Bålvett

Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark. Unntatt er spesielle bålplasser som Friluftsetaten i Oslo kommune har anlagt.

Primus, propanapparat og grill på ben kan brukes hele året, under forutsetning av at det utvises forsiktighet og sikres at grillkullet slukkes forsvarlig.

Utenom denne tiden er det tillatt å gjøre opp små bål.

Skal du brenne bål i naturen?

  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til vindretning og vindstyrke.
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende)
  • Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent.
  • Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket
  • Ta med deg søppel

Samarbeidspartnere