Skibussen

Skibussen tar deg høyt opp og inn i Marka til Mylla eller Ringkollen slik du får en fin tur hjem. God tur!

Skibussene går i helgen!

Her følger litt detaljert informasjon om de forskjellige turalternativene:

Ringkollen-Vassendvika-Løvlia: maskinpreparert og gode forhold. Vis forsiktighet i utforkjøringer og under tett skog hvor snølaget er tynnere.
Løvlia-Kampevaddammen-Tverrelva-By i Lommedalen: maskinpreparert og gode forhold, men et hogstfelt må passeres i bakkene like nedenfor Løvlia. Her er det nå et tynt snølag så vis forsiktighet og vær forberedt på at du eventuelt bør ta av skiene et kort stykke.
Løvlia-Fjellsetra-Kleivstua: Et hogstfelt må passeres i bakkene like nedenfor Løvlia. Her er det nå et tynt snølag så vis forsiktighet og vær forberedt på at du eventuelt bør ta av skiene et kort stykke. Resten av strekningen frem til Kleivstua er førstegangspreparert med maskin torsdag 17/1 og det er lite snø, med noe stein, kvist og kvast som stikker opp, særlig under stor skog. Bruk gjerne gamle ski.
Kleivstua-Sollihøgda: maskinpreparert og fine forhold.
Løvlia-Gagnumseter-Sørkedalen: maskinpreparert og gode forhold både over Nibbitjern og Løvliaflakene, men fortsatt noe blåbærlyng i enkelte partier så velg gjerne gamle ski. Gode forhold både langs Heggelivann og over Oppkuven til hhv. Skansebakken og Åmodt parkering.
Mylla-Svartbekken-Gjerdingen-videre via Katnosa/Sandungen eller Daltjuvmana/Hakloa til Kikutstua: Fine forhold. I terrenget kan det fortsatt stikke opp noe  blåbærlyng enkelte steder så vurdér evt å bruke gamle ski.
Kikutstua-Nordmarkskapellet-Frognerseteren eller Sognsvann: maskinpreparert og fine forhold.

Skibussen tar deg til enten Ringkollen eller Mylla på en behagelig og miljøvennlig måte. Skiene legger du i bagasjerommet under bussen. Billettene koster fra 120 til 250 kroner.

Kun forhåndsbetaling av skibussbilletten

Det ikke lenger mulig å betale ved påstigning. Billetten kjøpes for en bestemt avgang og må forhåndsbetales. Det er ingen refusjon av billetter som ikke benyttes og de kan heller ikke brukes ved en senere avgang.

Du kjøper billett ved å velge ønsket destinasjon, dato, påstigningssted og antall billetter. Deretter går du videre til betaling. Billett/reservasjon for betalt plass får du på e-post. Denne viser du til sjåføren ved påstigning. Både digital- og papirversjon av billetten/reservasjonen aksepteres.

Påmelding til skibussene er åpen fram til klokken 14:00 dagen før aktuell avgang og deretter er det ikke lenger mulig å melde seg på skibuss for denne datoen. Dette er fordi vi bestiller busser etter antall påmeldte.

NB: Skibussen kan avlyses pga snø- og værforhold eller ved for få påmeldte. Skiforeningen gir beskjed om eventuell avlysning per SMS. Dersom bussen blir avlyst, returneres beløpet.

Destinasjon

Samarbeidspartnere