Barnas Holmenkolldag Enebakk

Dato og klokkeslett: 5. mars 2023. Start mellom kl. 11 og 13. Arrangementet varer til kl. 15.
Sted: Ytre Enebakk og Flateby

Ingen forhåndspåmelding. Startnummer utleveres ved startstedet når deltakeravgiften er betalt.

Datoen er foreløpig og kan bli endret pga. snømangel. Snømangel kan også føre til at vi velger to alternativer, med og uten ski. Legges til Bråtanstua og områdene rundt, inkludert skileker på golfbanen dersom det er forhold til det. I tillegg blir det et tilsvarende arrangement på Flateby.

Samarbeidspartnere