Markadatabasen: turforslag i Marka

Nr Navn Starter på Slutter på Type Km
Hurummarka
364 Sørover gjennom Hurummarka Storsand Røedsgrinda Skitur 12.9
363 Hurummarka på langs Filtvet Semsporten Skitur 13.4
386 Gjennom Oredalen til Røskestadvannet Tofte Tofte Sykkeltur 14.6
332 På to hjul i Hurummarka Filtvet Filtvet Sykkeltur 24.9
387 Til Hurummarkas indre Klokkarstua Klokkarstua Sykkeltur 35.9
326 Hurumlandet rundt Sætre Sætre Sykkeltur 51.2
Kjekstadmarka
436 Til myrene i Kjekstadmarka Dikemark Dikemark Skitur 8.5
286 Til ROS-hytta fra sør Kjekstad golfbane Kjekstad golfbane Skitur 11.8
44 Familievennlig tur i Kjekstadmarka Gjellebekk Gjellebekk Skitur 12.3
410 ROS-hyttarunden Gjellebekk Gjellebekk Skitur 13.7
109 Sørover i Kjekstadmarka Gjellebekk Spikkestad Sykkeltur 9.5
355 Den lille stasjonsrunden Heggedal Heggedal Sykkeltur 13.3
231 Badetur fra Spikkestad Spikkestad Spikkestad Sykkeltur 13.9
322 På vei og sti i Kjekstadmarka Røyken Røyken Sykkeltur 26.6
107 Nordover fra Liertoppen Gjellebekk Skoglund Sykkeltur 30.6
230 Kjekstadmarka rundt Heggedal Heggedal Sykkeltur 33.1
333 Langs Drammensfjorden til Hurum Røyken Røyken Sykkeltur 39.5
285 Helt vest i Marka Spikkestad Spikkestad Sykkeltur 49.5
393 Fra vest til Oslo vest Spikkestad Huseby Sykkeltur 53.6
394 Langs åker og fjord til byen Spikkestad Huseby Sykkeltur 56.2
127 Megatur fra vest til øst Spikkestad Lillestrøm Sykkeltur 181.4
Vestmarka
304 Turen for de minste Solli gård Solli gård Skitur 4.2
35 Inn til Furuholmen Tanum kirke Furuholmen Skitur 5.5
431 Sandungsrunden Solli gård Solli gård Skitur 7.7
294 Rundt Svartvann fra Skoglund Skoglund Skoglund Skitur 9.2
305 Snesikkert i Vestmarka Vestmarksetra Vestmarksetra Skitur 13.6
115 På tur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet Skitur 17.0
408 Vestergyllen Vestmarksetra Vestmarksetra Skitur 23.7
43 I hjertet av Vestmarka Solli gård Solli gård Skitur 25.4
117 Ytterpunkt i Vestmarka Tranby Skui Skitur 30.1
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet Asker Asker Sykkeltur 6.6
200 På sti og vei nord i Vestmarka Skoglund Skoglund Sykkeltur 7.1
328 Lett runde fra Asker Asker Asker Sykkeltur 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann Skui Skui Sykkeltur 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum Skui Skui Sykkeltur 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet Semsvannet Semsvannet Sykkeltur 14.2
108 Vestmarka mot sør Skoglund Semsvannet Sykkeltur 16.1
121 Fra Lier til Asker Heia Semsvannet Sykkeltur 16.5
342 Nord og sør for motorveien Asker Asker Sykkeltur 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra Vestmarksetra Vestmarksetra Sykkeltur 20.8
105 Rundtur fra Solli Solli gård Solli gård Sykkeltur 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka Skui Skui Sykkeltur 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann Heia Heia Sykkeltur 30.9
199 Vestmarksrunde fra Sylling Enger Enger Sykkeltur 34.1
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner Asker Asker Sykkeltur 39.3
323 Sørover fra Asker Asker Asker Sykkeltur 41.2
Bærumsmarka
433 Opp og ned i fristil Årnes Skansebakken Skitur 9.6
110 Vestover fra Sørkedalen Årnes Skansebakken Skitur 15.2
432 Tjæregrasrunden Fossum Fossum Skitur 18.9
112 Rundtur til Vensåsseter Fossum Fossum Skitur 19.1
114 Til Løvlia med utsikt Fossum Løvlia Skitur 22.8
113 Bærumsmarka rundt Haga Haga Skitur 27.3
357 Lett tur til Nygård Øverland Øverland Sykkeltur 7.6
165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann Valler Valler Sykkeltur 7.7
236 Kort runde fra Haga Haga Haga Sykkeltur 8.8
272 Til middelalderkirken Sandvika Sandvika Sykkeltur 11.8
397 En liten tur fra Sandvika Sandvika Sandvika Sykkeltur 13.3
25 Rundtur fra Fossum Fossum Fossum Sykkeltur 15.6
235 Badevann og historisk vei Fossum Fossum Sykkeltur 16.0
271 Langs elver og gamle veifar Sandvika Sandvika Sykkeltur 22.4
356 Stasjonsturen Sandvika Spikkestad Sykkeltur 26.3
327 Sørøst i Vestmarka Sandvika Sandvika Sykkeltur 27.2
120 Nordover i Bærumsmarka Øverland Øverland Sykkeltur 33.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen Sandvika Sundvollen Sykkeltur 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen Sandvika Løvlia Sykkeltur 35.3
267 Bærumsmarka rundt på sykkel Bærums Verk Bærums Verk Sykkeltur 39.1
283 Fra vest til øst Sandvika Lillestrøm Sykkeltur 58.6
371 Langs Askers grenser Sandvika Sandvika Sykkeltur 59.2
Krokskogen
252 Solskinnstur til Mustadkroken Høymyr Høymyr Skitur 3.6
311 Toresplassrunden Høymyr Høymyr Skitur 5.7
5 Barnevennlig tur til Greinehytta By i Lommedalen By i Lommedalen Skitur 9.8
413 Skolerunden Lommedalen skole Lommedalen skole Skitur 10.1
365 Heggelirunden Løvlia Løvlia Skitur 11.2
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra Sollihøgda Sollihøgda Skitur 14.9
320 Treningsrunden Ringkollen Ringkollen Skitur 15.0
97 Rundtur innom Spålen Ringkollen Ringkollen Skitur 17.5
116 Vestmarka fra nord til sør Sollihøgda Jansløkka skole Skitur 17.8
409 Gopletjernsrunden Skansebakken Skansebakken Skitur 18.9
293 Fra dal til fjell Skansebakken Skansebakken Skitur 20.8
362 Ringkolløptraseen Ringkollen Ringkollen Skitur 21.1
8 Med snøgaranti fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken Skitur 21.8
14 Rundtur fra Ringkollen Ringkollen Ringkollen Skitur 26.1
434 Snøsikker tur i valgfri stil By i Lommedalen By i Lommedalen Skitur 26.2
89 Tvers over Nordmarka Ringkollen Stryken Skitur 28.4
90 Fra skibussen og hjem Ringkollen Skansebakken Skitur 30.1
13 Til Sørkedalen utenom allfarvei Ringkollen Skansebakken Skitur 31.8
366 Krokskogrunde fra Kleivstua Kleivstua Kleivstua Skitur 33.4
98 Skansebakken Løvlia tur-retur Skansebakken Skansebakken Skitur 34.5
91 Over Krokskogen fra Ringkollen Ringkollen By i Lommedalen Skitur 34.6
9 Rundtur fra Skansebakken Skansebakken Skansebakken Skitur 35.9
39 Nordmarka på skrå Ringkollen Brekke Skitur 40.6
92 Langt inn på Krokskogen By i Lommedalen Sollihøgda Skitur 41.1
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda Ringkollen Sollihøgda Skitur 43.0
93 I smale spor Sollihøgda Skansebakken Skitur 47.7
257 Langtur fra Ringkollen til Spikkestad Ringkollen Spikkestad Skitur 73.2
122 Fram og tilbake langs Lomma By i Lommedalen Guriby Sykkeltur 15.0
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen Guriby Guriby Sykkeltur 15.5
119 Trimtur fra Jevnaker Jevnaker Olum Sykkeltur 18.3
157 På dronningens og kongens vei Sundvollen Guriby Sykkeltur 18.8
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen Damtjern Skansebakken Sykkeltur 20.4
370 Steinsfjorden rundt Sundvollen Sundvollen Sykkeltur 21.8
197 I gammelt seterlandskap Sollihøgda Sollihøgda Sykkeltur 22.9
67 På Gamle Ringeriksvei Guriby Sollihøgda Sykkeltur 24.2
54 Fra toppen av Krokskogen Ringkollen Sørkedalen skole Sykkeltur 27.6
72 I tømmerfløternes spor Ringkollen Sørkedalen skole Sykkeltur 28.1
270 Rundt Gyrihaugen Sundvollen Sundvollen Sykkeltur 29.9
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen Ringkollen Skansebakken Sykkeltur 31.1
269 Flatt og bratt på Krokskogen Sundvollen Sundvollen Sykkeltur 33.2
68 Ned i Lommedalen Ringkollen Sandvika Sykkeltur 44.8
52 En dag på Krokskogen Sollihøgda By i Lommedalen Sykkeltur 47.7
349 Fra møte til Marka Klekken Klekken Sykkeltur 50.2
53 Grenaderløypa på sommerføre Sollihøgda Hakadal Sykkeltur 63.7
61 Nord og øst i Marka Ringkollen Kjelsås Sykkeltur 67.1
73 Rundtur fra Lommedalen By i Lommedalen By i Lommedalen Sykkeltur 104.7
Nordmarka nord
130 Treningstur fra Svea Sportshytte Svea Sportshytte Svea Sportshytte Skitur 10.3
131 Opp Formoløypa Mylla Mylla dam Skitur 12.2
128 Lille Myllarunden Mylla dam Mylla dam Skitur 13.9
30 Rundtur i Spålen - Katnosa naturreservat Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Skitur 19.1
412 Mylla rundt Mylla dam Mylla dam Skitur 19.8
214 Fra Gjøvikbanen til Sørkedalen Stryken Elveli Skitur 22.2
134 Sørover til Glitre Harestua Glitre Skitur 22.5
7 Gjerdingen rundt fra Svartbekken Svartbekken Svartbekken Skitur 22.9
132 Østover fra Grua Grua Harestua Skitur 29.9
96 Rundtur fra Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Tverrsjøstallen Skitur 31.7
259 Vakkert og lett fra Mylla Mylla dam Mylla dam Skitur 32.3
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla Mylla dam Skansebakken Skitur 35.3
12 Villmarkstur gjennom Nordmarka Mylla dam Elveli Skitur 35.7
129 Store Myllarunden Svea Sportshytte Svea Sportshytte Skitur 39.9
3 Nordmarka på langs fra nord til sør Mylla dam Sognsvann Skitur 42.0
85 Først skibussen, så Maridalsbussen Mylla dam Hammeren Skitur 44.8
86 Jernbanespor og skispor Stryken Hakadal Skitur 47.6
84 Gjennom Nordmarka fra Grua Grua Kjelsås Skitur 49.3
258 Fra Grua til Kjelsås Grua Kjelsås Skitur 74.4
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet Harestua Harestua Sykkeltur 15.7
347 Liten rundtur fra Harestua Harestua Harestua Sykkeltur 16.4
198 Opp og ned lia i Hakadal Hakadal Hakadal Sykkeltur 16.9
329 Bratt opp, bratt ned Hakadal Hakadal Sykkeltur 19.1
69 Ved Akerselvas kilder Mylla Svartbekken Sykkeltur 21.0
103 Trimtur fra Hakadal Hakadal Harestua Sykkeltur 22.3
63 Rundtur fra Stryken Stryken Stryken Sykkeltur 29.9
170 Langs Bergenske Hovedveg Grua Røykenvik Sykkeltur 30.1
102 Romeriksåsene på tvers Harestua Hakadal Sykkeltur 31.9
351 Nordvest i Romeriksåsene Roa Roa Sykkeltur 33.0
51 Langs vannveier vest i Marka Tverrsjøstallen Sørkedalen skole Sykkeltur 34.4
50 Klassikeren fra Stryken til byen Stryken Sognsvann Sykkeltur 34.9
193 Rett til værs i Romeriksåsene Harestua Harestua Sykkeltur 35.4
192 Rundt Bislingen fra Harestua Harestua Harestua Sykkeltur 35.9
359 Variert runde i Romeriksåsene Hakadal Hakadal Sykkeltur 36.9
406 To ganger over åsen Hakadal Hakadal Sykkeltur 51.6
126 Til byen fra Grua Grua Brekke Sykkeltur 54.6
350 Det beste fra Hadeland Grua Grua Sykkeltur 68.7
118 Rundtur fra Grua Grua Grua Sykkeltur 93.0
274 Variert langtur fra nord til sør Grua Spikkestad Sykkeltur 101.0
16 På ørretjakt langt nord i marka Kalvedalen Store Fidlingen Fisketur/krepsetur 4.6
24 Etter kreps i grenseland Tverrsjøstallen Gjerdingdammen Fisketur/krepsetur 8.7
Nordmarka syd
81 Opp bakkene Skådalen Skjennungstua Skitur 4.8
80 Fra stasjon til stasjon Voksenkollen Frognerseteren Skitur 5.5
82 Tur i måneskinn Frognerseteren Sognsvann Skitur 9.6
76 Kveldstur i lys Sognsvann Frognerseteren Skitur 9.9
246 Gjennom kulturlandskap i Maridalen Brekke Kjelsås Skitur 10.7
79 Rundtur fra Frognerseteren Frognerseteren Frognerseteren Skitur 11.6
74 Gjennom skogen til setra Sognsvann Frognerseteren Skitur 13.9
40 Barnevennlig tur til Heggelia Pipenhus Heggelia Skitur 14.5
75 Vestover fra Maridalen Låkeberget Bogstad badeplass Skitur 14.6
83 Fra fjell til dal Frognerseteren Elveli Skitur 14.7
111 Fra Sørkedalen til Lommedalen Bogstad badeplass Burud Skitur 18.2
88 Fra Sørkedalen til Maridalen Elveli Hammeren Skitur 26.5
77 Over Glåmene til Kikut Frognerseteren Sognsvann Skitur 28.2
78 Øst for Bjørnholt - vest for Kobberhaugene Sognsvann Frognerseteren Skitur 30.5
87 Til Kikut fra Sognsvann Sognsvann Sognsvann Skitur 30.7
94 Vilt og vakkert Elveli Skansebakken Skitur 38.9
66 Til seters Sognsvann Frognerseteren Sykkeltur 9.8
60 En skikkelig trimtur Bogstad badeplass Skådalen Sykkeltur 9.9
163 Gjennom Maridalen til Øyungen Brekke Øyungen Sykkeltur 10.7
47 Lett start på sykkelsesongen Frognerseteren Sognsvann Sykkeltur 12.4
232 Rundt Bogstadvannet Bogstad badeplass Bogstad badeplass Sykkeltur 12.8
217 Maridalsvannet rundt Brekke Brekke Sykkeltur 13.1
48 Fra fjell til vann i Nordmarka sør Frognerseteren Sognsvann Sykkeltur 15.3
233 Vakre Sørkedalen Bogstad badeplass Bogstad badeplass Sykkeltur 16.3
234 Nordøst i Bærumsmarka Bogstad badeplass Bogstad badeplass Sykkeltur 16.4
218 Rundtur i Maridalen Korsvoll Korsvoll Sykkeltur 18.5
225 Rundt Sandungen fra Kikut Kikutstua Kikutstua Sykkeltur 20.5
430 Fra Gaustad til Nittedal Gaustad Nittedal Sykkeltur 21.2
260 Opp til Heggelidammen Sørkedalen skole Sørkedalen skole Sykkeltur 23.1
330 Varingskollen rundt Nittedal Nittedal Sykkeltur 24.6
226 Østover fra Kikut Kikutstua Kikutstua Sykkeltur 24.7
224 Til Kikut fra Maridalen Hammeren Hammeren Sykkeltur 30.6
49 Fra Maridalen til Sørkedalen Brekke Sørkedalen skole Sykkeltur 30.8
59 Rundtur fra Sognsvann Sognsvann Sognsvann Sykkeltur 35.8
42 Rundtur fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole Sykkeltur 35.9
302 Langs store vann i Nordmarka Sørkedalen skole Sørkedalen skole Sykkeltur 38.1
62 Rundtur fra Maridalen Hammeren Hammeren Sykkeltur 54.7
64 Rundtur fra Kikutstua Kikutstua Kikutstua Sykkeltur 65.0
164 Til Markas indre fra Sørkedalen Sørkedalen skole Sørkedalen skole Sykkeltur 88.0
Lillomarka og Gjelleråsen
437 Vaffeltur i Lillomarka Ammerud Ammerud Skitur 13.6
250 Rundtur fra Bjønndalen Bjønndalen Bjønndalen Skitur 14.7
248 Opp i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka Skitur 17.8
141 Rundtur fra Solemskogen Solemskogen Solemskogen Skitur 18.0
251 Lillomarka rundt fra Skytta Skytta Skytta Skitur 18.9
249 Langtur fra Årvoll Årvoll Årvoll Skitur 22.0
306 Opplyst langtur i Lillomarka Linderudkollen Linderudkollen Skitur 22.5
11 Den fagre Maridal og Marka innenfor Movatn Hammeren Skitur 24.5
247 Maridalen på langs Kjelsås Kjelsås Skitur 35.3
426 Kort tur fra Sandermosen Sandermosen Sandermosen Sykkeltur 5.4
70 Lillomarka light Badedammen Tonsenhagen Sykkeltur 7.8
220 På sporet ved Sandermosen Langsetløkka Langsetløkka Sykkeltur 10.4
219 Langs jernbanespor i Maridalen Kjelsås Kjelsås Sykkeltur 11.0
202 Til sportsstuer i Lillomarka Solemskogen Solemskogen Sykkeltur 13.8
222 Rundtur i Lillomarka Årvoll Årvoll Sykkeltur 16.4
56 Til topps i Lillomarka Solemskogen Solemskogen Sykkeltur 27.4
360 Gjennom skiftende landskaper Grorud Grorud Sykkeltur 29.8
221 Langtur i Lillomarka Langsetløkka Langsetløkka Sykkeltur 32.4
223 Langtur fra Stovner Stovner Stovner Sykkeltur 32.6
261 Langs Lillomarkas yttergrense Langsetløkka Langsetløkka Sykkeltur 35.2
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland Kjelsås Roa Sykkeltur 55.8
71 Langtur fra Kjelsås Kjelsås Sollihøgda Sykkeltur 85.3
167 Fra byen til Hadeland Kjelsås Bleiken Sykkeltur 104.7
358 Langtur rundt Oslomarka Grorud Sandvika Sykkeltur 138.1
Romeriksåsene - Nannestad
419 Lett tur til Ringdalshytta Tæruddalen Tæruddalen Skitur 8.4
414 Drømmerunden Harasletta Harasletta Skitur 9.4
310 Honsjørunden Grustaket [Nordåsen] Grustaket [Nordåsen] Skitur 9.9
411 Bjertnessjøen rundt Sjonken Sjonken Skitur 10.1
318 Sjuputtrunden Grustaket [Nordåsen] Grustaket [Nordåsen] Skitur 14.6
136 På tvers av Romeriksåsene Glitre Sjonken Skitur 15.2
244 Rundtur fra Harasletta Harasletta Harasletta Skitur 17.3
420 Strake veien fra Tæruddalen Tæruddalen Tæruddalen Skitur 17.6
421 Til Ringdalshytta og Busterudvangen Tæruddalen Tæruddalen Skitur 17.8
245 Nordover fra Tæruddalen Tæruddalen Tæruddalen Skitur 17.9
319 Til Marifjell Grustaket [Nordåsen] Grustaket [Nordåsen] Skitur 18.0
292 Nittedal på langs Slattum Elnes Skitur 18.4
28 I hjertet av Romeriksåsene Sjonken Sjonken Skitur 19.1
243 Holter-Åsen-runden Holtersaga Holtersaga Skitur 20.2
133 Rundtur fra Råsjøkrysset Råsjøkrysset Råsjøkrysset Skitur 23.7
422 Fra Tæruddalen til tre hytter Tæruddalen Tæruddalen Skitur 24.1
208 Rundt Storøyungen Glitre Glitre Skitur 25.1
309 En super tremil i Romeriksåsene Sjonken Sjonken Skitur 29.6
423 Langt inn i Gjerdrum Tæruddalen Tæruddalen Skitur 33.8
135 Langs topper og vann i Romeriksåsene Glitre Harestua Skitur 34.2
424 Fra hytte til hytte Tæruddalen Tæruddalen Skitur 40.6
124 Øst i Romeriksåsene Harasletta Holtersaga Sykkeltur 9.4
282 Langs Nitelva Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 9.9
123 Sør i Romeriksåsene Skedsmokorset Harasletta Sykkeltur 12.8
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen Lillestrøm Nordbysjøen Sykkeltur 13.7
99 Rundtur fra Sjonken Sjonken Sjonken Sykkeltur 15.2
402 Over Farseggen Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 16.1
390 Gjennom skogen til Nordkisa Jessheim Jessheim Sykkeltur 18.9
300 Variert runde i Skedsmo Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 20.6
407 Rundtur på Nordåsen Maura Maura Sykkeltur 23.7
403 Langs veien og gjennom skogen Skedsmokorset Skedsmokorset Sykkeltur 24.8
100 Rundt Råsjøen Sjonken Sjonken Sykkeltur 24.9
401 Treningstur på Romerike Kløfta Kløfta Sykkeltur 29.6
398 Fra by til by på Romerike Lillestrøm Jessheim Sykkeltur 30.0
405 Trimtur fra Jessheim Jessheim Jessheim Sykkeltur 33.6
391 Rundtur fra Maura Maura Maura Sykkeltur 36.3
374 Over Romerikssletta og gjennom Lillomarka Sørumsand Langsetløkka Sykkeltur 41.5
101 Mot vest og nord i Romeriksåsene Holtersaga Grua Sykkeltur 41.6
321 Helvariert tur til Kikut Lillestrøm Kikutstua Sykkeltur 44.0
375 Fra Gardermoen til byen Gardermoen Huseby Sykkeltur 44.8
395 Lett runde på Nedre Romerike Sørumsand Sørumsand Sykkeltur 46.0
284 I by og land fra Lillestrøm Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 46.9
404 Fra Gardermoen til Kikut Gardermoen Kikutstua Sykkeltur 48.3
331 Nordover Nittedalen Lillestrøm Harestua Sykkeltur 49.7
373 Opp og ned langs Glomma Sørumsand Sørumsand Sykkeltur 51.1
125 Romeriksåsene på langs Skedsmokorset Grua Sykkeltur 54.5
299 Opp og ned Nittedalen Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 63.1
298 Raumerrunden Hvam Hvam Sykkeltur 72.6
369 Rundt hele Østmarka Lillestrøm Lillestrøm Sykkeltur 89.3
15 Gruveferd i Romeriksåsene Spenningsby Spikertjernhytta Fottur 4.3
Østmarka
207 Finlandsrunden Streifinn Streifinn Skitur 7.2
242 På ski til Gullsmeden Østmarksetra Østmarksetra Skitur 10.2
137 Nordover fra Skullerud Skullerudstua Ellingsrud Skitur 10.5
37 Soltur over vannene i Østmarka Losby Myrdammen Skitur 10.7
138 I lysløypa fra Vallerud Vallerud Ellingsrud Skitur 11.7
240 Rundtur fra Skullerudstua Skullerudstua Skullerudstua Skitur 12.7
241 Nordover fra Sandbakken Sandbakken Sandbakken Skitur 14.5
211 Langs Flyktningeruta Streifinn Streifinn Skitur 16.8
139 Gjennom Østmarka mot Vangen Ellingsrud Vangen Skitur 19.1
41 Vårskitur i Østmarka Bysetermosan Bysetermosan Skitur 19.9
29 Rundtur fra Krokhol Krokhol Krokhol Skitur 25.7
210 Rundtur fra Larsbraaten Larsbraaten Larsbraaten Skitur 26.8
140 I Stakans spor Ellingsrud Durud Skitur 28.4
156 Til topps fra Ekerud Ekerud Haukåsen Sykkeltur 6.2
162 Kveldstur til Børtervann Fjell Børtervann Sykkeltur 7.2
58 På stier i Østmarka Østmarksetra Mariholtet Sykkeltur 8.0
152 Rundtur fra Kirkebygda Kirkebygda Kirkebygda Sykkeltur 8.0
227 Nøklevann rundt Østmarksetra Østmarksetra Sykkeltur 8.0
367 Flatebyrunden Flateby Flateby Sykkeltur 11.5
154 Sørover fra Skårer Sørlihavna Bjønnebete Sykkeltur 11.6
158 Rundt Haukåsen Furuset Haugerud Sykkeltur 12.5
57 Sørover i Østmarka Ellingsrud Østmarkskapellet Sykkeltur 16.3
153 Nordover til Vangen Ytre Enebakk Vangen Sykkeltur 16.4
155 Innom Mariholtet og Losby Ellingsrud Sørlihavna Sykkeltur 18.0
228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud Ellingsrud Ellingsrud Sykkeltur 20.4
151 Østmarka rundt i sør Streifinn Fjell Sykkeltur 22.6
160 På vei og sti forbi Vangen Sørlihavna Sandbakken Sykkeltur 22.6
415 Nordøst i Østmarka Marikollen Marikollen Sykkeltur 27.6
196 Tremilstur nord i Østmarka Haugerud Haugerud Sykkeltur 32.0
161 Gjennom Østmarka fra Krokhol Krokhol Grønmo Sykkeltur 36.0
229 Langtur fra Østensjøvannet Østensjøvannet Østensjøvannet Sykkeltur 39.2
281 I variert landskap fra Ytre Enebakk Ytre Enebakk Ytre Enebakk Sykkeltur 41.6
159 Østmarka på langs fra nord Ellingsrud Streifinn Sykkeltur 51.4
Sørmarka
212 Kveldstur fra Greverud Greverud Greverud Skitur 8.0
239 Til Stallerud og Sterkerud Siggerud Siggerud Skitur 11.4
237 Rundtur fra Bjørndal Bjørndal Bjørndal Skitur 12.7
45 På skitur i Norges Toscana Ski Ski Skitur 17.9
238 Gjennom Sørmarka fra Fløysbonn Fløysbonn Fløysbonn Skitur 18.7
209 Østover fra Greverud Greverud Greverud Skitur 18.9
178 På Oldtidsveien Bjørndal Bjørndal Sykkeltur 10.0
184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski Ski Ski Sykkeltur 11.0
183 Småtur fra Ski Ski Ski Sykkeltur 12.1
263 Til skogs fra Langhus Langhus Langhus Sykkeltur 17.0
177 Til Sørmarka fra Klemetsrud Klemetsrud Klemetsrud Sykkeltur 17.9
180 På kongevei i Nøstvedtmarka Greverud Greverud Sykkeltur 19.9
185 Til Bunnefjordens bredder Ski Ski Sykkeltur 21.8
264 Mellom tre stasjoner Ski Ski Sykkeltur 22.1
262 Rundtur fra Siggerud Siggerud Siggerud Sykkeltur 23.8
181 Utenom allfarvei Siggerud Siggerud Sykkeltur 24.0
179 På oldtidsvei og kongevei Bjørndal Bjørndal Sykkeltur 36.2
182 Langt, men lett Siggerud Siggerud Sykkeltur 43.7
Nesoddmarka
385 Til Hellviktangen og To gård Nesoddtangen Nesoddtangen Sykkeltur 16.5
334 Fra kyst til kyst på Nesodden Fagerstrand Fagerstrand Sykkeltur 24.5
325 Nesodden rundt Nesoddtangen Nesoddtangen Sykkeltur 41.3
345 Langtur til Moss Nesoddtangen Moss Sykkeltur 66.3
Follomarka
215 På jordene ved Ottarsrud Drøbak Drøbak Skitur 18.2
213 Til skogs fra Drøbak Drøbak Drøbak Skitur 20.5
216 En runde i Kroerløypa Ås Ås Skitur 22.7
427 Rundtur til Trampen og Kroer Ås Ås Sykkeltur 12.2
336 Strandtur til Hvitsten Vestby Vestby Sykkeltur 13.4
189 Rundt Årungen Ås Ås Sykkeltur 13.9
428 Gjersjøen rundt fra Kolbotn Kolbotn Kolbotn Sykkeltur 17.5
191 Asfaltstøy og skogens ro Vinterbro Vinterbro Sykkeltur 17.8
335 Togtur på sykkel i Follo Ås Sonsveien Sykkeltur 20.3
383 Til Mossemarka fra Son Son Son Sykkeltur 22.0
188 I steinalderspor Drøbak Drøbak Sykkeltur 23.4
384 Follo-tur fra Hølen Hølen Hølen Sykkeltur 23.6
186 Nordover på kongevei Vestby Greverud Sykkeltur 23.9
190 Rundtur fra Ås Ås Ås Sykkeltur 28.8
265 Historietime mot Bjerkebekk Ås Ås Sykkeltur 30.9
187 Rundtur fra Vestby Vestby Vestby Sykkeltur 37.5
266 Langtur fra Vestby Vestby Vestby Sykkeltur 61.3
Mossemarka
380 Sykkeltur på Vansjøstien Moss Moss Sykkeltur 14.0
382 Rundtur gjennom Mossemarka Moss Moss Sykkeltur 21.5
324 Kysttur fra Moss Moss Moss Sykkeltur 30.6
Hadelandsåsene
171 Barnevennlig rundtur til Lushaughytta Lygna Lygna Skitur 8.5
176 Panoramaløypa Åstjern Åstjern Skitur 8.9
174 Blokhusrunden Åstjern Åstjern Skitur 11.1
308 En smak av Hadeland Lygna Lygna Skitur 12.4
175 Elkensæterrunden Åstjern Åstjern Skitur 12.5
144 Linkenrunden Lygna Lygna Skitur 14.5
145 Høgkorsrunden Lygna Lygna Skitur 17.6
142 Malsjørunden Lygna Lygna Skitur 20.2
172 Rundt Malsjøen fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen Skitur 24.2
173 Langs fjell og vann fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen Skitur 28.1
291 Gjøvik - Oslo del 2 [Lygna - Grua] Lygna Grua Skitur 33.1
143 Framstadsæterfjellet rundt Lygna Lygna Skitur 36.6
36 Langtur fra Lygna til Glitre [Lygnaturen] Lygna Glitre Skitur 55.1
148 Lushaugen rundt fra Lygna Lygna Lygna Sykkeltur 25.1
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna Lygna Lygna Sykkeltur 28.5
169 Brandbu rundt Brandbu Brandbu Sykkeltur 29.7
150 Rundt Øyangen fra Sagvollen Sagvollen Sagvollen Sykkeltur 39.0
146 Rundt Kvitingen fra Åstjern Åstjern Åstjern Sykkeltur 49.0
149 Østover fra Ullvildsdalen Ullvildsdalen Ullvildsdalen Sykkeltur 53.5
166 Lygnaturen på sommerføre Lygna Hakadal Sykkeltur 63.6
168 Megatur fra nord Bleiken Spikkestad Sykkeltur 173.4
Gjøvik, Toten og Land
203 Haugrunden Blivgodt Blivgodt Skitur 7.0
307 Stormyrrunden Godbakken Godbakken Skitur 9.1
435 Lett runde fra Raufoss Raufoss Raufoss Skitur 10.9
425 Rognlirunden Prestmarka Prestmarka Skitur 16.3
206 Gubberudrunden Øverby Øverby Skitur 26.6
46 Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna] Hunndalen Lygna Skitur 54.4
204 Storrunden Øverby Øverby Skitur 64.4
280 Trevatna rundt Vassenden Vassenden Sykkeltur 24.5
354 Rundt Skumsjøen fra Raufoss Raufoss Raufoss Sykkeltur 25.2
429 Opp i høyden fra Gjøvik stasjon Gjøvik Gjøvik Sykkeltur 30.9
377 I vakkert Toten-landskap Raufoss Raufoss Sykkeltur 36.8
388 Einafjorden og Helgedalen Eina Eina Sykkeltur 45.5
268 Toten rundt Gjøvik Gjøvik Sykkeltur 49.2
379 Gjennom brede bygder Eina Eina Sykkeltur 49.2
400 Til Skumsjøen og Trevatna Raufoss Raufoss Sykkeltur 56.5
378 By og land Gjøvik Gjøvik Sykkeltur 66.0
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll Reinsvoll Eidsvoll Sykkeltur 81.4
Totenåsen
337 Torsæterkampen rundt Skreia Skreia Sykkeltur 31.8
339 Rundtur på Totenåsen Torsætra Torsætra Sykkeltur 36.9
416 Over Totenåsen til Vindflosætra Lund Lund Sykkeltur 38.0
338 Innom Torsætra Lena Lena Sykkeltur 43.1
340 Til Totenåsen fra vest Lund Lund Sykkeltur 45.8
389 Totenåsen rundt Lena Lena Sykkeltur 93.3
Hurdal - Feiring
296 Rundtur til Vingerdalstua Haraldvangen Haraldvangen Skitur 15.6
295 Nord på Minneåsen Haraldvangen Haraldvangen Skitur 18.1
297 Minneåsen rundt Haraldvangen Haraldvangen Skitur 25.5
381 I skogene øst for Hurdalssjøen Hurdal Hurdal Sykkeltur 25.3
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Skrukkelisjøen Sykkeltur 33.4
361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen Hurdal kirke Hurdal kirke Sykkeltur 39.1
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen Hurdal kirke Hurdal kirke Sykkeltur 55.5
Eidsvoll - Nes
287 Holsjøen rundt Lynesvangen Lynesvangen Skitur 4.2
312 Egilrunden Den gule grinda Den gule grinda Skitur 7.4
289 Trolsk tur til Tretjernsmyra Lynesvangen Lynesvangen Skitur 10.5
288 Grønnsjørunden Lynesvangen Lynesvangen Skitur 11.3
315 Puttenrunden Heimdal Heimdal Skitur 12.5
317 Rundtur om Vika Kårstad Kårstad Skitur 17.5
290 Til topps i Gullverket Øvre Holtet Øvre Holtet Skitur 19.5
316 Turen forbi Utsjøen Ihlangsvangen Ihlangsvangen Skitur 20.0
314 Fyrivangrunden Heimdal Heimdal Skitur 22.8
313 Storbråtenrunden Nes skianlegg Nes skianlegg Skitur 30.4
368 NM-runden Eidsvoll Eidsvoll verk Eidsvoll verk Sykkeltur 21.3
392 Til Skogbygda fra Vormsund Vormsund Vormsund Sykkeltur 27.8
275 Mistberget rundt Ås skole Ås skole Sykkeltur 29.2
278 Utsjørunden Eidsvoll Eidsvoll Sykkeltur 32.7
276 Gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll Sykkeltur 36.6
277 Den store gullverksrunden Eidsvoll Eidsvoll Sykkeltur 50.4
399 Langs Hovedbanen fra Eidsvoll Eidsvoll Lillestrøm Sykkeltur 54.4
344 Langs Vorma og Mjøsa Årnes Gjøvik Sykkeltur 103.0

412 turer vist.

Velg en tur
eller let etter turer av spesiell type:
Bare i Markaområde
Bare av type
Med flg tekst i navn/beskrivelse
Sorter etter

Vil du se en liste med alle turene? Klikk på Søk uten å foreta noen valg først!