Barnas skiskole

Hva er Barnas skiskole?

Til deg som er leder/styrer i barnehage/SFO/AKS og er nysgjerrig på skiskoletilbudet.

Informasjon på denne siden er til deg som styrer/leder i barnehagen/SFO/AKS. 

Skiforeningen har siden 1948 lagt til rette for at barn skal oppleve skiglede. Vi er stolte over å kunne kalle oss en døråpner til Marka, og ser fram til en ny sesong. Under finner du nyttig informasjon til deg som er styrer/leder i en barnehage/SFO/AKS. 

SKIFORENINGENS TILBYR 

  • Utvikling av grunnleggende skiferdigheter
  • Kvalifiserte instruktører 
  • En instruktør pr. 8-10 barn
  • Læring gjennom lek
  • Variert aktivitetsprogram
  • Tilrettelagte skiskoleområder
  • Varierende vanskelighetsgrad
  • Snøsikkert med snøproduksjon 

PÅMELDING

1. september - 1. oktober: Barnehagen/SFO/AKS registrerer seg via skiforeningen.no/barnasskiskole. antall barn må oppgis. Tallet baseres på forventet deltakelse. Dersom barnehagen/SFO/AKS ønsker å betale for kurs og/eller transport må det krysses av for dette ved registrering. Dere vil da få tilsendt faktura. 

17. oktober - 1. november: Foresatte registrer og betaler for sitt barn via skiforeningen.no/barnasskkole. NB! Påmeldingen er bindene, og vi praktiserer førstemann til mølla.  

Mer informasjon om påmelding og priser finner du her.

Her vil du også finne informasjonsbrev som kan formidles ut til foresatte.

LEDSAGERE

Barnehagen/SFO/AKS bør stille med minimum en ledsager pr. 10 barn. Det er ønskelig at alle ledsagere deltar aktivt med ski på beina. Ledsagernes oppgave er å støtte opp om aktivitetene instruktørene legger opp til, samt hjelpe barna ved behov. 

TRANSPORT

Skiforeningen tilbyr transport til/fra kursstedet for grupper med minimum 5 barn. Flere barnehager/SFO/AKS blir ofte hentet med samme buss. Transport er gratis for ledsagere. 

UTSTYR

Barn og ledsagere som ikke har eget skiutstyr kan låne dette gratis av Skiforeningen. Lånebehov oppgis ved påmeldingen. Begrenset antall. 

FRIPLASS 

Barnas skiskole tilbyr et begrenset antall friplasser som finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barnas skifond i samarbeid med Veidekke. Disse plassene er forbeholdt barn som kommer fra lavinntektsfamilier. Skriftlig begrunnes søknad fra institusjon eller foresatte sendes friplass@skiforeningen.no innen 15. oktober.
Les mer om friplasser her.

FYSISKE OG KOGNITIVE FUNKSJONSNEDSETTELSER  

Vi ønsker at alle skal kunne delta på skiskolen, og tilrettelegger for barn med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. barnet må ha med egen assistent som deltar med ski på beina. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging, bes fylle ut eget skjema som er tilgjengelig på våre nettsider. Her vil skjema for sesongen 2023 komme.

SNØPRODUKSJON 

For å sikre gjennomføringen av kurset er det snøproduksjon på de fleste skiskolestedene. Eventuelle utsatte dager tas igjen fortløpende etter vinterferien så langt det lar seg gjøre. 

VIDERE INFORMASJON

All videre informasjon sendes til e-postadressen som dere oppgir ved nettpåmelding. Husk derfor å registrere korrekt e-postadresse. I oktober vil dere motta informasjon om kursplass, samt instruktser om hvordan foresatte skal registrere og evt. betale for barnet på nett. Informasjon om tildelt dag og klokkeslett vil bli sendt ut på e-post i desember. SFO/AKS får tildelt dag allerede i oktober. 

SPØRSMÅL?

Kontakt oss på kurs@skiforeningen.no eller tlf. 22 92 32 00. 

Samarbeidspartnere