Karl Rolls bauta til Holmenkollen

Ordfører Marianne Borgen avduket tirsdag Karl Rolls bauta ved Skiforeningens hus i Holmenkollen.

Karl Roll (1868-1958) har en helt spesiell posisjon i norsk skihistorie. Som aktiv utøver representerte Roll skiklubben Ull.

Han var generalsekretær Skiforeningen, tok initiativ til Skiforeninges årbok, og la grunnlaget for etableringen av både Norges skiforbund og det internasjonale skiforbundet. 

Av yrke var Karl Roll offiser. Han var ordonansoffiser hos prins Gustav Adolf i årene 1898–1904 og adjutant hos kong Haakon i 1905–07. Han var sjef for Garden i årene 1908–1914. 

Les mer om Karl Roll her.

Bautaen ble opprinnelig avduket i 1968, ti år etter Rolls død. Det er skiklubben Ull som har jobbet for å få flyttet bautaen fra Tryvann til Holmenkollen. 

Karl Roll (bakerst) med kongefamilien i 1907.

Samarbeidspartnere