Ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Skiforeningen onsdag 5. juni kl. 15.00.

Publisert 15.05.2019

Skiforeningens hus.

På den ordinære generalforsamlingen 9. mai fremmet Skiforeningens styre lovendringsforslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ifølge Skiforeningens lov krever lovendringer også 2/3 flertall på ekstraordinær generalforsamling for vedtakelse.

Det innkalles således til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, onsdag 5. juni 2019 kl. 15.00 i Skiforeningens hus, Kongeveien 5, 0787 OSLO.

Dokumentet vedr. lovendringsforslag ligger til gjennomsyn 14 dager før i Skiforeningens hus Kongeveien 5, 0787 Oslo, og på skiforeningen.no.

Forslag til lovendringer.

Samarbeidspartnere