Barnas skiskole

Barn med funksjonsnedsettelser

Vi ønsker at alle barn skal kunne delta på skiskolen

FYSISKE OG KOGNITIVE FUNKSJONSNEDSETTELSER

Vi ønsker at alle barn skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Dette gjelder både skiskole sammen med barnehagen/skolefritidsordningen og skiskolen som arrangeres i helgene.

SKISKOLE HELG

På lørdager har vi mulighet til å gi to barn tettere oppfølging på alle våre helgeskiskolesteder. Kurset heter Skileik - Barn med funksjonsnedsettelser og er tilgjengelig i påmeldingen. Info om påmelding blir lagt ut her.

Foresatte som fått plass på kurset Skileik - Barn med funksjonsnedsettelser skal fylle ut skjemaet under for best mulig tilrettelegging:

Skjema for tilrettelegging helg 2023

SKISKOLE FOR BARNEHAGER/SFO/AKS

Barn med spesielle behov som deltar sammen med barnehagen eller skolefritidsordningen må meldes på gjennom vår ordinære påmelding. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging må fylle ut og sende inn skjemaet under: 

Skjema for tilrettelegging hverdag 2023

Samarbeidspartnere