Barnas skiskole

Friplasser og utlån av skiutstyr

Vi ønsker at alle barn skal kunne delta på skiskolen

Midler fra Barnas skifond og Bufdirs nasjonale tilskuddsordning mot barnefattigdom sikrer at skiskolen blir mulig for alle. Ved hjelp av disse midlene kan vi tilby friplasser på skiskolen både på hverdag og helg.   

 

Friplasser på Barnas skiskole med barnehagen/SFO/AKS

Skiforeningen tilbyr friplasser for barn som deltar på skiskole i regi av barnehagen/SFO/AKS. Krav for innvilgning er at barnet har redusert betaling i barnehagen/AKS/SFO. Foresatte eller ansatte i barnehagen/SFO/AKS må søke om friplass innen 15. oktober 2018. Etter fristens utløp tildeler vi friplasser så langt midlene rekker.

OBS. Dersom man søker om friplass skal man ikke melde på barnet gjennom ordinær påmelding. Dersom friplass-søknaden godkjennes blir barnet påmeldt manuelt av Skiforeningen.

Friplass på Barnas skiskole helg

Skiforeningen tilbyr friplasser for barn som ønsker å delta på vår skiskole i helgene. Krav for innvilging er vanskelig økonomisk situasjon. Søknadsfrist er fortløpende eller senest innen 4. januar 2019. Søknadene vil bli besvart i november.

OBS. Dersom man søker om friplass skal man ikke melde på barnet gjennom ordinær påmelding. Dersom friplass-søknaden godkjennes blir barnet påmeldt manuelt av Skiforeningen.

 

Behov for å låne utstyr på Barnas skiskole for barnehager/SFO/AKS?

Både barn og ledsagere som ikke har eget skiutstyr kan låne dette gratis av Skiforeningen på skiskolen i regi av barnehagen/SFO/AKS. Våre samarbeidspartnere bidrar med både ski og skisko for utlån på skiskolen. Foresatte som har behov for låneutstyr til barna, oppgir dette under påmeldingen. Ledsagere som trenger låneutstyr må registrere dette når de melder på barnehagen/SFO/AKS eller sende oss en e-post til innen utgangen av desember 2018.

 

Samarbeidspartnere