Medlem

Verv medlemmer

Mange av våre medlemmer gjør en uvurderlig jobb og verver nye medlemmer til Skiforeningen

Verver du medlemmer til Skiforeningen har du mulighet til å kunne få gavekort fra vår samarbeidspartnere. Skiforeningen setter stor pris på at nettopp du ønsker å hjelpe noen å bli medlem i Skiforeningen. Et medlemskap hos oss muliggjør at vi kan legge forholdene enda bedre til rette for alle brukerne av Marka!

Vervepremien sendes ut når medlemmet har betalt kontingenten sin.

Betingelser for medlemsverving:

Den som verver må være 16 år eller eldre i verveøyeblikket

Det er ikke tillat med vervinger av nye medlemmer innad i samme husstand.

Oppsparte vervepoeng må benyttes innen 12 mnd fra vervetidspunktet, etter 12 mnd bortfaller vervepoengene.

Informasjon om vervepremie

Som takk for din innsats som verver så får du gavekort fra våre samarbeidspartnere G-sport/G-max. Hvor mye du har til gode beregnes ut fra typen medlemskap du har vervet, for å få vervepremie må du verve 6 poeng som tilsvarer et hovedmedlemskap.

Her ser du hvor mange poeng våre medlemskap gir deg:

Hoved 6 poeng, Familie 9 poeng, Husstand 2 poeng, Ungdom/Senior 3 poeng

Takk for innsatsen og lykke til!

 

Informasjon om nytt medlem.
 

Affiliates