Holmenkollmarsjen utsatt til 4. mars

En til nå snøfattig vinter har gjort at forholdene i traseen for Holmenkollmarsjen ikke er tilfredsstillende.

Det er særlig i terrengløypene vi mangler snø. Etter en vurdering av alle forhold knyttet til  arrangementet, velger vi å utsette rennet til lørdag 4. mars.

Alle som har meldt seg på kan benytte startnummeret sitt denne datoen, og påmeldingen er selvfølgelig åpen for nye deltakere.

Har du spørsmål? Send en epost til holmenkollmarsjen@skiforeningen.no 

Værmeldingen de nærmeste dagene

Det er meldt nedbør fra og med lørdag, og noen dager fremover. Det er meldt temperaturer rundt 0 grader i Nordmarka disse dagene. Vi har vært i kontakt med Meteorologisk institutt, som anslår muligheten for at nedbøren vil falle som snø som mer enn 50%, men de melder samtidig at temperaturene kan stige i dagene før Marsjen og dermed gi regn.

Med andre ord kan forholdene være tilfredsstillende den 11. februar, men det vet vi ikke nå. Nedbøren er heller ikke meldt innen torsdag 2. februar, som er fristen vår for å vurdere flytting til reservedato.

På bakgrunn av dette vurderer vi usikkerheten knyttet til temperaturer og nedbørsmengder som for stor til å gjennomføre rennet på planlagt dato.

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon om Holmenkollmarsjen.

Samarbeidspartnere