Generalforsamlingen 2021

Skiforeningens generalforsamling ble avholdt 5. mai 2021.

Protokoll fra generalforsamlingen kommer her straks den er klar. 

Protokoller fra tidligere generalforsamlinger.

Affiliates