Milliongave til markafolket 

Skiforeningen har fått tildelt et rammetilskudd på 15 millioner kroner over de neste fem årene fra Sparebankstiftelsen DNB. – En gledens dag og en viktig anerkjennelse av jobben vi gjør, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide. 

Publisert 27.04.2021

Gjennom mange år har Sparebankstiftelsen DNB vært en av Skiforeningens aller viktigste bidragsytere. Stiftelsen har bidratt til mange løypemaskiner, og i høst kjøpte de Trantjern Gård på vegne av Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn. Alle tidligere bidrag har vært basert på enkeltsøknader.  
 
– At vi nå har fått en mer langsiktig støtte til vårt løypearbeid i Marka er veldig gode nyheter for Skiforeningen, og ikke minst markafolket, sier generalsekretær i Skiforeningen, Erik Eide under overrekkelsen på Brovoll i Romeriksåsene i dag.  
 
Med markaarbeid menes ikke bare løypemaskiner og snøscootere, men også garasjer, motorsager eller annet nødvendig utstyr. Løypemaskinen på Brovoll er den første maskinen som Sparebankstiftelsen DNB ga støtte til tilbake i 2014. Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen, fikk prøvekjøre maskinen i vårskiløypene i dag.  
 
– Det er ingen som er så profesjonelle innen dette feltet som Skiforeningen, og det er ingen som tar et så stort ansvar. Derfor er det veldig hyggelig for oss å kunne gi dere en bedre forutsigbarhet i arbeidet deres, sier han til Erik Eide. 

4K2A1889.JPG

Sparebankestiftelsen DNBs direktør André Støylen prøvekjører løypemaskinen stiftelsen ga Skiforeningen i 2014. Til venstre løypebas Jarle Jensen. Foto: Christine Amdam 

Viktig anerkjennelse 

– Dette er en viktig anerkjennelse av arbeidet vi gjør i Marka med å preparere skispor og tilrettelegge for friluftsliv i Marka året rundt. Aldri har vi sett så mange ute i Marka som benytter tilbudene våre som vi har gjort det siste året. Nå får vi en mer forutsigbar løsning som gjør at vi kan skape enda mer glede for både enkeltmennesker og storsamfunnet, sier Eide.  
 
André Støylen er stolt over å kunne gi en slik anerkjennelse. 
 
– Selv om dette først og fremst handler om en overrekkelse av et pengebeløp, er det veldig hyggelig at vi er med på å skape anerkjennelse, sier han. 
 
Han forteller også at det er bedre for både stiftelsen og aktørene med en forutsigbarhet.  
 
– Vi har ingen lignende tildelinger innen dette feltet nå, men vi ser at det er riktig vei å gå i fremtiden. 

Enklere planlegging

– Dette er ressurser vi skal forvalte klokt og til det beste for Skiforeningens medlemmer og virksomhet, sier Eide.  
 
Søtten skaper også en forutsigbarhet som gir langt bedre planleggingsmuligheter. En av grunntankene med langsiktighet er at Skiforeningen kan anvende et på forhånd kjent bidrag til å stimulere støtte fra andre bidragsytere.  
 
– Vi har god erfaring med denne type ressurskobling, typisk ved en tredeling, som i teorien innebærer at et tildelt beløp kan tredobles. En annen gevinst er langt mindre saksbehandling og søknadsforberedelser enn vi gjennomfører i dag, forteller Erik Eide.  

4K2A1834.JPG

André Støylen og Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB, i samtale med Skiforeningens generalsekretær Erik Eide. Foto: Christine Amdam 

Samarbeidspartnere