Gi bort skiglede

Når du kjøper dette produktet støtter du prosjektet Aktiv fritid for alle som gir unike skiopplevelser til barn som ellers ikke ville hatt muligheten. Pengene går uavkortet til formålet. Vennligst trykk her for et gavebevis som kan printes ut: 

GAVEBEVIS

Om Aktiv fritid for alle   

Å få oppleve gleden av friluftsliv eller delta på aktiviteter er dessverre ikke en selvfølge for alle. Det er mange som faller utenfor, enten pga fattigdomsproblematikk eller annen sosial ekskludering. Aktiv fritid for alle er et prosjekt initiert av Skiforeningen som tilbyr aktiviteter og friluftsopplevelser til dem som ellers ikke ville hatt muligheten. Vi ønsker å gi flere muligheten til å delta på fritidsaktiviteter og kurs sammen med andre, uavhengig av inntekt og sosial situasjon. Vårt mål er å nå så mange som mulig i målgruppen og gi dem et likeverdig fritidstilbud.
Aktiv fritid  for alle støttes også av midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Price:

Regular NOK 200,-

Affiliates