Ut på tur? På denne siden finner du forslag til turer med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Turforslagene presenteres med kart, beskrivelser og bilder. Du finner også informasjon om hvordan du kommer seg til startstedet, enten med bil eller kollektivt.

Søk etter turer
Vis tur nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Turer
Nr Navn Km
Hurummarka
364 Sørover gjennom Hurummarka 12.9
363 Hurummarka på langs 13.4
386 Gjennom Oredalen til Røskestadvannet 14.6
332 På to hjul i Hurummarka 24.9
387 Til Hurummarkas indre 35.9
326 Hurumlandet rundt 51.2
Kjekstadmarka
436 Til myrene i Kjekstadmarka 8.5
286 Til ROS-hytta fra sør 11.8
44 Familievennlig tur i Kjekstadmarka 12.3
410 ROS-hyttarunden 13.7
109 Sørover i Kjekstadmarka 9.5
355 Den lille stasjonsrunden 13.3
231 Badetur fra Spikkestad 13.9
322 På vei og sti i Kjekstadmarka 26.6
107 Nordover fra Liertoppen 30.6
230 Kjekstadmarka rundt 33.1
333 Langs Drammensfjorden til Hurum 39.5
285 Helt vest i Marka 49.5
393 Fra vest til Oslo vest 53.6
394 Langs åker og fjord til byen 56.2
127 Megatur fra vest til øst 181.4
Vestmarka
304 Turen for de minste 4.2
35 Inn til Furuholmen 5.5
431 Sandungsrunden 7.7
294 Rundt Svartvann fra Skoglund 9.2
305 Snesikkert i Vestmarka 13.6
115 På tur fra Semsvannet 17.0
408 Vestergyllen 23.7
43 I hjertet av Vestmarka 25.4
117 Ytterpunkt i Vestmarka 30.1
303 Lett runde fra Asker til Semsvannet 6.6
200 På sti og vei nord i Vestmarka 7.1
328 Lett runde fra Asker 12.1
194 Gjennom kulturlandskapet ved Stovivann 12.7
396 Elvelangs i Vestre Bærum 14.1
104 Rundtur fra Semsvannet 14.2
108 Vestmarka mot sør 16.1
121 Fra Lier til Asker 16.5
342 Nord og sør for motorveien 19.0
106 Rundtur fra Vestmarksetra 20.8
105 Rundtur fra Solli 21.4
195 Variert rundtur i Vestmarka 22.1
201 Til Asdøljuvet og store vestmarksvann 30.9
199 Vestmarksrunde fra Sylling 34.1
341 Ettermiddagstur mellom nabokommuner 39.3
323 Sørover fra Asker 41.2
Bærumsmarka
433 Opp og ned i fristil 9.6
110 Vestover fra Sørkedalen 15.2
432 Tjæregrasrunden 18.9
112 Rundtur til Vensåsseter 19.1
114 Til Løvlia med utsikt 22.8
113 Bærumsmarka rundt 27.3
357 Lett tur til Nygård 7.6
165 Gjennom kulturlandskapet ved Dælivann 7.7
236 Kort runde fra Haga 8.8
272 Til middelalderkirken 11.8
397 En liten tur fra Sandvika 13.3
25 Rundtur fra Fossum 15.6
235 Badevann og historisk vei 16.0
271 Langs elver og gamle veifar 22.4
356 Stasjonsturen 26.3
327 Sørøst i Vestmarka 27.2
120 Nordover i Bærumsmarka 33.3
273 Gjennom Krokskogen til Sundvollen 33.5
343 Fra Sandvika til Krokskogen 35.3
267 Bærumsmarka rundt på sykkel 39.1
283 Fra vest til øst 58.6
371 Langs Askers grenser 59.2
Krokskogen
252 Solskinnstur til Mustadkroken 3.6
311 Toresplassrunden 5.7
5 Barnevennlig tur til Greinehytta 9.8
413 Skolerunden 10.1
365 Heggelirunden 11.2
10 Rundtur fra Sollihøgda via Sørsetra 14.9
320 Treningsrunden 15.0
97 Rundtur innom Spålen 17.5
116 Vestmarka fra nord til sør 17.8
409 Gopletjernsrunden 18.9
293 Fra dal til fjell 20.8
362 Ringkolløptraseen 21.1
8 Med snøgaranti fra Skansebakken 21.8
14 Rundtur fra Ringkollen 26.1
434 Snøsikker tur i valgfri stil 26.2
89 Tvers over Nordmarka 28.4
90 Fra skibussen og hjem 30.1
13 Til Sørkedalen utenom allfarvei 31.8
366 Krokskogrunde fra Kleivstua 33.4
98 Skansebakken Løvlia tur-retur 34.5
91 Over Krokskogen fra Ringkollen 34.6
9 Rundtur fra Skansebakken 35.9
39 Nordmarka på skrå 40.6
256 Flotteste turen fra Ringkollen til Sollihøgda 41.0
92 Langt inn på Krokskogen 41.1
93 I smale spor 47.7
257 Langtur fra Ringkollen til Spikkestad 73.2
122 Fram og tilbake langs Lomma 15.0
301 Mellom Bærumsmarka og Krokskogen 15.5
119 Trimtur fra Jevnaker 18.3
157 På dronningens og kongens vei 18.8
55 Langs Heggelivannene mot Sørkedalen 20.4
370 Steinsfjorden rundt 21.8
197 I gammelt seterlandskap 22.9
67 På Gamle Ringeriksvei 24.2
54 Fra toppen av Krokskogen 27.6
72 I tømmerfløternes spor 28.1
270 Rundt Gyrihaugen 29.9
65 Langs Storflåtan mot Sørkedalen 31.1
269 Flatt og bratt på Krokskogen 33.2
68 Ned i Lommedalen 44.8
52 En dag på Krokskogen 47.7
349 Fra møte til Marka 50.2
53 Grenaderløypa på sommerføre 63.7
61 Nord og øst i Marka 67.1
73 Rundtur fra Lommedalen 104.7
Nordmarka nord
130 Treningstur fra Svea Sportshytte 10.3
131 Opp Formoløypa 12.2
128 Lille Myllarunden 13.9
30 Rundtur i Spålen - Katnosa naturreservat 19.1
412 Mylla rundt 19.8
214 Fra Gjøvikbanen til Sørkedalen 22.2
134 Sørover til Glitre 22.5
7 Gjerdingen rundt fra Svartbekken 22.9
132 Østover fra Grua 29.9
96 Rundtur fra Tverrsjøstallen 31.7
259 Vakkert og lett fra Mylla 32.3
95 Gjennom Nordmarka fra Mylla 35.3
12 Villmarkstur gjennom Nordmarka 35.7
129 Store Myllarunden 39.9
3 Nordmarka på langs fra nord til sør 42.0
85 Først skibussen, så Maridalsbussen 44.8
86 Jernbanespor og skispor 47.6
84 Gjennom Nordmarka fra Grua 49.3
258 Fra Grua til Kjelsås 74.4
346 Rundt Skillingen og Harestuvannet 15.7
347 Liten rundtur fra Harestua 16.4
198 Opp og ned lia i Hakadal 16.9
329 Bratt opp, bratt ned 19.1
69 Ved Akerselvas kilder 21.0
103 Trimtur fra Hakadal 22.3
63 Rundtur fra Stryken 29.9
170 Langs Bergenske Hovedveg 30.1
102 Romeriksåsene på tvers 31.9
351 Nordvest i Romeriksåsene 33.0
51 Langs vannveier vest i Marka 34.4
50 Klassikeren fra Stryken til byen 34.9
193 Rett til værs i Romeriksåsene 35.4
192 Rundt Bislingen fra Harestua 35.9
359 Variert runde i Romeriksåsene 36.9
406 To ganger over åsen 51.6
126 Til byen fra Grua 54.6
350 Det beste fra Hadeland 68.7
118 Rundtur fra Grua 93.0
274 Variert langtur fra nord til sør 101.0
16 På ørretjakt langt nord i marka 4.6
24 Etter kreps i grenseland 8.7
Nordmarka syd
81 Opp bakkene 4.8
80 Fra stasjon til stasjon 5.5
82 Tur i måneskinn 9.6
76 Kveldstur i lys 9.9
246 Gjennom kulturlandskap i Maridalen 10.7
79 Rundtur fra Frognerseteren 11.6
74 Gjennom skogen til setra 13.9
40 Barnevennlig tur til Heggelia 14.5
75 Vestover fra Maridalen 14.6
83 Fra fjell til dal 14.7
111 Fra Sørkedalen til Lommedalen 18.2
88 Fra Sørkedalen til Maridalen 26.5
77 Over Glåmene til Kikut 28.2
78 Øst for Bjørnholt - vest for Kobberhaugene 30.5
87 Til Kikut fra Sognsvann 30.7
94 Vilt og vakkert 38.9
66 Til seters 9.8
60 En skikkelig trimtur 9.9
163 Gjennom Maridalen til Øyungen 10.7
47 Lett start på sykkelsesongen 12.4
232 Rundt Bogstadvannet 12.8
217 Maridalsvannet rundt 13.1
48 Fra fjell til vann i Nordmarka sør 15.3
233 Vakre Sørkedalen 16.3
234 Nordøst i Bærumsmarka 16.4
218 Rundtur i Maridalen 18.5
225 Rundt Sandungen fra Kikut 20.5
430 Fra Gaustad til Nittedal 21.2
260 Opp til Heggelidammen 23.1
330 Varingskollen rundt 24.6
226 Østover fra Kikut 24.7
224 Til Kikut fra Maridalen 30.6
49 Fra Maridalen til Sørkedalen 30.8
59 Rundtur fra Sognsvann 35.8
42 Rundtur fra Sørkedalen 35.9
302 Langs store vann i Nordmarka 38.1
62 Rundtur fra Maridalen 54.7
64 Rundtur fra Kikutstua 65.0
164 Til Markas indre fra Sørkedalen 88.0
Lillomarka og Gjelleråsen
437 Vaffeltur i Lillomarka 13.6
250 Rundtur fra Bjønndalen 14.7
248 Opp i Lillomarka 17.8
141 Rundtur fra Solemskogen 18.0
251 Lillomarka rundt fra Skytta 18.9
249 Langtur fra Årvoll 22.0
306 Opplyst langtur i Lillomarka 22.5
11 Den fagre Maridal og Marka innenfor 24.5
247 Maridalen på langs 35.3
426 Kort tur fra Sandermosen 5.4
70 Lillomarka light 7.8
220 På sporet ved Sandermosen 10.4
219 Langs jernbanespor i Maridalen 11.0
202 Til sportsstuer i Lillomarka 13.8
222 Rundtur i Lillomarka 16.4
56 Til topps i Lillomarka 27.4
360 Gjennom skiftende landskaper 29.8
221 Langtur i Lillomarka 32.4
223 Langtur fra Stovner 32.6
261 Langs Lillomarkas yttergrense 35.2
348 Langs Gjøvikbanen til Hadeland 55.8
71 Langtur fra Kjelsås 85.3
167 Fra byen til Hadeland 104.7
358 Langtur rundt Oslomarka 138.1
Romeriksåsene - Nannestad
419 Lett tur til Ringdalshytta 8.4
414 Drømmerunden 9.4
310 Honsjørunden 9.9
411 Bjertnessjøen rundt 10.1
318 Sjuputtrunden 14.6
136 På tvers av Romeriksåsene 15.2
244 Rundtur fra Harasletta 17.3
420 Strake veien fra Tæruddalen 17.6
421 Til Ringdalshytta og Busterudvangen 17.8
245 Nordover fra Tæruddalen 17.9
319 Til Marifjell 18.0
292 Nittedal på langs 18.4
28 I hjertet av Romeriksåsene 19.1
243 Holter-Åsen-runden 20.2
133 Rundtur fra Råsjøkrysset 23.7
422 Fra Tæruddalen til tre hytter 24.1
208 Rundt Storøyungen 25.1
309 En super tremil i Romeriksåsene 29.6
423 Langt inn i Gjerdrum 33.8
135 Langs topper og vann i Romeriksåsene 34.2
424 Fra hytte til hytte 40.6
124 Øst i Romeriksåsene 9.4
282 Langs Nitelva 9.9
123 Sør i Romeriksåsene 12.8
353 Til Myrdammen og Nordbysjøen 13.7
99 Rundtur fra Sjonken 15.2
402 Over Farseggen 16.1
390 Gjennom skogen til Nordkisa 18.9
300 Variert runde i Skedsmo 20.6
407 Rundtur på Nordåsen 23.7
403 Langs veien og gjennom skogen 24.8
100 Rundt Råsjøen 24.9
401 Treningstur på Romerike 29.6
398 Fra by til by på Romerike 30.0
405 Trimtur fra Jessheim 33.6
391 Rundtur fra Maura 36.3
374 Over Romerikssletta og gjennom Lillomarka 41.5
101 Mot vest og nord i Romeriksåsene 41.6
321 Helvariert tur til Kikut 44.0
375 Fra Gardermoen til byen 44.8
395 Lett runde på Nedre Romerike 46.0
284 I by og land fra Lillestrøm 46.9
404 Fra Gardermoen til Kikut 48.3
331 Nordover Nittedalen 49.7
373 Opp og ned langs Glomma 51.1
125 Romeriksåsene på langs 54.5
299 Opp og ned Nittedalen 63.1
298 Raumerrunden 72.6
369 Rundt hele Østmarka 89.3
15 Gruveferd i Romeriksåsene 4.3
Østmarka
207 Finlandsrunden 7.2
242 På ski til Gullsmeden 10.2
137 Nordover fra Skullerud 10.5
37 Soltur over vannene i Østmarka 10.7
138 I lysløypa fra Vallerud 11.7
240 Rundtur fra Skullerudstua 12.7
241 Nordover fra Sandbakken 14.5
211 Langs Flyktningeruta 16.8
139 Gjennom Østmarka mot Vangen 19.1
41 Vårskitur i Østmarka 19.9
29 Rundtur fra Krokhol 25.7
210 Rundtur fra Larsbraaten 26.8
140 I Stakans spor 28.4
156 Til topps fra Ekerud 6.2
162 Kveldstur til Børtervann 7.2
58 På stier i Østmarka 8.0
152 Rundtur fra Kirkebygda 8.0
227 Nøklevann rundt 8.0
367 Flatebyrunden 11.5
154 Sørover fra Skårer 11.6
158 Rundt Haukåsen 12.5
57 Sørover i Østmarka 16.3
153 Nordover til Vangen 16.4
155 Innom Mariholtet og Losby 18.0
228 Rundt Nøklevann fra Ellingsrud 20.4
151 Østmarka rundt i sør 22.6
160 På vei og sti forbi Vangen 22.6
415 Nordøst i Østmarka 27.6
196 Tremilstur nord i Østmarka 32.0
161 Gjennom Østmarka fra Krokhol 36.0
229 Langtur fra Østensjøvannet 39.2
281 I variert landskap fra Ytre Enebakk 41.6
159 Østmarka på langs fra nord 51.4
Sørmarka
212 Kveldstur fra Greverud 8.0
239 Til Stallerud og Sterkerud 11.4
237 Rundtur fra Bjørndal 12.7
45 På skitur i Norges Toscana 17.9
238 Gjennom Sørmarka fra Fløysbonn 18.7
209 Østover fra Greverud 18.9
178 På Oldtidsveien 10.0
184 Gjennom Nøstvedtmarka fra Ski 11.0
183 Småtur fra Ski 12.1
263 Til skogs fra Langhus 17.0
428 Gjersjøen rundt fra Kolbotn 17.5
177 Til Sørmarka fra Klemetsrud 17.9
180 På kongevei i Nøstvedtmarka 19.9
185 Til Bunnefjordens bredder 21.8
264 Mellom tre stasjoner 22.1
262 Rundtur fra Siggerud 23.8
181 Utenom allfarvei 24.0
179 På oldtidsvei og kongevei 36.2
182 Langt, men lett 43.7
Nesoddmarka
385 Til Hellviktangen og To gård 16.5
334 Fra kyst til kyst på Nesodden 24.5
325 Nesodden rundt 41.3
345 Langtur til Moss 66.3
Follomarka
215 På jordene ved Ottarsrud 18.2
213 Til skogs fra Drøbak 20.5
216 En runde i Kroerløypa 22.7
427 Rundtur til Trampen og Kroer 12.2
336 Strandtur til Hvitsten 13.4
189 Rundt Årungen 13.9
191 Asfaltstøy og skogens ro 17.8
335 Togtur på sykkel i Follo 20.3
383 Til Mossemarka fra Son 22.0
188 I steinalderspor 23.4
384 Follo-tur fra Hølen 23.6
186 Nordover på kongevei 23.9
190 Rundtur fra Ås 28.8
265 Historietime mot Bjerkebekk 30.9
187 Rundtur fra Vestby 37.5
266 Langtur fra Vestby 61.3
Mossemarka
380 Sykkeltur på Vansjøstien 14.0
382 Rundtur gjennom Mossemarka 21.5
324 Kysttur fra Moss 30.6
Hadelandsåsene
171 Barnevennlig rundtur til Lushaughytta 8.5
176 Panoramaløypa 8.9
174 Blokhusrunden 11.4
308 En smak av Hadeland 12.4
175 Elkensæterrunden 13.0
144 Linkenrunden 16.0
145 Høgkorsrunden 19.2
142 Malsjørunden 20.2
172 Rundt Malsjøen fra Sagvollen 24.2
173 Langs fjell og vann fra Sagvollen 28.1
291 Gjøvik - Oslo del 2 [Lygna - Grua] 33.1
143 Framstadsæterfjellet rundt 36.6
36 Langtur fra Lygna til Glitre [Lygnaturen] 55.1
148 Lushaugen rundt fra Lygna 25.1
147 Gjennom Helgedalen fra Lygna 28.5
169 Brandbu rundt 29.7
150 Rundt Øyangen fra Sagvollen 39.0
146 Rundt Kvitingen fra Åstjern 49.0
149 Østover fra Ullvildsdalen 53.5
166 Lygnaturen på sommerføre 63.6
168 Megatur fra nord 173.4
Gjøvik, Toten og Land
203 Haugrunden 7.0
307 Stormyrrunden 9.1
435 Lett runde fra Raufoss 10.9
425 Rognlirunden 16.3
206 Gubberudrunden 26.6
46 Gjøvik - Oslo del 1 [Gjøvik - Lygna] 55.2
204 Storrunden 64.3
280 Trevatna rundt 24.5
354 Rundt Skumsjøen fra Raufoss 25.2
429 Opp i høyden fra Gjøvik stasjon 30.9
377 I vakkert Toten-landskap 36.8
388 Einafjorden og Helgedalen 45.5
268 Toten rundt 49.2
379 Gjennom brede bygder 49.2
400 Til Skumsjøen og Trevatna 56.5
378 By og land 66.0
279 Over Totenåsen fra Reinsvoll 81.4
Totenåsen
337 Torsæterkampen rundt 31.8
339 Rundtur på Totenåsen 36.9
416 Over Totenåsen til Vindflosætra 38.0
338 Innom Torsætra 43.1
340 Til Totenåsen fra vest 45.8
389 Totenåsen rundt 93.3
Hurdal - Feiring
296 Rundtur til Vingerdalstua 15.6
295 Nord på Minneåsen 18.1
297 Minneåsen rundt 25.5
381 I skogene øst for Hurdalssjøen 25.3
376 Rundtur på Totenåsen fra Skrukkelisjøen 33.4
361 Runde om Skrukkelia og Jeppedalen 39.1
372 I grenseland mellom Hurdal og Totenåsen 55.5
Eidsvoll - Nes
287 Holsjøen rundt 4.2
312 Egilrunden 7.4
289 Trolsk tur til Tretjernsmyra 10.5
288 Grønnsjørunden 11.3
315 Puttenrunden 12.5
317 Rundtur om Vika 17.5
290 Til topps i Gullverket 19.5
316 Turen forbi Utsjøen 20.0
314 Fyrivangrunden 22.8
313 Storbråtenrunden 30.4
368 NM-runden Eidsvoll 21.3
392 Til Skogbygda fra Vormsund 27.8
275 Mistberget rundt 29.2
278 Utsjørunden 32.7
276 Gullverksrunden 36.6
277 Den store gullverksrunden 50.4
399 Langs Hovedbanen fra Eidsvoll 54.4
344 Langs Vorma og Mjøsa 103.0

412 turer vist, totalt 11662.8 km.