Visste du at du kan vise sykkelruter, turforslag og mye annet spennende innhold fra Markadatabasen direkte på dine egne nettsider? Også føremeldingen fra Skiforeningen kan vises på samme måte. Dette er noe helt annet enn bare en vanlig link til f.eks. føremeldingen - det er et system der de som besøker det nettstedet som du har ansvar for ser hver enkelt løype med preppestatus - som en integrert del av dine sider. På samme måte kan du plukke ut spennende sykkelruter, løyper og turforslag. Evt. kan du vise alle sykkelrutene og løypene i et bestemt område.

12034
Foto: Eivind Molde - Sykkelbussen fra Ringkollen

Nedenfor ser du hvordan du kan vise sykkelruter, løyper, turforslag, steder og nyheter fra Markadatabasen på de nettsidene som du har ansvar for.

Ønsker du å skrive ut dette dokumentet, er en PDF versjon tilgjengelig på

Visning av føremelding skjer på en tilsvarende måte, men det er forklart i et eget dokument i Markadatabasen:

Hva tilbyr vi?

Markadatabasen er Skiforeningens nettportal til Oslomarka, Mossemarka, Follomarka, Nesoddmarka, Hurummarka, Hadelandsåsene, Gjøvik, Toten, Land, Nannestad, Hurdal, Nes og Eidsvoll. Basen inneholder nesten 30.000 bilder, over 1700 løyper og skiturer, over 1200 sykkelruter og - turer og mye mer. Bl.a. har rundt 2.000 steder i disse områdene sin egen nettside i basen.

Det meste av denne informasjonen er stedfestet og kan vises på topografiske kart. Informasjon er også søkbar, og er linket sammen på kryss og tvers i et sinnrikt system som gjør Markadatabasen til et helt unikt elektronisk oppslagsverk. Dette er uten tvil den mest avanserte og innholdsrike nettportalen til disse områdene.

Hva kan du vise på dine sider?

Du finner Markadatabasen på adressen

Du kan selvsagt linke direkte til basen, enten til hovedadressen eller noen av underseksjonene. Men det kan kanskje være vel så attraktivt å vise deler av denne informasjonen på det nettstedet som du har ansvar for. Vår erfaring viser at mange ser på dette som interessant og brukervennlig informasjon som er med på å gjøre nettstedet mer spennende, og dermed bidrar til å øke trafikken.

Du kan bl.a. velge mellom å vise

 • sykkelruter i ett eller flere områder

 • løyper i ett eller flere områder

 • turforslag (sykkel og/eller ski) i ett eller flere områder

 • nyheter som publiseres i Markadatabasen (om turer og friluftsliv)

Det koster ingen ting å benytte systemet. Men det er nødvendig å registrere seg for å bruke det. Dette skyldes at vi ønsker å ha kontroll og oversikt over bruken bl.a. for å sikre oss mot eventuell overbelastning av Markadatabasen, samt for å kunne kommunisere med dere som bruker systemet. Kontakt oss på adressen

dersom du er interessert. Da vil du få den informasjonen du behøver for å komme i gang, og spesielt viktig er organisasjonsnummeret (org_id) du mottar. Denne skal du bruke senere. Vi bistår fram til alt er på plass på dine sider.

Hvordan ser det ut?

Tilbudet passer bl.a. for idrettslag, organisasjoner, aviser, kommunale nettsteder, portaler osv. som har en lokal tilhørighet til de områdene Markadatabasen dekker.

Se Eksempel 1 - sykkelturer på Hadelandsåsen lenger ned i dette dokumentet.

Hvordan gjør du det?

Som du ser av eksemplet ovenfor, vises sykkelruter og løyper inne i rammer (frames). Når du kontakter oss, får du tildelt en såkalt organisasjonskode. Gjennom denne koden får du tilgang til et "webskript" som brukes når du skal få informasjonen inn på sidene dine. Skriptet er "nøkkelen" som gir tilgang til den informasjonen du ønsker å motta. Den enkleste måten å benytte skriptet på, er ved hjelp av såkalte "inline frames" (IFRAME).

Skriptet som gir tilgang

Eksempelet nedenfor viser hvordan skriptet kan gi tilgang til sykkelruter i et bestemt område:

<IFRAME
scrolling="auto"
frameborder="0"
src="https://www.skiforeningen.no/marka/mdbinline.cgi?org=5&tbl=route&area_id=7"
width="400"
height="300"
marginheight="10"
marginwidth="10">
</IFRAME>

I eksempelet over brukes skriptet av et nettsted som har fått tildelt organisasjons-id 5 og som viser alle sykkelrutene i Nordmarka syd (område 7). Se oversikt over områdene nedenfor.

Tabell 1. Markaområdene - nr og navn
Nr Områdenavn

1

Bærumsmarka

2

Follomarka

15

Hurummarka

3

Kjekstadmarka

4

Krokskogen - Hole

5

Lillomarka og Gjelleråsen

6

Nordmarka nord

7

Nordmarka syd

8

Romeriksåsene - Nannestad

9

Sørmarka

10

Vestmarka

11

Østmarka

14

Eidsvoll - Nes

20

Finnemarka

13

Gjøvik, Toten og Land

12

Hadelandsåsene

17

Hurdal - Feiring

18

Mossemarka

16

Nesoddmarka

19

Totenåsen

Ved å endre det ordet som kommer etter tbl= i skriptet, kan du velge om du vil liste opp sykkelruter, løyper, turforslag, steder eller nyheter. Her ser du de viktigste valgmulighetene:

Sykkelruter

I Markadatabasen finnes det over 1000 sykkelruter og sykkelturer. Rutene følger stort sett skogsbilveier, men går også på trillestier og offentlig vei. Rutene beskrives i tekst og bilder, og du kan se på kartet hvor de går. Fra beskrivelsen er det linker til en rekke av de stedene du sykler forbi. Vil du vise sykkelruter, velg tbl=route (som i skriptet du ser ovenfor).

Skiløyper

Nær 1500 skiløyper er presentert i Markadatabasen. Hver løype har sin egen side med beskrivelse og bilder. Løypetraséen vises på kartet på samme måte som for sykkelruter, og du kan klikke deg direkte fra en løype og videre til "naboløypa".

Vil du vise skiløyper, velg tbl=loype.

I tillegg til - eller i stedet for - å vise løyper i et bestemt område, kan du velge å bare vise løypene som prepareres av en bestemt kommune eller organisasjon. Du kan også vise løypene til flere preppeansvarlige:

Utvalg av løyper Kode

Preppeorganisasjon i stedet for område

tbl=loype&prepbyid_id=nn

Både område og preppeorganisasjon

tbl=loype&prepbyid_id=nn&area_id=xx

Flere preppeorganisasjoner

tbl=loype&prepbys_in=nr1,nr2,nr3

nn og nr1, nr2, .. (komma mellom hvert nummer) skal være Markadatabasens nummer på en av de preppeansvarlige organisasjonene. xx er et områdenummer fra Markadatabasen. Merk at nummeret på preppeorganisasjonen ikke har noe å gjøre med org parameteren man alltid trenger i skriptet, som egentlig er en angivelse av hvilken nettside det er som inkluderer innhold fra Markadatabasen. I skrivende stund er dette de preppeansvarlige organisasjonene:

Tabell 2. Prepareringsansvarlige
Nr Navn

31

Biri IL

75

Biristrand skole FAU

11

Bjørndal IF

59

Bokkedalen Løypelag

54

Brandbu IF

28

Breiskallen Sportsklubb

63

Bygdø idrettslag

73

Bækkelagets Sportsklub - Ski

3

Bærum kommune

33

Bødalen IF

25

Drøbak-Frogn IL for Skiforeningen

35

Eidsvoll kommune

19

Eina Sportsklubb

9

Enebakk IF

38

Feiring IL

14

Fenstad Skiklubb

55

Finnkollen IL

62

Finstad Sportsklubb

37

Gjelleråsen IF

32

Gjerdrum IL

20

Gjøvik kommune

34

Grindvoll IL

70

Hakadal IL

44

Halmsås & Omegn Skilag

67

Haugsbygd IF Ski

77

HIK, Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb

47

Hobøl Idrettslag

42

Holmsbu IF

36

Hurdal Hele Året

41

Huringen IF

40

Hurum Turistforening

64

IL Holeværingen Løypelag

53

Jaren IL

72

Jevnaker IF Ski

85

Kaldingen velforening

58

Kolbu KK

46

Kråkstad IL

4

Lier kommune

7

Lillestrøm kommune/Skedsmo skiklubb

84

Lunner vel

5

Lørenskog kommune

60

Markaskolen for Skiforeningen

17

Midtre Brandbu UIL - Ski

61

Moen Sportsklubb

8

Moss Skiklubb

10

Mylla løypeforening

52

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

43

Naturopplevelser nord i Nes

51

Nes skianlegg

45

Nesodden kommune

12

Nittedal IL for Skiforeningen

69

Norderhov UIL

29

Nordmarka skole for Skiforeningen

56

Nordre Eidsvoll IL

81

Nordre Østbygda vel

2

Oslo kommune, Bymiljøetaten

78

Redalen IL

79

Ringelia IL

6

Rælingen kommune

65

Samfunnshuset Lindheim

1

Skiforeningen

82

Skjerva løypelag

23

Solvoll IL

15

Strømmen og Lillestrøm skiklubb

30

Svartskog IF

48

Svea Skilag

26

Søndre Land kommune

50

Tingelstad IF

57

Totenåsløyper AS

21

Trevann IL

24

Varde IL

39

Vestby skiløypeutvalg

49

Vestre Gran IL

22

Vestre Toten kommune

27

Vind IL

80

Ås kommune - Kommunalteknikk

13

Åsen IL

68

Åskameratene U&IL

16

Øståsen Skiløyper

83

Øvre Vardal Sportsklubb

Turforslag

Markadatabasen inneholder over 450 turforslag, jevnt fordelt på sykkelruter og skiturer. Du vil finne turer av varierende lengde og vanskelighetsgrad, og alle presenteres i tekst og bilder. Hele turtraséen vises på topografiske og kan skrives ut ogtas med i sekken.

 • Vil du vise turforslag, både for sykkel og ski, velg

  tbl=tour
 • Vil du kun vise forslag til sykkelturer, velg

  tbl=tour&tourtype_id=2
 • Vil du kun vise forslag til skiturer, velg

  tbl=tour&tourtype_id=1
 • Vil du vise turer for mer enn ett område, kan du angi hvilke områder vha.

  tbl=tour&tourtype_id=1&area_ids_in=6,7,8

dvs., du ramser opp områdene det gjelder.

Steder

Nær 2.000 steder har fått sin egen nettside i Markadatabasen. På sidene presenteres stedet i tekst og bilder, du kan se på kartet hvor det ligger sammen med hvilke skiløyper og sykkelruter som evt. passerer stedet. For en rekke steder vises det også værmelding.

Vil du vise steder, velg tbl=poi.

Bare noen typer steder
tbl=poi&poitype_id=nn

der nn skiftes ut med nummeret som representer typen sted fra tabellen under:

Tabell 3. Stedtyper
Nr Navn

15

Elv, bekk, foss

14

Generelt stedsnavn

13

Gårdsbruk

17

Innfallsport

4

Innfallsport (parkering)

10

Kapell, kirke

6

Markaplass

7

Nedlagt plass, seter, koie

1

Skiforeningsstue

2

Stue, hytte (andre)

3

Topp, ås

5

Vann, tjern

16

Vei

9

Vik, bukt, holme

Stuer

"Stuer" i Markadatabasen er egentlig bare en spesiell type steder, men vi har tilført mye informasjon som bare er relevant for stuene. F.eks. om stua tilbyr overnatting eller har servering - og mye annet. Vil du vise informasjon om stuer, indikerer du dette med "tbl" - slik

tbl=stue
Mange kan nok være interessert i stuenes åpningstider, men siden disse krever en full bredde nettside, anbefaler vi at du heller linker til disse. Ønsker du f.eks. å linke til åpningstidene for stuene på Hadelandsåsen, linker du bare til nettadresssen:

Der 12 er områdenummeret til Hadeleandsåsen, se tabellen lenger ned på siden.

Nyheter

Markanytt er navnet på nyhetstilbudet i Markadatabasen. Her publiseres nyheter som har med friluftsliv og bruk av Marka å gjøre, sykkelturer, skiturer etc. Vi legger også ut nyheter om nyvinninger i Markadatabasens tilbud.

Vil du vise nyheter, velg

tbl=news

Begrens til et område

I tillegg til å velge hva du vil vise, bør du velge fra hvilket område du vil liste opp sykkelruter, løyper, turforslag, bilder og/eller steder og stuer. Hvis du unnlater å angi område vil du få innhold fra Moss i sør til Gjøvik i nord, og det er trolig ikke det du ønsker..

For å begrense informasjonen til ett område, legger du på "area_id" parameteren. Den angir du med et tall som er Markadatabasens områdenummer. Navn og nummer på områdene ser du nedenfor. Nyheter har ikke denne valgmuligheten siden de ikke er koplet til et område.

Tabell 4. Markaområdenes nummer og navn
Nr Områdenavn

1

Bærumsmarka

2

Follomarka

15

Hurummarka

3

Kjekstadmarka

4

Krokskogen - Hole

5

Lillomarka og Gjelleråsen

6

Nordmarka nord

7

Nordmarka syd

8

Romeriksåsene - Nannestad

9

Sørmarka

10

Vestmarka

11

Østmarka

14

Eidsvoll - Nes

20

Finnemarka

13

Gjøvik, Toten og Land

12

Hadelandsåsene

17

Hurdal - Feiring

18

Mossemarka

16

Nesoddmarka

19

Totenåsen

Eksempel 1 - sykkelturer på Hadelandsåsen

Til slutt et eksempel. Du ønsker å vise sykkeltureneHadelandsåsen, og må da sette inn følgende HTML koder på nettsiden der det skal vises. Du må også ha mottatt en organisasjons-id, og i dette eksempelet forutsetter vi at den er 1:

<IFRAME
scrolling="auto"
frameborder="0"
src="https://www.skiforeningen.no/marka/mdbinline.cgi?org=1&tbl=tour&tourtype_id=2&area_id=12"
width="600"
height="300"
marginheight="10"
marginwidth="10">
</IFRAME>

Slik vil det se ut

Klikker du på kolonneoverskriftene, vil tabellen bli sortert på tekstene i denne kolonnen.

Eksempel 2 - stuer i Nordmarka syd

Du ønsker å vise stuene i Nordmarka syd, og må da sette inn følgende HTML koder på nettsiden der det skal vises. Du må også ha mottatt en organisasjons-id, og i dette eksempelet forutsetter vi at den er 1:

<IFRAME
scrolling="auto"
frameborder="0"
src="https://www.skiforeningen.no/marka/mdbinline.cgi?org=1&tbl=stue&area_id=7"
width="400"
height="500"
marginheight="10"
marginwidth="10">
</IFRAME>

Slik vil det se ut