Nå kan du bo og jobbe i Marka!

Vi søker vertskap til Kikustua i Nordmarka og Løvlia skistue på Krokskogen.

Vi ønsker velkommen til visning på Kikutstua onsdag 19. januar og Løvlia skistue torsdag 20. januar. Deltaktelse krever påmelding på e-post til Lars Gurandsrud

Kikutstua

Vi søker etter nytt vertskap som kan videreføre historien til den populære markastua i Nordmarka.
Marka har i over 150 år vært et populært turmål for skiløpere, fotturister og syklister. Da Marka
ble oppdaget som turmål i 1850-årene, stod de fastboende på gårdene for bevertning og innlosje- ring av turfolket. Etter hvert ble trafikken så stor at Skiforeningen så behov for et eget serverings- og overnattingssted i Nordmarka.

I 1926 stod Kikutstua ferdig. Siden er stedet utviklet og tilpasset nyere tider, og tar imot titusenvis av gjester årlig.

Etter 25 år med samme drivere, søker vi et nytt vertskap som kan ta vare på den rike historien til denne populære markastua. Med beliggenhet midt i turterrenget, er Kikutstua et viktig turmål, enten man kommer fra nord, sør, øst eller vest. For å komme til Kikutstua må man ta kroppen i bruk, men ved ankomst venter boller og kakao, fyr i peisen, rekreasjon i badstua med utsikt over Bjørnsjøen, gode senger og en utsøkt meny.

Skiforeningen legger til rette for gode opplevelser i Marka hele året. Vi søker etter et vertskap som vil videreføre, utvikle og etterleve dette ikke bare for Skiforeningens medlemmer, men for alle markabrukere hele året og fremtidige generasjoner.

Er det dere som skal skape deres egen arbeidsplass og bli en del av markahistorien?

Søk vertskapsrollen her

kikutstua, foto erik unneberg.png

Kikutstua. Foto: Erik Unneberg

Løvlia skistue

Vi søker etter nytt vertskap som kan videreføre historien til denne flotte markastua på Krokskogen.
Da Marka virkelig ble oppdaget som turområde i 1850-årene, stod de fastboende på gårdene for bevertning og innlosjering av turfolket. Etter hvert ble trafikken så stor at Skiforeningen så behov for egne serverings- og overnattingssteder.

Løvlia skistue sto ferdig i 1937. Siden er stedet utviklet og tilpasset nyere tider, og tar imot tusenvis av gjester årlig.

Med beliggenhet 560 meter over havet og midt i turterrenget på Krokskogen, er Løvlia et populært turmål både sommer og vinter. 

Skiforeningen legger til rette for gode opplevelser i Marka hele året. Vi søker etter et vertskap som vil videreføre, utvikle og etterleve dette ikke bare for Skiforeningens medlemmer, men for alle markabrukere hele året og fremtidige generasjoner.

Søk vertskapsrollen her.

Løvlia, foto erik unneberg.jpg

Løvlia skistue. Foto: Erik Unneberg

Samarbeidspartnere