Barnas skiskole

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere fra næringslivet støtter opp om Barnas skiskole.

Aftenposten og Skiforeningen har tradisjoner for samarbeid fra langt tilbake.  Aftenposten bidrar gjennom godt annonsesamarbeid til økt kjennskap om tilbudene fra Barnas skiskole.

Gilde bidrar til videreføring av stolt norsk skihistorie og kulturarv.  Produkter fra den norske bonden er rik på god og viktig ernæring før og etter utfordringer på ski.

Intersport

OBOS er svært opptatt av å bidra til å skape gode oppvekstsvilkår og bomiljøer. Skiaktivitet og frisk luft gir barn morsomme stunder, fysiske utfordringer og mestringsglede.

Alpina – bidrar til at vi har mulighet til å låne ut gratis skisko.

Veidekke barneskifond - sikrer at antall friplasser er tilgjengelig for barn fra familier med mindre økonomisk handlingsrom.

Barnas skiskole_756x378_2019.jpg

Samarbeidspartnere