Gjennom Nordmarka fra Mylla

Tur 95 Mylla dam Skansebakken Område Nordmarka nord
Rute Mylla dam - Trantjern - Tverrsjøstallen - Spålen - Spålsbu - Svarten - Kringla - Moliksåsen - Skansebakken
Lengde 35.3 km Type tur Se liste av turer av type : Skitur Gradering Krevende

Kart

Klikk "Vis stort kart" for å se stort kart i eget vindu/tab.

Andre kart: Oslomarka vinter (1:50.000), Skiforeningens løypekart i trykt utgave eller her i Markadatabasen.

Bilder

Beskrivelse

Det er flere ruter å velge mellom når du skal krysse Nordmarka fra nord til sør. Dette er den vestligste traseen – nærmest i direkte linje fra Mylla til Sørkedalen. Over sju vann.

Mylla – Tverrsjøen – Sinnerdalen – Spålen – Kringla – Skansebakken. Dette er den strekningen du har framfor deg. Den byr på vakre landskap, fred og ro – og for det aller meste scooterpreparerte spor.

Skibussen tar deg fram til startstedet. Turen begynner med at du går på isen over fire vann på rappen: Mylla, Trantjern, Ølja og Tverrsjøen. Så venter den snøsikre Sinnerdalen, før du skal ut på vann nummer fem: Store Sinnera. Nå er ikke veien lang før du er ved nordenden av Spålen.

Dette sjette vannet på turen er et nydelig sted i Marka, der det ligger lunt og fint mellom åsene. Du tar veien over isen sørover, og etter hvert kan du enten dreie østover til Spålsbu, eller gå rett mot sør, til enden av Spålen.

Herfra kommer du nå inn i Styggedalen, en smal dal som fører deg inn på Grenaderløypa. Du følger denne fram til Kringla – det sjuende og siste vannet på turen mot Sørkedalen. Nå gjenstår siste etappe ut til Skansebakken. Herfra går det buss til byen.

God tur!

Adkomstinformasjon

Slik reiser du til og fra Mylla dam

Nå følger alle løypene turen består av. Klikk på hver enkelt for å lese beskrivelse, med link til full presentasjon. "[R]" bak navnet indikerer at disse løypene benyttes i "reversert" kjøre/gangretning i denne turen. Hvis du vil se en samlet turbeskrivelse med beskrivelser av alle de tilhørende løypene, klikker du knappen "Åpne alle rutebeskrivelsene" Da får du også fram en versjon som egner seg bedre til utskrift.

4.5 km , preparert 23.02.2017#220 Mylla dam - Trantjern [over vannet]


For å komme til starten av denne løypa, kan du ta Skibussen til Mylla dam. Det er gode parkeringsmuligheter i området her, med parkering både ved brua og ved garasjen til Mylla løypeforening.

Løypa går på isen vestover Mylla fra parkeringsplassen til Mylla løypeforening i østenden av vannet. Midt ute på isen går det løype til venstre, inn til Åssjøvika og opp til Bislingen. Dette er Formoløypa (løype 492). Vår løype fortsetter vestover, og går inn til land på sørsiden et stykke før vi er kommet helt vest i vannet. Like før, går løype 347 til høyre på isen - den går inn til nordsiden, til Brattvoll.

Vi følger skogsbilveien siste stykket fram til krysset ved Trantjern. Herfra fortsetter løype 504 (hold til venstre i krysset, og så til høyre) sørover mot Tverrsjøen, der løypenettet sprer seg videre til ulike deler av Marka. Tar vi til høyre i krysset, kan vi følge løype 352 over Ballangrudsæterhøgda (som også er kalt Ballangrudkollen) - også den går til Stormyra. Her kommer vi altså inn i området nord for Mylla. Endelig kan den allerede før nevnte skogsbilveien lede oss tilbake til Mylla dam (løype 346).

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

3.5 km , preparert 23.02.2017#504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen


Løypa starter i krysset ved Trantjern, like vest for Mylla. Hit kan du komme bl.a. i løype 220 og løype 346 fra Mylla dam.

Løypa følger vestsiden av tjernet (ikke skogsbilveien) - og straks kommer du til et kryss der løype 236 går til venstre. Denne løypa går rundt hele Ølja. Du fortsetter rett fram - gjennom åpent og lett terreng - fram til nordenden av Ølja.

Dette er det første vannet i Akerselvas nedslagsfelt. Her kan du velge om du vil gå på isen eller i maskinpreparert løype langs vestsiden av vannet. Etter hvert går det slakt utfor, og du kommer ned til Tverrsjøen og Tverrsjøstallen.

Fra Tverrsjøen kan du nå fortsette i flere retninger: mot Gjerdingen i øst (løype 102), mot Sandvikshytta og Katnosa i sørøst (løype 223), mot Sinnerdalen, Store Sinnera, Sinnerdammen og Spålen i sør (løype 225/løype 455), til Finnstad (løype 1140) og endelig i retning Mosjøen i sørvest (løype 338).

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

5.6 km , preparert 22.02.2017#455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype)


Dette er en av to løyper som går parallelt mellom Tverrsjøen og Spålen. Denne løypa går i terrenget, den andre - løype 225 - går på skogsbilveien.

Fra Tverrsjøstallen og Tverrsjøen går løypa over Villingmyra og videre ned gjennom den snøsikre Sinnerdalen til Store Sinnera. Herfra kan du ta til høyre mot Mosjøen, Øyangen og Ringkollen (løype 94).

Men vår løype fortsetter sørover mot Spålen. Ved Sinnerdammen svinger løype 225 til høyre, men vi skal rett fram, til nordenden av Spålen.

Herfra kan du fortsette nedover Spålen til Spålsbu (løype 391), over Øyangsrøysa til Ringkollen, (løype 237) eller mot samme sted via Øyangen (løype 230). Løype 98 går ned Spålsveien til Storflåtan.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

3.0 km , preparert 22.02.2017#391 Spålen N - Spålsbu


Løypa starter helt nord i Spålen. Hit kommer du bl.a. i løype 225/løype 455 fra Tverrsjøen og fra Ringkollen - i løype 237 via Øyangsrøysa og løype 230 over Øyangen.

Spålen ligger godt skjermet av åser på alle kanter, og er et av de virkelig flotte områdene her inne i dypet av Nordmarka. Det er bare å nyte turen sørover isen! Du passerer det smaleste partiet - Nautsund - og kommer så umiddelbart til et løypekryss der det går en "snarvei" over til Spålsbu. Denne er angitt som upreparert løype på kartet, men er nesten alltid tråkket opp. Den "offisielle" løypa går litt videre sydover fra dette krysset før vi kommer til neste løypekryss. Vår løype tar nå til venstre her, og fører deg til Spålsbu, helt øst i Spålen. Stikker du bortom Spålsbu kan du se markeringene som er satt opp i forbindelse med at Milorg D13 brukte hytta under krigen.

Herfra - eller om du dropper Spålsbu, og går rett sørover i det forrige løypekrysset - kan du komme ned i Styggedalen i retning Svarten (løype 392). Fra Spålsbu kan du også gå sørover i den flotte naturløypa over Sandbekkmana (løype 113) og fram til Vesle Sandungen. Fortsetter du derimot rett fram, er du på vei mot Katnosa i løype 112.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.5 km , preparert 11.03.2016#392 Svarten N - Spålen - Spålsbu [R]


Løypa starter fra Grenaderløypa nord for Svarten og vest for Butleren. Du går opp gjennom den trange Styggedalen til Spålen. Spålen ligger 478 meter over havet, mens Butleren ligger på 385.

Et stykke ute på Spålen kommer du til et løypekryss. Herfra går løype 456 vestover til Langtjern ved Spålsveien. Vil du videre nordover Spålen, kan du fortsette rett fram, og kommer om kort tid inn i løype 391. Men vår løype svinger til høyre i dette krysset, og går nordøstover til Spålsbu.

Herfra kan du nå fortsette i løype 112 til Katnosa, eller velge løypa over Sandbekkmana til Vesle Sandungen (løype 113).

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.2 km , preparert 20.03.2016#1143 Svarten N - Langlia


Denne løypa er en del av Grenadertraseen, og starter i løypekrysset rett nord for Svarten og vest for Butleren. Løypa går videre sørover på østsiden av Svarten. Etter at tre kilometer er tilbakelagt fra løypestart, kommer den scooterpreparerte løype 462 fra Storflåtan og Gagnumseter inn fra høyre.

Noen få hundre meter før løypa ender ved Langlia, kommer en ny scooterløype inn fra høyre. Det er løype 1151 som går sørover ned til Kringla og Moliksåsen.

Fra Langlia fortsetter Grenaderløypa til Kveldrostjern (løype 1119). Det går for øvrig en scooterløype nordøstover en halv kilometer etter Langlia (løype 963), og den bringer deg til Vesle Sandungen.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

4.9 km , preparert 22.02.2016#1151 Moliksåsen - Kringla [R]

Løypa starter ved foten av Moliksåsen, altså vest for sydspissen av Langlivannet. I småkupert terreng går den nordover, og etter drøyt to kilometer krysses grensen mellom Oslo og Ringerike.

Du fortsetter så frem til Kringla, der du får noe utfor det siste stykket. Løypa går over vannet, frem til nordsiden. Noen få hundre meter senere er du fremme ved løypekrysset nord for vannet. Her møter du Grenaderløypa, der løype 1143 går mellom Svarten og Langlia. Løype 462 følger løype 1143 det første stykket vestover fra Kringla. Den går i scooterspor mot Storflåtan og Gagnumseter.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

5.1 km , preparert 22.02.2016#380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen [R]


Løypa starter ved Skansebakken. Kommer du hit med buss, kan du gå av på nest siste holdeplass, Sandbråten. Du går noen få meter framover langs hovedveien og følger så veien til høyre, ned en liten bakke og over en bro. Her begynner løypa.

Kommer du med bil, finner du løypa ved å følge veien på nedsiden av den innerste parkeringsplassen. Du krysser broen - og dermed er du på plass der løypa starter.

Ganske snart kommer du ut på noen jorder, og her skal du ta til høyre. Løype 4/løype 460 fortsetter mot venstre i retning Lysedammene.

Løypa går nordover, og passerer gården Bergendal. Herfra fortsetter den i litt mer østlig retning, og krysser Heggeliveien (løype 291) mellom Elveli (innenfor Sørkedalen skole) og Kjagdalskrysset. Veien går for øvrig helt til Heggelia.

Litt nord for Kjelsås går løypa nordover parallelt med Langlielva. Løypa slutter ved foten av Moliksåsen, altså vest for sydspissen av Langlivannet, men det er fullt mulig å fortsette videre på ski. Det går en løype til venstre mot Lysedammene (løype 73), og det går også en til høyre (løype 1151) til Kringla.

Les hele beskrivelsen med kart og alle bildene

Denne beskrivelsen ble sist oppdatert 26.02.2015 20:45.

Printvennlig versjon Printvennlig versjon uten bilder i Word format Tips om denne turen Finn ture(r) med navn som inneholder
©
Send et tips fra Skiforeningens nettsted