Skiforeningen er med!

Skiforeningen er med som samarbeidspartner når Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019.

Publisert 04.02.2019

Skiløper på Barlindåsen.

Som samarbeidspartner støtter Skiforeningen opp under de målene Oslo har satt seg som miljøhovedstad.

– For oss er det helt avgjørende å ta vare på vinteren. Det handler både om å bidra til å bremse en negativ klimautvikling, og om å gjøre tilpasninger slik at vi kan gi folk skimuligheter også i snøfattige vintre, sier generalsekretær Erik Eide.

– I 2016 åpnet vi vår klimautstilling i Skimuseet, en populær utstilling som belyser klimautviklingen på en ærlig måte. Denne utstillingen blir stående gjennom miljøhovedstadsåret, sier Eide.

Nært friluftsliv

Å legge til rette for gode ski- og friluftslivsopplevelser der folk bor, er det aller enkleste og mest effektive tiltaket Skiforeningen kan bidra med.

Det gjør Skiforeningen på flere måter:

  • Snøproduksjon og løypepreparering på lite snø skal sikre folk mulighet til å gå på ski nær der de bor.
  • Prosjekt friluftsglede gir nye årskull av barn med ulik kulturell bakgrunn et nært forhold til norsk naturen og friluftsliv, helt gratis.
  • Tilbud om ski- og sykkelbuss slik at friluftsfolk kan la bilen stå, er viktige tiltak.

– Vi samarbeider også med Bymiljøetaten, DNT og Ruter med å spre forslag til turer som starter på et kollektivknutepunkt. Å komme seg til og å bruke Marka på en miljøvennlig måte blir stadig viktigere, sier Eide.  

Skiforeningen jobber systematisk med miljøtiltak i alle deler av virksomheten, som for eksempel med miljøfyrtårnsertifisering av Kikutstua, Løvlia og administrasjonen, og satsing på Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag som bærekraftige arrangementer. De fleste løypemaskinene våre er EURO 6-maskiner, som er høyeste miljøstandard, og vi er hele tiden i dialog med leverandører om enda mer miljøvennlige alternativer.

Samarbeidspartnere