Ny skiløype i Maridalen

Denne vinteren har vi gleden av å ta i bruk og preparere en ny skiløype i Øyungslia i Maridalen.

Publisert 18.01.2019

Kart.

– Dette er en løype vi har ønsket oss i over 20 år. Den vil lage en skikker skimulighet i en populær løype fra Skar til Kikut, fordi vi slipper å kjøre over vannene Øyungen og Rottungen, sier Espen Jonhaugen, markasjef i Skiforeningen.

Utgangspunktet Skar i Maridalen brukes av veldig mange oslofolk, det har gode parkeringsmuligheter og nås med kollektivtransport.

Driftsvei ble skiløype

– Løvenskiold-Vækerø hadde en skogdrift i Øyungslia vinteren 2017 til 2018. Etter at skogsdriften var gjennomført så vi at det lå til rette for en fin skiløype som kunne legges på en av driftsveiene. Denne gir en fin forbindelse til skiløypene fra parkeringen på Skar og i retning Kikut og videre innover i Marka, sier Kristian Norgaard Berglund, utmarksjef hos Løvenskiold-Vækerø.

– Vi setter pris på det gode samarbeidet med Skiforeningen og er glade for at skogbruket legger grunnlaget for fine skiløyper i Nordmarka, sier han.

Ny rastebu

Vinteren 2020 åpner Skiforeningen et lite serveringssted ved Øyungsdammen.

– Dette blir et nytt fint turmål for alle som går fra Skar, og vil særlig komme barnefamilier til gode, sier Jonhaugen.

Øyungslia.jpg

Samarbeidspartnere