Senioraktiviteter

Skiforeningen er opptatt av å ha et godt aktivitetstilbud rettet mot alle over 60 år. Les mer om vårt tilbud her.

Skiforeningen er opptatt av å ha et aktivtetstilbud til alle aldersgrupper. Her kan du lese litt mer om hva vi kan tilby til deg som over 60+.

Eldre over 65 år bør følge de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet​ som gjelder for voksne generelt. Fysisk aktivitet vil blant annet bidra til en redusert risiko for utvikling av en rekke sykdommer, beinskjørhet, redusere fall og brydd, samt reduksjon av depressive symptomer.

Når det gjelder styrkeøvelser er det viktig at de styrker de store muskelgruppene i ben, hofte, mage, rygg, bryst, skuldre og armer. Eldre bør være spesielt oppmerksomme på å trene muskulaturen i ben og hofter.

I tillegg bør eldre som er ustø eller har nedsatt bevegelighet også utføre fallforebyggende øvelser. Å forebygge fall er spesielt viktig dersom du ikke klarer anbefalingene om minst 150 minutters moderat fysisk aktivitet i uken.  

Eldre som ikke kan følge rådene ovenfor på grunn av nedsatt funksjonsnivå eller en sviktende helse, anbefales å være så aktive som evne og helsetilstand tillater.​​

Affiliates