Bli medlem

Her kan du melde deg inn i Skiforeningen.

Som medlem i Skiforeningen bidrar du til hundrevis av mil med skiløyper, sykkeltraseer og gode opplevelser på markastuer året rundt.

I tillegg får du en rekke gode fordeler, som du kan lese mer om her. 

Sidene våre for innmelding er under ombygging, men du kan bruke skjemaet under for å bli medlem. 

Medlemskategorier og -priser

Enkeltmedlemskap

Medlemskap for én person. Pris settes og justeres etter medlemmets alder.

0-25 år: 425 kr
26-66 år: 800 kr
Over 67 år: 490 kr

Familiemedlemskap

Medlemskap for opptil to voksne og et ubestemt antall barn under 26 år i samme husstand.

1 140 kr

Husstandsmedlem

For deg som bor i samme husstand som et medlem i Skiforeningen.

310 kr

Livsvarig medlemskap

Som livsvarig medlem i Skiforeningen betaler du en engangssum som tilsvarer 20 ganger årskontingent.

16 000 kr

Innmelding

Type medlemskap

Samarbeidspartnere