Fire bonusposter i Kjentmannsheftet

På grunn av begrenset varighet på fire poster i kjentmannshåndboken har vi nå satt ut fire nye spennende poster.

Fire av postene i Kjentmannshåndboken 2020-2023 er tatt inn på grunn av begrenset varighet, og fire ertatningsposter er nå satt ut. 

Noen rutiner glapp dessverre i Skiforeningen under permitteringer fra mars til august 2020. Dette ble oppdaget midt i september, og vi stoppet salget av håndboken en kort periode. Deretter innførte vi registrering av e-poster på alle som kjøpte boken over disk rundt månedsskiftet september/oktober. Vi hadde allerede kontaktinformasjon til alle som hadde kjøpt boken i nettbutikk eller på åpningsarrangementet 6. september.

Vi laget et innstikk til boken slik at alle nye kjøpere fikk informasjon om at det fra 1. mai ville komme fire nye bonusposter, samt at fire av postene ville bli tatt ned.

Nye poster ute nå

30. april sendte vi ut en e-post til alle med informasjon om hvilke poster som nå blir tatt ned og en pdf med de fire nye postene. Med bakgrunn i e-postregistreringene mener vi at informasjonen skal ha nådd de aller fleste av våre kjøpere.

I restlageret av håndboken er de fire postene rettet, og det er lagt ved et hefte med erstatningspostene. De fire tidsbegrensede postene er nå tatt inn og de nye postene satt ut. 

For ivrige kjentmannsjegere, gamle og nye håper vi at dere setter pris på fire bonusposter i Kjentmannshåndboken 2020-2023! 

En annerledes tur-orientering

Dette er Kjentmannshåndbok nr. 16 etter relanseringen i 1990. Vi i Skiforeningen håper at denne populære turkameraten vil gi deg inspirasjon til varierte turer i Marka både sommer og vinter. Håndboken består av 50 poster, med beskrivelser av hver enkelt post, historikken, utsikten eller artige naturfenomener. Vi gir en anbefaling om posten er egnet sommer eller vinter, og vi har flere barnevennlig poster. Postene er fordelt på alle marker rundt Oslo, fra Hurumlandet og Kjekstadmarka i sør, til Vestmarka i vest og Krokskogen, Nordmarka og Romeriksåsene i nord, Østmarka i øst og til Sørmarka i sørøst.

PDF-en med de fire nye postene finner du her.

Affiliates