Generalforsamling 2018

Skiforeningens generalforsamling avholdes tirsdag 8. mai kl. 18.00.

Generalforsamlingen avholdes i auditoriet i Skimuseet i Holmenkollen, Kongeveien 5, Oslo.

Til behandling foreligger de i loven nevnte saker. Til dagsorden pkt. c har styret forslag til endringer i Skiforeningens lov.

Styrets forslag til lovendringer og styrets årsberetning og regnskap for perioden 01.01. – 31.12. 2017 blir tilgjengelig to uker før generalforsamlingen på www.skiforeningen.no og i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, Oslo.

Medlemmer ønskes velkommen!

Etter generalforsamlingen holder Stein Erik Kirkebøen foredraget Kampen om vannet

I foredraget tar Kirkebøen oss tilbake til 1900-tallet da vannet fra Gjerdingselva og elva fra Ørfiske, som rant ned til henholdsvis Hakadal og Nittedal, ble overført til Maridalsvannet og Kristiania. Kommunene som ble fratatt vannet kalte dette det store vanntyveriet

Sakspapirer, årsberetning og regnskap

Bli medlem i Skiforeningen

Samarbeidspartnere