Friluftsglede

Friluftsglede for skoler

Vi tilbyr spesialutviklede program for skoleklasser gjennom hele året. Les mer om dette tilbudet her.

Skiforeningen har følgende tilbud til skoler og AKS:

Dette er FRILUFTSGLEDE for skoler:

Friluftsglede for skoler er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg som går over to skoleår og inneholder både høst- og vårsesong, i tillegg til vinter for utvalgte skoler. Slik kan elevene som deltar oppleve naturens kretsløp gjennom hele året. 

Målgruppe

3. og 4. klassetrinn fra skoler med over 60% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk og mottaks-/alfaklasser. 

Mål og innhold

Målet med prosjektet er å skape varig friluftsglede. I dette ligger følgende delmål:

 • Få barna til å like å være ute, være i bevegelse, bli kjent med og glad i naturen og nærmiljøet.
 • Lære seg basisferdigheter innen friluftsliv.
 • Inspirere til aktiv friluftsliv på egen hånd - gjøre barna selvhjulpne.
 • Bli kjent med de viktigste planter og dyr i skogen/nærmiljøet.
 • Fokus på glede, trygghet og naturopplevelse.

Programmet inneholder mange temaer fra læreplanen for 3. og 4. trinn innen naturfag og kroppsøving. Friluftsglede bidrar også til sosial læring, verdifull språkutvikling og økt begrepsforståelse. Lærerne har en gylden mulighet til å bruke den praktiske erfaringen elevene får på Friluftsglede i undervisningen i klasserommet.

Vi tilrettelegger for naturopplevelser, læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter og kunnskap gjennom utfordringer og lek i naturen. Blant temaer vi jobber med:

 • Orientering
 • Bruk av kniv
 • Lage bål, bålregler, bålmat
 • Klyve og klatre
 • Mangfold i naturen
 • Dyre- og planteliv
 • Naturens kretsløp
 • Undring og bruk av sanser
 • Samarbeid
 • Positiv holdning til å være ute - i all slags vær 

Tilbudet i skoleåret: 

Friluftsgledeprogrammet går over to skoleår. Dette sikrer kontinuitet og progresjon i programmet og gir elevene enda bedre utbytte. 

For 3. trinn, 4. trinn og mottaksklasser

 • En dag om høsten i løpet av ukene 37 - 42, klokken 09:30 - 13:30
 • En dag om våren (mai, juni) 
 • Eventuelt en dag om vinteren i uke 10 eller 11.

Vi sørger for busstransport til de skolene som trenger det. Reisetid kommer i tillegg til oppsatte tider.

Deltagelse på Friluftsglede er gratis for de inviterte skolene i målgruppen.

Påmelding:
Alle skoler i målgruppen får tilsendt invitasjon med link til påmelding i løpet av mai/juni. Søknad om deltagelse i nytt skoleår sendes før sommerferien. 

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet og Oslo kommune Bymiljøetaten.

Mer informasjon:

Ta kontakt med Cathrine Birkelid på cathrine.birkelid@skiforeningen.no.

Se video fra Friluftsglede her.

Her kan også lese reportasjer fra Friluftsgleden:
Vår 2019
Vår 2018 

Antall deltagere pr. skoleår:
Rundt 31 Osloskoler med over 2500 elever både høst og vår 

Skreddersydd AKTIVITETSDAG for din skole:

Ønsker din skole/klasse hjelp til å arrangere egen aktivitetsdag, sommer eller vinter, send forespørsel til kurs@skiforeningen.no.   

Affiliates