Byrådsmøte i Marka

-  Tilgangen på Marka og sjøen er noe av det flotteste og viktigste for Oslos befolkning, sa byrådsleder Stian Berger Røssland på et byrådsmøte litt utenom det vanlige.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven / DNT

- Marka har stor betydning for hele Osloregionens befolkning, og friluftslivet har stor betydning for trivsel og folkehelse. Tilgangen på Marka og sjøen blir bare viktigtere i en by som vokser, sa byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Tirsdagens faste byrådsmøte hadde i går funnet en litt annen "location" enn normalt - i stedet for det vante møterommet på Oslo Rådhus, kunne byrådet i går nyte panoramautsikt over byen på Oslos tak.

Det var Oslo og omland friluftsråd som hadde invitert byrådet til Marka, for å rette fokus mot forutsetningene for at friluftsorganisasjonene i Osloregionen kan fortsette å tilrettelegge for variert friluftsliv. Sammen med Skiforeningen dro dermed Oslopolitikerne på befaring i Marka, i følge med DNT Oslo og Omegn og Naturvernforbundet Oslo og Akershus. Etter befaringen inviterte Berger Røsland til tidenes første Markamøte for byrådet. 

- Det er viktig for oss å spille på lag med frivillige organisasjoner som bidrar til å utfylle det offentlige tjenestetilbudet. Vi ønsker å legge til rette for et forutsigbart og langsiktig samarbeid med frivillige organisasjoner, sier Røsland.

Foto: Eivind Haugstad Kleiven / DNT

Frivillige organisasjoner spiller en avgjørende rolle for friluftstilbudet i Oslo og Marka.
Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H)

Byrådslederen trakk også fram de frivillige organisasjonene i Oslo som tilrettelegger for bynært friluftsliv understreker at samarbeidet med kommunen vil bli stadig viktigere i framtiden.

Nettopp tilrettelegging er Skiforeningen svært opptatt av, og dette var dermed et viktig del av vårt innlegg. 

- Vi er opptatt av at politierne ser behovet for tilrettelegging, og at vi sammen tar ansvar for å finne løsninger befolkgningen vil nyte godt av også i fremtiden. Oslo vokser i rekordfart og de som flytter hit er ikke nødvendigvis vokst opp med søndagstur og friluftsliv. De har vi et ansvar for å dra med oss, sa Markasjef i Skiforeningen, Espen Jonhaugen.

Og la til: - Vi håper politikerne ser verdien av å bruke oss og de andre friluftsorganisasjonene i Oslo som sparringspartnere.

Markasjef i Skiforeningen Espen Jonhaugen, sammen med DNT Oslo-sjef Hennig Wikborg og byrådsleder Stian Berger Røsland (H). Foto: Eivind Haugstad Kleiven / DNT

 

Samarbeidspartnere