Åpningsarrangement Kjentmannsmerket

Velkommen til åpning av Kjentmannsmerket 2022-24!

Åpningsted er Haslumseter i Bærumsmarka. Hit kan vi komme både på sykkel eller til fots, avhengig av utgangspunkt. Korteste vei til fots er fra parkering på Burud i Lommedalen eller Skytterkollen. Med sykkel er Fossum og Årnes greie utgangspunkter, her er det også parkering. Med kollektivtransport kan vi starte turen på Fossum.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Haslumseter kapell og kiosken vil være åpen før og etter gudstjenesten og åpningen.

Program

Kl.10.30-11.45: Boksalg

Kl.12.00: Gudstjeneste i kapellet for dem som ønsker

Kl.13.00: Foredrag om stedet og kapellet med påfølgende avduking av posten.

Affiliates