Føre var mens føre er

Klimautfordringene er et faktum. Vintrene blir kortere og varmere. Med det trues en del av den norske folkesjela; skiløpingen. 

Kronikk av Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen

Med tørr snø, god glid og hvitkledte graner følger røde kinn, rim i barten og store smil. En skitur gir godfølelse i både kropp og sinn. Når FNs klimapanel gjester Skimuseet 9. februar for å høre hvordan Skiforeningen håndterer klimautfordringene, er vårt råd: snakk til hjertet.

Premissene endres

For å sikre de gode skiopplevelsene også for kommende generasjoner må Skiforeningen være løsningsorienterte. Dårligere vintre gjør vår jobb viktigere enn noen gang. Gjennom økt kompetanse, bedre utstyr og ny teknologi tilbyr vi i 2016 skiløyper under forhold det ikke ville være mulig å tilby skispor ved for 10 år siden. Også denne vinteren gjør nye årskull sine første skierfaringer. Erfaringer som gir grunnlag for aktive liv, med alle de fysiske, psykiske og sosiale gevinster dette gir. Finnes det bedre folkehelsetiltak enn skiløping?

Klimarapporter

Tirsdag 9. februar besøker FNs klimapanel Skimuseet for å høre hvordan vi forholder oss til klimautfordringene, og hva vi gjør når vintrene blir kortere og varmere.

FNs klimapanel samler og strukturerer det beste av tilgjengelig informasjon om klimaendringer. Deres vurderinger er basert på arbeid utført av forskere og eksperter fra hele verden, og rapportene danner grunnlag for den internasjonale klimapolitikken.

I følge FNs klimapanels siste rapport fra 2015 har det blant annet blitt færre kalde netter og dager. Klimaendringene har allerede påvirket natur og mennesker over hele verden, og for mange er endringene langt mer alvorlige enn for oss som lever i Norge.

Ski som nasjonalsymbol

I Skiforeningen er vi engasjert i klimadebatten gjennom vårt kjærlighetsforhold til vinter og snø. Hva er det som skjer med oss når vi smører skiene, trer på oss lua og setter kurs for nye eventyr i Marka? Hvilken del av identiteten vår er det som skapes første gang vi vaklende setter utfor bakken i barnehagen?

På slutten av 1800-tallet var det en voksende interesse for friluftsliv, skisport og fysisk trening. Norges store polarhelt Fridtjof Nansen ble ansett for å være en pionér på dette området. Som Nansen sa: – Skiløpningen er den mest nationale af alle norske Idrætter, og en herlig idræt er den. Fortjener nogen Navn af Idrætternes Idræt, saa er det i Sandhed den. Derfor var det naturlig at han introduserte kong Haakon og dronning Maud til skiidretten da de som nye regenter tok fatt på sin gjerning i 1905. Allerede i 1906 var kongen tilstede på Holmenkollrennene – en tradisjon kong Olav og kong Harald har holdt i hevd. Gjennom skiidretten gled kongefamilien rett inn i folks hjerter.

Skiglede for fremtiden

Nordmenn flest blir lykkelige når det snør. Kuldegrader, hvite snøfiller og skarp luft har en helsemessig effekt som trumfer mye annet. Vi blir sunnere, friskere og gladere av å være ute. Skiforeningen mener at folk flest blir mer opptatt av å ta vare på naturen hvis vi er glad i den. Derfor oppfordrer vi til aktive liv i Marka sommer som vinter. Når noe truer det vi har kjært, lar vi oss engasjere. Ved å gi stadig nye generasjoner et forhold til ski og natur, vil de også utvikle seg til vernere – og ta grep om eget forbruksmønster.

Skiforeningen har skissert en rekke tiltak for å sikre skimuligheter også i fremtiden. Vi utvikler stadig nye teknikker og metoder for å svare på skiløpernes lengsel etter mange kilometer med glede. Blant annet etablerer vi tilførselsløyper fra lavtliggende utfartssteder inn til de mer snørike områdene av Marka. Disse løypene må ha et mest mulig jevnt underlag, slik at vi kan preparere selv om det er minimalt med snø. Vi supplerer med kunstsnø ved behov.

Skiforeningen tilpasser oss

Når klimautfordringene skal diskuteres er det viktig å identifisere hva som er andres «vinter». Klimaendringene angår oss alle, små som store.

Skiforeningen gir aldri opp! Vi skal tilpasse oss de klimatiske forhold som kommer gjennom å utvikle vår kompetanse og teknologi. Vår oppfordring er at alle må ta ansvar, hvert lille bidrag teller. Da sikrer vi skiløpingen en sentral plass i den norske nasjonalfølelsen også i fremtiden.

Samarbeidspartnere