Velkommen til generalforsamling 8. mai

Skiforeningens generalforsamling avholdes tirsdag 8. mai kl. 18.00.

Skiforeningens generalforsamling avholdes tirsdag 8. mai kl. 18.00 i auditoriet, Skimuseet i Holmenkollen, Kongeveien 5, 0787 Oslo.

Til behandling foreligger de i loven nevnte saker.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innsendt til styret før 1. mars.

Årsrapport, med styrets beretning og regnskap, for perioden 01.01. – 31.12.2017 blir lagt ut 14 dager før generalforsamlingen på www.skiforeningen.no og i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, 0787 Oslo.

Medlemmer ønskes velkommen!

Samarbeidspartnere