Barnas skiskole

Alt om skiskole for barnehager/SFO/AKS

Skileik for barnehager, SFO og AKS

Barnas skiskole for barnehager og skolefritidsordninger arrangeres hver vinter i januar og februar. Gjennom et 5-ukers tilbud (5 x 75min) utvikler barna grunnleggende skiferdigheter på langrennsski gjennom skileik. De fleste barnehagene og skolefritidsordningene benytter seg av transporttilbudet vårt og blir hentet med buss og kjørt til et av våre 11 skiskoleområder. Barnehagen/SFO/AKS stiller selv med personell som kjører sammen med barna til kursstedet og kan hjelpe til når det trengs. Skiforeningens instruktører sørger for den gode stemningen, varierte og morsomme aktiviteter. Etter kurset blir barna kjørt tilbake til barnehagen/SFO/AKS.

Fokuset på skiskolen er at barna skal ha det gøy og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger. Barnas skiskole er en unik arena for fantastiske skiopplevelser og for å utvikle barnas motoriske ferdigheter. Stort sett bruker vi ikke staver under kurset, balansen på ski blir mye bedre uten. Siste kursdag er ekstra stas, da legger vi opp til en morsom vri på alle skiskolestedene.

Finn det skiskolestedet som er aktuelt for dere

 

 

Hva

 • 5-ukers skileikkurs
 • 75 minutter hver kursgang
 • Utvikling av grunnleggende ferdigheter på langrennsski
 • Kvalifiserte instruktører
 • Læring gjennom lek
 • Variert program
 • Tilrettelagte aktivitetsområder
 • Snøsikkert med snøproduksjon

Hvem kan delta?

Barnas skiskole for barnehager/SFO/AKS er et tilbud som foregår på dagtid. For at ditt barn skal kunne delta må barnets barnehage/SFO/AKS være påmeldt. Barna må være minimum 4 år (innen utgangen av 2019), men ofte ønsker barnehagen at et bestemt alderstrinn skal delta. Kurstilbud passer for barn mellom 4 og 9 år.

Det er ikke anledning for privatpersoner å melde seg på dette kurstilbudet. 

Er du usikker på om din barnehage/SFO/AKS benytter seg av tilbudet, ta gjerne kontakt med oss.

Transport

Skiforeningen har skreddersydde pakker som inneholder både transport og kurs. Barnehagen/SFO/AKS står fritt til å sørge for transport på egenhånd dersom det er ønskelig. Vi lover deltakerne en trygg kjøretur og setter høye krav til sikkerhet. Alle bussene vi benytter har sikkerhetsbelter.

Priser for 2020

 • Skikurs kr 1025 pr. barn
 • Transport kr 420 pr. barn

Alle ledsagere (ansatte i barnehagen/SFO/AKS) går gratis.

Påmelding for 2020

 • 2. september for barnehage, SFO/AKS
 • 15. oktober for foresatte15.oktober for foresatte

Når er skiskolen?

 • Kursperiode: uke 3 - 7. 
 • Barnehagen/SFO/AKS får tildelt en fast dag gjennom de 5 ukene kurset pågår. 
 • Kursøktene varer i 75 minutter og foregår mellom kl. 09.30 og 16.00. 

Barnehagen/SFO/AKS har anledning til å påvirke hvilken dag som blir deres skiskoledag. Vi forsøker å være fleksible så langt det lar seg gjøre.

 

Brosjyre 2020

Informasjon foresatte

 Dager og tider for skiskole

Oversikten under viser hvilke ukedager og tider vi arrangerer skiskole på de ulike stedene:                                                                                                                                                   
(Med forbehold om endringer)

Skiskolesteder

Friplasser

Skiforeningen tilbyr friplasser for barn fra lavinntektsfamilier. Midler fra Barne-, ungdoms-,og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond i samarbeide med Veidekke sikrer gjennom denne ordningen at skiskolen blir mulig for alle. Ansatte i barnehagen/SFO/AKS eller foresatte må søke om friplass innen 15. oktober.

SØKNADSSKJEMA

Ledsagere

Barnehagen/SFO/AKS anbefales å stille med 1 ledsager pr.10 barn. Det er ønskelig at alle ledsagere deltar aktivt på skiskolen med ski på beina. Ledsagerens oppgave er å støtte opp om aktivitetene instruktørene legger opp til og hjelpe barna ved behov (følge til/fra bussen, følge på do, etc.)

Fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser

Vi ønsker at alle barn skal kunne delta på skiskolen og tilrettelegger for barn med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser. Barnet må ha med egen assistent som deltar på ski. Foresatte som har barn med behov for spesiell oppfølging,kan lese mer her

Låne utstyr?

Både barn og ledsagere som ikke har eget skiutstyr kan låne dette gratis av Skiforeningen. 

 • Foresatte som har behov for låneutstyr til barna, registrerer dette under påmeldingen.
 • Ledsagere som trenger å låne utstyr kan kontakte oss om dette før kursstart.

 

Velkommen til Barnas skiskole hverdag

Barnas skiskole hverdag arrangeres i uke 3 - 7

Påmelding

Samarbeidspartnere