Friluftsglede

For skoleklasser

Vi tilbyr spesialutviklede program for skoleklasser både om høsten og om våren. Les mer om dette tilbudet her.

Dette er Friluftsglede for skoler:

Friluftsglede for skoler er pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg og består av én høstsesong og én vårsesong slik at elevene som deltar kan oppleve naturens kretsløp gjennom året. 

Målgruppe

3. og 4. klassetrinn samt mottaksklasser og spesialklasser fra skoler med over 61% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk.

I inneværende skoleår deltar 25 Osloskoler på Friluftsglede, med tilsammen 2200 elever på 3. og 4. trinn samt mottaksklasser hver sesong.

Mål og innhold

Målet med prosjektet er å skape varig friluftsglede. I dette ligger følgende delmål:

 • Få barna til å like å være ute, være i bevegelse, bli kjent med og glad i naturen og nærmiljøet, lære seg basisferdigheter innen friluftsliv.
 • Inspirere til aktiv friluftsliv på egen hånd - gjøre barna selvhjulpne.
 • Bli kjent med de viktigste planter og dyr i skogen/nærmiljøet.
 • Fokus på glede, trygghet og naturopplevelse.

Programmet inneholder mange temaer fra læreplanen for 3. og 4. trinn innen naturfag og kroppsøving. I tillegg bidrar programmet til bedre språkutvikling og økt begrepsforståelse. Lærerne har en gylden mulighet til å bruke den praktiske erfaringen elevene får på Friluftsglede, inn i undervisningen i klasserommet.

Vi tilrettelegger for naturopplevelser, læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter og kunnskap gjennom utfordringer og lek i naturen. Blant annet:

 • Orientering
 • Bruk av kniv
 • Lage bål
 • Klyve og klatre
 • Mangfold i naturen
 • Dyre- og planteliv
 • Naturens kretsløp
 • Undring og bruk av sanser
 • Samarbeid
 • Positiv holdning til å være ute - i all slags vær 

Tilbudet i skoleåret 2017/18

Friluftsgledeprogrammet går over to skoleår. Dette sikrer kontinuitet og progresjon i programmet og gir elevene enda bedre utbytte. 

For 3. trinn og mottaksklasser

 • En halv dag om høsten i uke 39, 41 og 42 - kl. 09:00 - 11:00 eller kl. 11:30 - 13:30.
 • En full dag om våren i løpet av ukene 17 til 23. Tildeling vil skje i løpet av mars 2017. 

For 4. trinn

 • En full dag om høsten i uke 37 eller 38 - klokken 09:30 - 13:30
 • En full dag om våren i løpet av ukene 17 til 23. Tildeling vil skje i løpet av mars 2017.
 • Eventuelt en full dag om vinteren i uke 10 eller 11.

Vi sørger for busstransport til de skolene som trenger det. Reisetid kommer i tillegg til oppsatte tider.

Deltagelse på Friluftsglede er gratis for de inviterte skolene.

Friluftsglede for skoler støttes av Miljødirektoratet.

Mer informasjon

Ta kontakt med Annemarie Erichsen på aek@skiforeningen.no.

Affiliates