vil gjøre alt for å legge til rette for en forsvarlig gjennomføring av Barnas skiskole også til vinteren, som etter all sannsynlighet kommer til å være preget av koronaviruset.

Vi forholder oss hele tiden til gjeldene retningslinjer for smittevern. Det er viktig å presisere at planene kan endre seg om det kommer oppdaterte retningslinjer fra myndighetene.

HVEM KAN DELTA PÅ BARNAS SKISKOLE? 

På grunn av koronasituasjonen utgår ekorn- og funkistilbudet i 2021. Dette er for å begrense kapasiteten per skiskolested. Det betyr at følgende tilbud gjelder i 2021: 

Hare: 4 år = født i 2016
Bamse: 5 og 6 år = født i 2015 eller 2014
Elg: 7 og 8 år = født i 2013 eller 2012

HVORDAN HAR DERE KONTROLL OVER DELTAKERE PÅ BARNAS SKISKOLE? 

Gjennom deltakerlister har vi god kontroll på hvem som befinner seg på skiskolen til enhver tid. 

VIL DELTAKERE FÅ PENGENE REFUNDERT VED ET NYTT SMITTEBRUDD/NY NEDSTENGING? 

Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av covid-19, vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden vil deltakerne få refundert tapte kursdager.

Dersom en privatperson blir rammet av karantene som følge av lokalt smitteutbrudd i forbindelse med covid-19, vil ikke Skiforeningen kunne tilby erstatning eller refundere deler av kursavgiften for den/de tapte kursdagene.

HVORDAN TENKER DERE SMITTEVERN UNDER SKILEIKEN?

Oppmøte 

Vi oppfordrer at alle barn som skal delta på skiskolen ankommer skiskolestedet med maks en foresatt/ledsager. Møt opp med ferdigsmurte ski. 

Vi vil legge til rette for at ankomst til skiskolen er godt organisert gjennom oppmerkede møteplasser. Det er viktig at du som ledsager/foresatt merker deg hvilket kurs (hare, bamse eller elg) barnet ditt er påmeldt, slik at dere kan benytte dere av riktig inngang til skileiken. 

Gruppeinndeling 

Ditt barn blir satt i en gruppe med 7 andre barn. Denne gruppen er fast gjennom hele skiskoleperioden. Hver gruppe vil også ha en samarbeidsgruppe på 8 barn. Vi beregner 1 instruktør per 8 barn. Merk at ingen foresatte kan bli med inn i skileiken, dette med hensyn til smittevern. 

Leker og aktiviteter

Det vil være en gjennomtenkt plan når det gjelder hvilke aktiviteter og hvilket utstyr som brukes, spesielt med tanke på nærkontakt. Vi vil unngå store ansamlinger med alle barna i skileiken og kun basere oss på aktiviteter gruppevis.

 

Samarbeidspartnere