Konkurranseregler Sykkelbilde fra Marka

Konkurransen arrangeres av Skiforeningen.

Konkurranseperioden vil vare fra torsdag 16. august til søndag 16. september 2018. Vinneren trekkes mandag 17. september 2018.

Premien inkluderer:

En overnatting for inntil fem personer på Kikutstua.
Oppholdet inkluderer middag, frokost og lunsj. Drikke er ikke inkludert.

Kun personer over 15 år som er bosatt i Norge kan delta i konkurransen. Personer som er under 18 år trenger foresattes/verges godkjennelse for å delta i konkurransen. Ansatte eller familiemedlemmer av ansatte i Skiforeningen kan ikke delta i konkurransen. Det samme gjelder kollegaer og familiemedlemmer av jurymedlemmene.

Ved å bruke emneknaggene #sykkelbussen og #skiforteningen på Instagram i konkurranseperioden, bekrefter du at du ønsker å være med i konkurransen, samt at Skiforeningen kan offentliggjøre brukernavnet ditt på Instagram, Facebook og skiforeningen.no dersom du vinner. Du bekrefter også at du innehar samtlige rettigheter til å publisere bildet og har samtykke fra eventuelle avbildede personer.

Det er ingen kjøpeplikt for å delta i konkurransen. Vinnerne trekkes blant alle de som deltar, og vil bli kontaktet av Skiforeningen.

Premien må senest benyttes innen 17. september 2019.  

Skiforeningen forbeholder seg retten til å fjerne kommentarer og utestenge deltagere og bidrag som ikke oppfyller disse konkurransereglene, eller som på annen måte anses å krenke moral eller lov. Skiforeningen kan videre ikke bli holdt ansvarlig for noe innhold som en deltager publiserer i konkurransen.

Vinnerbildet publiseres på skiforeningen.no når konkurransen er slutt.

Ved å delta i konkurransen kan deltakeren blir nødt til å gi noen personlige opplysninger, som navn og kontaktinformasjon. Skiforeningen vil behandle personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser ved konkurransen, blant annet for å kontakte deltakerne, dele ut priser og publisere vinnerens brukernavn på Instagram, Facebook og skiforeningen.no.

Det er frivillig å delta i konkurransen, og dermed å oppgi personlig informasjon. Ved å delta i konkurransen aksepterer du konkurransevilkårene, og samtykker samtidig at Skiforeningen behandler og publiserer dine personlige data i henhold til de ovennevnte formål og i samsvar med våre retningslinjer.

Personopplysninger vil bli håndtert i henhold til myndighetskrav. Ifølge loven har du alltid rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Tilbaketrekker du ditt samtykke før en vinner er kåret anses du ikke lenger oppfylle kravene til å delta i konkurransen og Skiforeningen vil ikke lenger behandle dine personopplysninger

Alle persondata som blir samlet inn i slettes når konkurransen er slutt.

Juryen består av Hege Wallenius, Magnus Nyløkken og Trine Giving, Skiforeningen.

Samarbeidspartnere