Barnas skiskole

Friplasser på Barnas skiskole

Vi låner også ut utstyr gratis.

HVA ER EN FRIPLASS?

Skiforeningen tilbyr et begrenset antall friplasser på skiskolen til barn fra lavinntektsfamilier. Søknadsskjema finner du nederst på denne siden.

HVORFOR HAR VI FRIPLASSER?

Skiforeningen har et ønske om at skiskolen skal være en inkluderende arena og har derfor opprettet en friplassordning som sikrer at alle barn skal ha mulighet til å oppleve snø- og skiglede.

HVEM FINANSIERER FRIPLASSENE?

Midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og midler fra Barnas skifond sikrer at skiskolen blir mulig for alle.   

ANONYMITET

Hvem som søker om friplasser er konfidensiell informasjon og det vil ikke komme frem hvilke barn som benytter seg av ordningen.

FRIPLASSER PÅ BARNAS SKISKOLE MED BARNEHAGEN/SFO/AKS 

Ansatte i barnehagen/SFO/AKS eller foresatte kan søke om innvilgning av friplass innen 15. oktober hvert år. Etter fristens utløp tildeler vi friplasser så langt midlene rekker. Friplassen gir gratis deltakelse på kurset, samt transport til og fra skiskolen dersom barnehagen/SFO/AKS benytter seg av transporttilbudet.

Også i de tilfellene hvor barnehagen/SFO/AKS betaler for skiskolen, er det mulig å søke om friplass for barn fra lavinntektsfamilier.

OBS. Dersom man søker om friplass skal man ikke melde på barnet gjennom ordinær påmelding, men kun fylle ut søknadsskjema. 

BEHOV FOR Å LÅNE UTSTYR PÅ BARNAS SKISKOLE FOR BARNEHAGER/SFO/AKS?

Både barn og ledsagere som ikke har eget skiutstyr kan låne dette gratis av Skiforeningen på skiskolen i regi av barnehagen/SFO/AKS. Våre samarbeidspartnere bidrar med både ski og skisko for utlån på skiskolen. Foresatte som har behov for låneutstyr til barna, oppgir dette under påmeldingen. Ledsagere som trenger låneutstyr må registrere dette når de melder på barnehagen/SFO/AKS eller kontakte oss på e-post.

FRIPLASS PÅ BARNAS SKISKOLE HELG
Foresatte kan søke om innvilgning av friplass på helgeskiskolen. 

OBS. Dersom man søker om friplass skal man ikke melde på barnet gjennom ordinær påmelding, men kun fylle ut søknadsskjema. 

 

Affiliates