Friluftsglede

Friluftsglede for skoler

Vi tilbyr spesialutviklede friluftsopplegg for skoleklasser gjennom hele året.

Friluftsglede for skoler 

Friluftsglede for skoler er et pedagogisk tilrettelagt friluftsopplegg med hovedvekt på mestring, inkludering, integrering og gode opplevelser i naturen. Tilbudet går over to skoleår, med høst og vårsesong, i tillegg til vinter for utvalgte klassetrinn. På denne måten kan elevene som deltar oppleve naturen kretsløp gjennom hele året.

Målgruppe

3. og 4. klassetrinn fra skoler i Oslo med over 60% elever med annet morsmål enn norsk eller samisk og mottaks-/alfaklasser. Rundt 45 Osloskoler med over 3500 elever deltar på Friluftsglede både høst og vår. 1000 elever deltar i vintersesongen. 

Målet med prosjektet 

Målet med prosjektet er å skape livsvarig friluftsglede. Opplevelsene og erfaringene elevene får gjennom Friluftsglede skal:

 • Stimulere til mestring, positive naturopplevelser og varig Friluftsglede 
 • Bidra til inkludering, integrering og øke barnas sosiale kompetanse 

I dette ligger følgende delmål:

 • Inspirere til aktivt friluftsliv på egen hånd - gjøre barna selvhjulpne.
 • Lære å jobbe sammen og kjenne på mestring både sammen og alene
 • Bruke sansene aktivt for å oppleve naturen
 • Utforske og utfordre seg selv motorisk
 • Lære å ferdes sporløst og ta vare på naturen 
 • Bli kjent med dyr og planter i nærområdet
 • Lære om kart og kompass
 • Bruke utstyr på en trygg måte

Kursopplegg 

Opplegget inneholder mange temaer fra læreplanen for 3. og 4. trinn innen fagene naturfag og kroppsøving, norsk, matematikk, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk. Friluftsglede bidrar også til sosial læring, verdifull språkutvikling og økt begrepsforståelse. Lærerne har en gylden mulighet til å bruke den praktiske erfaringen elevene får på Friluftsglede i undervisningen i klasserommet. Lærerne er selv med på hele opplegget. 

Vi tilrettelegger for naturopplevelser, læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter og kunnskap gjennom utfordringer og lek i naturen. Blant temaer vi jobber med:

 • Positiv holdning til å være ute i naturen - i all slags vær 
 • Undring og bruk av sanser
 • Samarbeid 
 • Motorisk utfoldelse
 • Orientering
 • Bruk av kniv
 • Lage bål, bålregler, bålmat
 • Mangfold i naturen
 • Dyre- og planteliv
 • Naturens kretsløp

Tilbudet i skoleåret

Friluftsgledeprogrammet går over to skoleår. Dette sikrer kontinuitet og progresjon i programmet og gir elevene enda bedre utbytte.Deltagelse på Friluftsglede er gratis for de inviterte skolene i målgruppen. Vi sørger for busstransport tur/retur til de skolene som trenger det. 

For 3. trinn, 4. trinn og mottaksklasser

 • En dag om høsten i løpet av ukene 36-43, kl. 09:30 - 13:30
 • En dag om våren, i løpet av ukene 17-24, kl. 09:30-13:30. 
 • Eventuelt en dag om vinteren i uke 10 eller 11, kl. 09:30-13:30. 

Påmelding

Alle skoler i målgruppen får tilsendt invitasjon med link til påmelding for et skoleår årlig. Vanligvis i løpet av mai/juni. 

Friluftsglede støttes av Miljødirektoratet, Oslo kommune Bymiljøetaten og Sparebankstiftelsen.

Mer informasjon:

Ta kontakt med Cathrine Birkelid på cathrine.birkelid@skiforeningen.no.

Her kan også se video og lese reportasjer fra Friluftsglede: 
Se video fra Friluftsglede her.
Høst 2022 
Sommer 2022 
Vår 2022
Vår 2019
Vår 2018 

Skreddersydd AKTIVITETSDAG for din skole:

Ønsker din skole/klasse hjelp til å arrangere egen aktivitetsdag, sommer eller vinter, send forespørsel til kurs@skiforeningen.no.   

Affiliates