Krafttak for fremtidens skispor

Skiforeningen har fått 1 million kroner over statsbudsjettet til et nettverk for løypekjørermiljøene i landet. Målet er å sikre skispor også i snøfattige vintre i fremtiden, gjennom bedre teknologiutnyttelse og mer kunnskapsdeling.

Publisert 28.01.2019

Vinterstemning i Sørkedalen.

Skiforeningen har i flere år jobbet grundig for å samle kompetanse om hvordan man kan preparere løyper med lite snø og hva som skal til for at løypene holder seg lenger i sesongen.

Denne kunnskapen ønsker Skiforeningen nå å dele i et nytt nettverk for løypekjørere over hele landet. Å legge til rette for gode opplevelser på ski er krevende, særlig i snøfattige vintre. Et mål for det nyetablerte nettverket, er at man ved gjensidig kompetansedeling i løypekjørermiljøene kan bidra til å sikre skispor og skiglede både nå og i fremtiden.

– Det er ekstra gledelig at vi har fått støtte over statsbudsjettet til å dra i gang arbeidet, sier Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen.

– Med nettverket Norske Skispor ønsker Skiforeningen å skape en arena der alle som kjører skiløyper i landet får muligheten til å lære av hverandre, legger Eide til.

Vil bety mye for mange

– Skikulturen er en viktig del av norsk friluftslivstradisjon, kommenterer Ketil Kjenseth (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

– Det vil derfor være av stor verdi om vi gjennom deling av kunnskap kan utvide skisesongen. Dette prosjektet vil kunne få positiv betydning for mange, sier han.

Norsk Friluftsliv overvåker trender i bruk av naturen, og ser at skigåing fortsatt er en viktig del av vinter-friluftslivet for svært mange mennesker.

– Mange er bekymret for hva klimaendringene vil gjøre med den norske skikulturen. Vi er derfor glade for at Skiforeningen nå vil bidra til at flere vil kunne oppleve lengre skisesonger enn de normalt ville fått, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Medlemskap i nettverket Norske Skispor koster kr 300 pr. år. Medlemsåret er fra 01.september til 31.august

Har du spørsmål til Norske Skispor, kontakt Skiforeningen ved prosjektleder Hilde Myhrvold, epost hilde.myhrvold@skiforeningen.no

Innmelding i Norske Skispor kan gjøres her:

Samarbeidspartnere