Barnas skiskole

Erstatningsdager Barnas skiskole

Vi tar igjen avlyste skiskoledager

Erstatningsdager Barnas skiskole

Vinteren har så langt vært preget av utfordrende snøforhold for gjennomføring av Barnas skiskole.
Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å sette opp ta-igjen-dager for avlyste kurs.
Her vil vi legge ut informasjon om ta-igjen-dager.

Ta-igjen-dager Barnas skiskole helg

Avlyst skiskole på Vestli Stovner lørdag 18. januar tas igjen lørdag 15. februar. Tidspunktene forblir uendret. Skiskolen vil bli gjennomført i Nittedal. Les mer om dette her. Avslutningsmarkering blir den 15. februar. 

Avlyst skiskole på Sollihøgda lørdag 18. januar tas igjen lørdag 15. februar. Tidspunktene forblir uendret. Avslutningsmarkering blir den 15. februar. 

Avlyst skiskole i Sørkedalen lørdag 18. og søndag 19. januar tas igjen lørdag 15. og søndag 16. februar. Tidspunktene forblir uendret. OBS! Karneval og avslutningsmarkering blir den 16. februar for våre søndagskurs pga. avlysning søndag 9. februar.

Avlysningen 9. februar vil med stor sannsynlighet bli tatt igjen lørdag 29. februar. Nærmere informasjon om dette kommer.

Vi er klar over at 15. og 16. februar er inngangen til vinterferien for flere av våre deltakere, men av hensyns til vær- og snøforhold ønsker vi å få avviklet skiskolen så raskt som mulig.

Ta-igjen-dager Barnas skiskole hverdag

Informasjon om disse dagene vil bli sendt ut på e-post til barnehager/SFOer/AKSer/skoler så snart vi har funnet passende erstatningsdager.

For spørsmål ta kontakt med oss på e-post eller tlf. 22 92 32 00 (hverdager mellom kl. 08.30 og 15.30)

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere