Fikk Birkebeinerplaketten

Skiforeningen-veteranene Øyvind Amundsen og Olav Harlem er tildelt Birkebeinerplaketten.

Birkebeinerplaketten med gullnål kan tildeles enkeltpersoner for fortjenestefullt arbeid for Skiforeningen, og/eller utbredelse av skisport og friluftsliv.

Øyvind Amundsen

Øyvind Amundsen.jpg

Øyvind Amundsen gikk av med pensjon i 2020 etter 33 år i Skiforeningen. I løpet av sin lange karriere har han hatt flere roller og vært en viktig ressurs for utviklingen av det som er dagens Skiforeningen. Han har blant annet ledet medlemsarbeidet og markaavdelingen, og vært sentral i utviklingen av snøproduksjonsanlegg for å sikre skimuligheter i snøfattige vintre.

De senere årene har han vært styresekretær og rådgiver, med oppgaver knyttet blant annet til styremøter, rådsmøter, generalforsamling og kommuneavtaler.

Olav Harlem

Olav Harlem.jpg

Olav Harlem kom inn i Skiforeningen som frivillig og ble ansatt som leder for medlemsarbeidet i 1994. Han har også hatt ansvaret for Skiforeningens daglige føremeldinger og var med på å utvikle føremeldingen fra fortidens telefonløsning til en nettbasert tjeneste, som i dag er den mest besøkte tjenesten Skiforeningen har på sine hjemmesider.

Han har skrevet mange turforslag for Skiforeningen i Aftenposten og Budstikka, vært engasjert i kjentmannskomiteen og hatt oppfølgingen av Skiforeningens små stuer i Marka. Harlem gikk av med pensjon i 2020.

Tildelingen foregikk på Skiforeningens generalforsamling onsdag 5. mai 2021. Dessverre satt koronaviruset en stopper for den fysiske overrekkelsen av plaketten. Den vil skje så snart smittverntiltakene åpner for det. 

Sølvnålen

Skiforeningens sølvnål kan tildeles personer som i lengre tid har utvist særlig interesse for foreningen og dens formål. Styremedlemmer tildeles sølvnålen etter endt styreperiode. Ansatte tildeles sølvnålen etter 25 års ansettelse.

Disse ble tildelt sølvnålen:

  • Arne Krogsæter, mangeårig vertskap på Sandvikshytta i Nordmarka.
  • Lasse Heimdal, tidligere generalsekretær i Norsk Friluftsliv.
  • Margit Nyhus, mangeårig frivillig for Skiforeningen og initiativtager til de populære tirsdagsturene.
  • Per Gulbrandsen, løypebas.
  • Geir Skari, avtroppende styremedlem.
  • Bjørn-Inge Larsen, avtroppende styremedlem.

margit nyhus.jpg

Margit Nyhus og Skiforeningens generalsekretær Erik Eide.

Samarbeidspartnere