Informasjon om Skiforeningens eierskap i Holmenkollen Skifestival AS

Skiforeningen avvikler eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS.

Publisert 13.12.2018

Skiløpere i vakkert vinterlandskap.

Skiforeningens styre vedtok 9. november 2018 at eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS skal avvikles.

Dette er først og fremst en naturlig utvikling av Skiforeningens virksomhet. Vi skal bruke våre ressurser der de er mest verdt og som vi vet våre medlemmer setter mest pris på: I Marka, for hverdagsidretten og for et allsidig helårs friluftsliv.

Styret mener at ressursbruk og risiko knyttet til eierskapet i Holmenkollen Skifestival AS er for stor, og går på bekostning av foreningens kjernevirksomhet.

Skiforeningens og Skiforbundets interesser som eiere Holmenkollen Skifestival er blitt mer og mer ulike. Skiforbundet har som en av sine hovedoppgaver å arrangere internasjonale renn i Norge, det har ikke Skiforeningen.

Skiforeningen skal fortsatt være sette preg på Holmenkollen, gjennom Barnas Holmenkolldag, Holmenkollmarsjen, sentrale bygg og eiendommer, og ikke minst kultur- og turistanlegget, med Skimuseet og hopptårnet. Vi skal fortsatt legge til rette for hverdagsidretten i anlegget.

Det å avvikle eierskapet har ikke bare vært en enkel avgjørelse. Det er mange følelser og en lang historie knyttet til Skiforeningens rolle som arrangør av Holmenkollrennene, verdenscuprenn og i de siste fem år som eier av arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival AS. Vi skal fortsatt bidra til gjennomføringen av verdenscuprenn i Holmenkollen på de måter vi kan.

Skiforeningen har møtt stor forståelse hos Skiforbundet, som er den andre eieren av selskapet, og partene har god dialog om prosessen.

Erik Eide, generalsekretær i Skiforeningen

Samarbeidspartnere