NORSKE SKISPOR

Løypebas

Helse, miljø og sikkerhet

Her vil du finne eksempler på sikkerhetsinstrukser.

Enhver virksomhet må arbeide systematisk med tilrettelegging av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre et forsvarlig arbeidsmiiljø, men arbeidstakerne har et medvirkningsansvar. Også små lag og foreninger må ha et bevisst forhold til sikkerhet i arbeidet med å legge tilrette for skiaktivitet, både med tanke på dem som utfører jobben og til publikum.

Her vil vi presentere forslag til aktuelle sikkerhetsinstrukser. Malene har utgangspunkt i de instruksene Skiforeningen benytter og vil være tilgjengelige i word-format. Skulle de være for omfattende for din virksomhet, kan du enkelt gjøre nødvendige tilpasninger. Ta gjerne utskrift av instruksene og samle dem i en perm som er lett tilgjengelig for løypebasene.

Gode sikkerhetsinstrukser vil være til hjelp i arbeidet med å tilrettelegge på en forsvarlig måte.

Eksempel på områder hvor det kan være klokt å ha sikkerhetsinstruks: arbeid med motorsag og ryddesag, løypepreparering, kjøring over islagt vann, snøproduksjon, avfallshåndtering, maskinvedlikehold, førstehjelp - for å nevne noe.

Instrukser

Her finner du eksempler på maler.

Les mer
Snøkanon

Affiliates