Slik var sykkeldebatten i Kollen

Engasjementet var stort når Skiforeningen inviterte til sykkeldebatt om brukerkonflikter og slitasje.

– Vi må slutte å se på sykling som et problem. Sykling er løsningen! Vi er opptatt av et godt samspill mellom alle markabrukerne, og opplever at vi har det. Problemet er heller det at for få personer sykler, utropte Jørn Michaelsen, leder i region øst i Norges Cycleforbund da Skiforeningen inviterte en rekke markaorganisasjoner til debatt mandag kveld i Skimuseet.

At stadig flere burde kaste seg på sykkelen og komme seg ut i Marka, var det ikke 100 prosent enighet om i panelet.

– Mange av oss søker skogens ro. Det å komme vekk fra daglig stress, og å gå i egne tanker uten å bli forstyrret. En syklist i høy fart medfører et oppbrudd i denne stillheten. Derfor mener vi at soneinndeling er løsningen på brukerkonflikten vi nå ser i Marka, sa Gjermund Andersen i Naturvernforbundet.

LES MER: Sykkelvettregler for deg som sykler i Marka

Ønsker velkommen til dugnad

Både soneinndeling og andre former for differensiering ble heftig debattert blant panelet. Også publikum lot seg engasjere og hadde en rekke innspill til paneldeltagerne.

Daglig leder i DNT Oslo Omegn, Henning Hoff Wikborg, var klar på at de tilrettelegger for fotturister i sine 1830 km med blåmerkede stier, men at de ønsker alle velkommen – også syklister. Men alle som bruker Marka må ta vare på den og ikke være til ulempe for andre.

– Vi støtter forslaget om å lage noen tilrettelagte traseer for syklister slik at vi får differensiert aktivitetene noe. Også håper vi sykkelorganisasjonene blir med på dugnad slik at vi tar vare på stiene som utsettes for slitasje, sa Wikborg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rekruttere og avlaste i tilrettelagte anlegg

Skiforeningen, som selv var initiativtager til debatten, ønsket seg flere anlegg i randsonene på egnede steder, slik at man får avlastet de mest brukte traseene. I tilrettelagte anlegg på for eksempel Skullerud, Tryvann og Linderudkollen vil man kunne rekruttere nye, yngre målgrupper.

– Slik vil utsatte stier og traseer få avlasting, noe vi mener er viktig. Tilrettelegging enkelte steder blir viktig i fremtiden. Slik NOTS arbeider med tilrettelegging er spesielt viktig for fremtidig bruk, sa Ole Kristian Sørland, som er arrangementssjef i Skiforeningen og ivrig syklist.

Bjarne Rosjø, på sin side, opplever at det er for mange ritt i Østmarka og har bedt om en reduksjon i antall ritt. Der er holdningen at det er rittene som skaper problemet, ikke terrengsykling som isolert idrett.

Nei til fartsgrense og markapoliti

Øyvind Rørslett fra NOTS satt også i panelet og var tydelig på at sykling er en idrett som er kommet for å bli. Noe enkel tilrettelegging på de mest utsatte stedene var han imidlertid positiv til, samt samarbeid med de andre markaorganisasjonene om viktig holdningsskapende arbeid.

Også Oslo kommune ved Bymiljøetatens Trond Enkerud var enig i at holdningsskende arbeid var viktigere enn regler og sanksjoner.

– Regler og detaljstyring er ikke veien å gå. Vi tror på selvforklarende tilrettelegging uten fartsgrenser eller markapoliti. Marka er for alle og det skal den fortsette å være, sa Enkerud.

Velkommen til "sakte syklister"

Løvenskiold var representert som en av Markas viktigste grunneiere sammen med kommunen og Rolf Hatlinghus representerte generasjonsbedriften i panelet.

– Vi ønsker sykkelritt inn i egne traseer, slik at utsatte og mye brukte løyper ikke lider av det. Dernest ønsker vi alle syklister som har tid til å ta hensyn velkommen på våre veier. Men vi kommer ikke til å åpne for å samarbeide om økt tilrettelegging, avsluttet Hatlinghus.

Samarbeidspartnere