skispor

Generalforsamling 2023

Skiforeningens generalforsamling avholdes tirsdag 9. mai kl. 18 i pressesenteret i Holmenkollen.

Til behandling foreligger de til loven nevnte saker. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innsendt styret før 1. mars. 

Årsrapport med styrets beretning og regnskap blir lag ut 14 dager før generalforsamlingen på skiforeningen.no.

Samarbeidspartnere