Holmenkollen

Frihet på snø - ny utstilling på Skimuseet

12.november 2014 åpnet utstillingen «Frihet på Snø» på Skimuseet i Holmenkollen. Utstillingen handler om snowboard og moderne skikjøring.

Skiforeningen har i sin formålsparagraf «å virke for utbredelse av ski-idrett». Det mange ikke vet er at det også i formålsparagrafen står at Skiforeningen skal stille ut og vise fram ski.

Tradisjonelt sett har Skimuseet vist skienes kulturhistorie, friluftslivets fremvekst og skisportens utvikling. Hopp og langrenn har vært hovedfokus. Museet ønsket å utvide utstillingene med snowboard og moderne skikjøring som twintip, frikjøring og toppturer.

Historien, kulturen og følelsen

Høsten 2013 ble det opprettet en referansegruppe bestående av sentrale aktører fra miljøene, blant annet Snowboardforbundet og Skiforbundet. Referansegruppen fikk da i oppdrag å definere hvilke elementer utstillingen måtte ha med. Stikkordene som gikk igjen var historien, følelsen og kulturen.

 Frihet på snø

Hvem husker vel ikke legenden Terje Håkonsen som var en av verdens beste på snowboard på 1990-tallet. Legenden som takket nei til OL i Nagano i 1998 og skapte store overskrifter i media. Legenden som fortsatt i dag er en av de som barn og unge ser opp til. Derfor var det selvsagt ingen ringere enn selveste Håkonsen som klippet båndet og åpnet Frihet på Snø.

«Frihet på snø» handler om muligheten til å utfolde seg fritt i naturen med ski eller snowboard på beina. Høye fjelltopper, preppede halfpiper eller urban bykjøring på rekkverk i offentlige parker er like viktig som å prestere i konkurranser.  

Kulturen er sterkt preget av at lek, moro og samhold er viktigere enn resultater. Dette står i sterk kontrast til annen organisert idrett. Det å skape gode foto- og filmøyeblikk er en sentral del av kulturen og vil også være en sentral del av utstillingen.

Bidragsytere

Skimuseet har samarbeidet blant annet med Field Productions som er en av verdens ledende film – og produksjonsselskaper innenfor ski – og snowboardfilmer. De hadde stor suksess med skidokumentaren «Supervention» som gikk på kino i vinter.

Filip Christensen er daglig leder av firmaet og han sier at:» Denne utstillingen gir folk et unikt innblikk i utviklingen innen ski-og brettkulturen. Vi er svært stolte av å kunne bidra med våre filmproduksjoner og erfaringer innen dette feltet."

Reklamebyrået HestHest har utarbeidet det grafiske i utstillingen og estetikken i utstillingen og estetikken er sterkt inspirert av snowboard- og skikulturen. Linje Arkitektur har laget utstillingsarkitekturen.

For å kunne lage denne utstillingen har museet vært helt avhengige av eksterne finansieringskilder. Skimuseet mottok støtte fra Sparebankstiftelsen høsten 2013 som ble øremerket utstillingen.

Utstillingen er plassert i Skimuseets nybygg Iskosset som ble bygget i 2011.

Samarbeidspartnere