Styrket satsing på friluftsliv

Regjeringen øker pengestøtten til friluftstiltak. – En god og viktig utvikling, mener Skiforeningens generalsekretær.

Fredag 29. april ble det offentliggjort at Regjeringen ved Kulturdepartementet øker pengestøtten til friluftstiltak gjennom fordelingen av spillemidler til idrettsformål i 2016.

Skiforeningen var tidligere i vinter vertskap for Regjeringen da de la fram ny Stortingsmelding om friluftsliv på Skullerudstua i Oslo. Generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide, mener denne satsingen bidrar til mer aktivitet og større spillerom for sentrale aktører innen friluftslivet.

– Dette er en svært god utvikling og det er gledelig at Regjeringen ser hvilke effekter friluftsliv og lavterskelaktivitet har. Vi i Skiforeningen er opptatt av å inspirere flere til å leve aktive liv ute, både sommer som vinter, sier Eide.

LES MER: Her er den nye Friluftsmeldingen. 

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland mener friluftslivet er viktig for nordmenns helse.

- Friluftsliv er viktig for fysisk aktivitet, trivsel, velvære og god folkehelse. Nå følger vi opp Friluftlivets år ved å øke tildelingene for tilrettelegging for friluftsliv over hele landet. Det særskilte tilskuddet til løyper og overnattingshytter økes med 3 millioner kroner til 18 millioner kroner. Ordningen har stor betydning for friluftslivet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

- Samtidig øker vi tilskuddet til friluftstiltak for barn og unge med 2 millioner kroner til 22 millioner kroner. Det er viktig å legge til rette for lavterskelaktiviteter der det er lave eller ingen kostnader for å delta, sier statsråd Hofstad Helleland.

I tillegg til de særskilte tilskuddene til friluftsliv, mottar friluftsanlegg betydelige midler gjennom det ordinære tilskuddet til idrettsanlegg i kommunene. I 2015 var beløpet nærmere 80 millioner kroner.

Samarbeidspartnere