Barnas skiskole

Dette er våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere fra næringslivet støtter opp om Barnas skiskole.

Aftenposten og Skiforeningen har tradisjoner for samarbeid fra langt tilbake.  Aftenposten bidrar gjennom godt annonsesamarbeid til økt kjennskap om tilbudene fra Barnas skiskole.

Gilde bidrar til videreføring av stolt norsk skihistorie og kulturarv. Produkter fra den norske bonden er rik på god og viktig ernæring før og etter utfordringer på ski.

OBOS er svært opptatt av å bidra til å skape gode oppvekstsvilkår og bomiljøer. Skiaktivitet og frisk luft gir barn morsomme stunder, fysiske utfordringer og mestringsglede.

Alpina bidrar til at vi har mulighet til å låne ut gratis skisko.

Sunmade bidrar til ektra påfyll av energi med mange tusen pakker med rosiner til barna.

Norlandia Preschools etablerer og drifter barnehager under merkevaren Norlandia Barnehagene. Målsettingen med samarbeidet er å fremme ski-idrett og friluftsliv.

Samarbeidspartnere Barnas skiskole_756x378_2021.jpg

 

Affiliates