Barnas Holmenkolldager

Vinn barneskirennpakken

I samarbeid med Gilde trekker vi 10 heldige vinnere som får tilsendt "Barneskirennpakken"

Alle som har kjøpt premiesekk til Barnas Holmenkolldager 2021 innen 8. februar er med i trekningen av "Barneskirennpakken". Pakken inneholder start-/målbanner, medaljer og *Gilde-pølser. 

* refunderes ved innsendelse av kvittering for innkjøpte Gilde-pølser i butikk

Kjøp sekk og startnummer her!

Konkurransevilkår

1. Kampanjeansvarlige
Konkurransen arrangeres av Skiforeningen i samarbeid med Nortura SA.

2. Om kampanjen
Konkurransen foregår i perioden frem til 08.02.2021. 

Du deltar i konkurransen ved å bestille sekk og startnummer til Barnas Holmenkolldager. Påmelding finner du her. 

Siste frist for å delta er 08.02.2021.

Vi trekker totalt 10 vinnere som får tilsendt en premiepakke til lokal gjennomføring.

Premiepakken inneholder:

  • Startbanner
  • Målbanner
  • Pølser – refunderes ved innsendelse av kvittering for innkjøpte Gilde pølser i butikk
  • Medaljer med nøkkelbånd

Alle vinnere kontaktes på e-post.

3. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år eller sende inn samtykke fra foresatte.

PERSONVERNERKLÆRING FOR KONKURRANSE

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet, vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger, eller opplysningene dine endres, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Skiforeningen (org.nr. 946175986 ). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: barnasholmenkolldag@skiforeningen.no

Samarbeidspartnere