Krokskogen - Hole, oppdatert 07.05.2013 17:57

05.05.2013 16:20: Store Oppkuvvann

Isen ligger lenge her på Store Oppkuvvann, og i dag var det greit å bevege seg utpå hele dagen.

Foto: Tom Stensaker

Fortsatt skimuligheter for spesielt interesserte i Oppkuvtraktene.

Åpne stuer i dette området uke 19 2021

Stue Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

Løyper med prepareringsstatus i dette området

Nr Løypenavn S T Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 19.03.2021 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 19.03.2021 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 03.02.2021 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 19.03.2021 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.03.2020 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 13.03.2020 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen 30.03.2021 3.5
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 15.04.2021 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.03.2021 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 13.03.2021 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 16.04.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 25.03.2021 1.8
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 19.03.2021 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
458 Skileik på Ringkollen 17.04.2021 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2021 3.2
Damtjern med omegn
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 15.04.2021 1.8
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 11.03.2021 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.03.2021 2.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 12.02.2021 3.9
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 29.03.2021 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 28.03.2021 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 26.03.2021 4.0
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 13.04.2021 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 25.03.2021 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 13.04.2021 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 25.03.2021 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 29.03.2021 7.4
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 28.03.2021 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 13.04.2021 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 30.03.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 13.04.2021 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 13.04.2021 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 26.03.2021 8.0
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.04.2021 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 26.03.2021 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 30.03.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 30.03.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 13.04.2021 6.2
87 Sørsetra - Kleivstua 13.04.2021 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 13.04.2021 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 13.04.2021 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 24.03.2021 3.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 05.04.2021 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 30.03.2021 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 13.04.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.04.2021 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 25.03.2021 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.03.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 16.04.2021 3.0
Lommedalen
357 By - Greinehytta 23.03.2021 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 23.02.2021 2.0
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 28.03.2021 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 21.03.2021 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.03.2021 1.0
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By 26.03.2021 1.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 28.03.2021 5.2
Spålen - Katnosa - Sandungen
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 15.04.2021 4.3
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 28.03.2021 2.1
Tanum - Vestmarksetra
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 14.04.2021 1.3

Informasjon om preparering i dette området

Ansvarlig:

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Oversiktskart