Føremelding fra Skiforeningen 18.04.2014


Påskesola er tilbake

15.04.2014 16:50: Påskesol ved Gjerdingdammen

Et av områdene med best skiføre i Marka nå, er rundt Gjerdingen. Det er relativt nykjørte skiløyper rundt hele Gjerdingen og i alle retninger videre. Løypene blir kjørt fra Stryken/Svartbekken, men det er sammenhengende skiføre mot Katnosa, Tverrsjøen og Mylla. Spesielt fint var det idag å ankomme Gjerdingdammen, hvor det er mye markahistorie. Selve damboligen disponeres nå av ansatte i Oslo kommunes vann- og avløpsetat, mens gamle Gjerdingen skole, som vi ser på bildet her, leies ut til grupper av et speiderlag i Oslo.

Foto: Fredrik Gade

Generelt om forholdene i Marka i dag
Oppdatert 18.04.2014 08:54

Det er idag pent vær og temperaturene ligger mellom -1 og +2 grader på morgenen. Det er skarpt føre tidlig på dagen. Det kjøres løyper fortsatt flere steder. Det er primært løyper på skogsbilveier som det er mulig å preparere nå, og man må regne med å måtte gå litt på beina i starten.

Her finner du best forhold: Vestmarka ut fra Skoglund, Krokskogen ut fra Ringkollen, Nordmarka nord ut fra Svartbekken, Stryken/Djupdalen, Mylla og Tverrsjøstallen, Romeriksåsene ut fra Brovoll, Hakkim og Sjonken. Litt lenger nord, finner du også flott skiføre og gode snøforhold på Nordåsen (i Romerikåsene), Hurdal, Lygna (Hadelandsåsen) og Totenåsen. Se føremeldingene for de ulike områdene for mer informasjon.

NB! Isen på mange av markavannene har vært usikker i hele vinter. Skiforeningen kontrollerer kun de vannene hvor vi kjører opp skiløyper og kun i selve løypetraseen. På de øvrige vannene og utenfor løypetraseen har vi ikke oppsyn.

Nr Løypenavn Omr S T Lys Km
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Kro Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 6.8
1047 Mylla dam - Bislingen [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 2.4
346 Mylla dam - Trantjern [på veien] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 4.7
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.2
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.5
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Nor Ferdig preparert i dag Klassisk 1.9
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 8.7
149 Hakkim - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 5.0
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Rom Ferdig preparert i dag Klassisk 2.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Rom Ferdig preparert i dag Klassisk og fristil 7.5
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.9
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Kro Prepareres i dag Klassisk og fristil 4.4
1069 Dalssætra - Sjuputtane Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.8
1075 Grustaket - Honsjøhytta Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 2.4
1076 Grustaket - Skjennumstjernet Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 2.8
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 3.9
1070 Sjuputtane - Marifjell Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra Rom Prepareres i dag Klassisk og fristil 1.5
1062 Godbakken - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.0
604 Grindlirunden Gjø Preparert i går Klassisk 17.2
612 Hemsangen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 1.2
610 Midtholen - Lundsætra Gjø Preparert i går Klassisk 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Gjø Preparert i går Klassisk 4.1
609 Slømyrholen - Skihytta Gjø Preparert i går Klassisk 3.0
611 Svearoa - Hemsangen Gjø Preparert i går Klassisk 2.7
727 Busterudvangen - Spikertjernshytta Rom Delvis preparert Klassisk 3.8
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta Tot Delvis preparert Klassisk 8.1
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.4
76 Dammyra - Kustein - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
291 Elveli - Pipenhus - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 3.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 1.5
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan Kro Preparert tidligere Fristil 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
99 Jonsetangen - Vambu Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
1119 Langlia - Vestre Fyllingen - Kikut Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.7
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan Kro Preparert tidligere Klassisk 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 1.0
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia Kro Preparert tidligere Fristil 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia Kro Preparert tidligere Fristil 12.5
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
454 Ringkollen - Langtjern Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen Kro Preparert tidligere Klassisk 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N Kro Preparert tidligere Klassisk 10.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene - Oppkuvvann - Gagnumseter Kro Preparert tidligere Klassisk 13.2
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Kro Preparert tidligere Klassisk 4.9
458 Skileik på Ringkollen Kro Preparert tidligere Klassisk 0.1
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.7
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Kro Preparert tidligere Klassisk 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam Kro Preparert tidligere Fristil 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Kro Preparert tidligere Klassisk 2.3
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1143 Svarten N - Langlia Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.2
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Kro Preparert tidligere Scooterkjørt 4.2
88 Sørsetra - Finneflakseter - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.5
87 Sørsetra - Kleivstua Kro Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
988 Tobonn - By Kro Preparert tidligere Klassisk 1.0
104 Bislingen - Gjerdingen N [Sandvika] Nor Preparert tidligere Fristil 3.6
103 Bislingen rundløype Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
1181 Elgstøa - Katnosa Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
1148 Elnes - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.7
1127 Flisbanen – Bislingen Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 9.5
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
221 Gjerdingen rundt Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.9
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Nor Preparert tidligere Klassisk 5.5
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
452 Grøntjernsrunden Nor Preparert tidligere Klassisk 14.9
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 1.8
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
808 Katnosa - Snøploghøgda Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.7
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
406 Mattismyr - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 5.4
496 Mylla dam - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.8
110 Mylla dam - Sliperiet - Flisbanen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
220 Mylla dam - Trantjern [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.5
992 Roa stasjon - Kalvsjø Nor Preparert tidligere Klassisk 3.3
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.7
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.5
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
106 Stryken - Stålmyra Nor Preparert tidligere Klassisk 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 6.6
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk 2.8
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.5
993 Svesvika - Sliperiet - Mylla dam Nor Preparert tidligere Klassisk 2.2
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.8
347 Trantjern - Brattholt [over vannet] - Volla - Stormyra Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 3.5
359 Vesle Sandungen - Knappaveien - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 3.3
275 Aurtjern - Langmyr - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 2.7
713 Bjordammen - Langmyr Nor Preparert tidligere Klassisk 1.3
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 6.0
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
131 Delebekken - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.0
1 Den gamle lysløypa i Frognerseteråsen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 6.4
121 Elveli - Hansemyr - Kikut (Heikampveien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 3.5
361 Frognerseteren - Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 3.3
2 Frognerseteren - Heggehullet - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk 3.0
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Nor Preparert tidligere Klassisk 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.8
512 Holmenkollen Konkurranseløyper 10 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 23 km Nor Preparert tidligere Klassisk 23.0
698 Huseby - Bogstad Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
379 Kikut - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Nor Preparert tidligere Klassisk 5.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Nor Preparert tidligere Klassisk 2.0
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk X 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.5
374 Lysløypa i Nittedal Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt X 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.8
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Nor Preparert tidligere Klassisk X 2.5
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter (Sognsvann øst) Nor Preparert tidligere Klassisk X 5.3
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.5
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.1
119 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.4
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
955 Sakristjern - Lortkulp - Tjuvdalen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 1.7
362 Skjennungen - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
494 Smedmyra - Kveldsrostjern - Vesle Sandungen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.2
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.5
711 Sognsvann snøpark Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Nor Preparert tidligere Klassisk 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 3.0
130 Sørlitangen - Movatn Nor Preparert tidligere Klassisk 3.8
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Klassisk 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
799 Ullevålseter - Aurtjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Nor Preparert tidligere Klassisk 4.0
235 Ullevålseter - Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikut Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 11.7
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa Nor Preparert tidligere Fristil 0.6
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1111 Vågedammen - Sørskogen Nor Preparert tidligere Scooterkjørt 4.3
703 Wyllerløypa - Bjordammen Nor Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
724 Bommen - Kokstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
718 Breidmåsan - Bommen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
729 Breidmåsan - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
9 Brovoll - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
958 Brovoll - Korsvannvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 3.0
737 Brovoll - Korsvatnet - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga Rom Preparert tidligere Klassisk 1.1
348 Grua - Nysetra - Langvatnet Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
649 Gruvelia - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
733 Grøsåkervangen - Bekkestua Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
658 Hakkim - Engelstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
722 Harasletta - Bommen Rom Preparert tidligere Klassisk 1.3
720 Harasletta - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 2.0
989 Harasletta - Overholsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 4.7
735 Holtersaga - Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Rom Preparert tidligere Klassisk 1.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
726 Kokstadvangen - Spikertjernhytta Rom Preparert tidligere Klassisk 0.9
725 Kokstadvangen - Årstadvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.4
389 Koperud - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 2.2
731 Lysløypa i Åsgreina Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
721 Lysløypa på Harasletta Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.9
1088 Lysløype Preståsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.3
1083 Maura vest Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 8.1
1085 Morepprunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 9.1
1086 Nannestadrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
1089 Preståsrunden Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.8
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 4.2
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk 3.2
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.6
150 Sjonken - Gruvelia Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
657 Spikertjernhytta - Årstadvangen (Gjermenningsvegen) Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Rom Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Rom Preparert tidligere Klassisk 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen Rom Preparert tidligere Klassisk 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen Rom Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
307 Furuholmen - Jongsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Ves Preparert tidligere Klassisk 5.5
330 Furuholmen - Rudsmyr - Damvann Ves Preparert tidligere Fristil 4.0
596 Grønland - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.7
120 Lysløypa Skui - Jordbru Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.5
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Ves Preparert tidligere Fristil 0.2
47 Skileikanlegg på Skui Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.0
33 Skoglund - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
38 Vestmarksetra - Furuholmen Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Ves Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
483 Blokhus - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 2.9
553 Einavoll - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
551 Fellessætra - Korssætersvingen Had Preparert tidligere Klassisk 3.0
491 Fellessætra - Åstjern Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
482 Hengedykrysset - Blokhus Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.3
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
1095 Hilden - Forten - Jorstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1096 Jorstad - Alm - Hilden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
1091 Julibakka - Rækstad - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.5
509 Lushaughytta - Bustevollen - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 6.3
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken Had Preparert tidligere Klassisk 5.5
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset Had Preparert tidligere Klassisk 3.2
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk 4.1
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.3
641 Lysløypa Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda Had Preparert tidligere Klassisk X 4.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
500 Lysløypa ved Lygna Had Preparert tidligere Klassisk X 3.2
488 Løyper på Lygna Skisenter Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.0
1106 Marikleivrunden Had Preparert tidligere Klassisk 5.0
501 Moen skole - Lygna Had Preparert tidligere Klassisk 7.0
640 Nordre Oppdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 1.9
1102 Nymoen - Grønmyr - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
1099 Rundløype Sanne skole Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 14.0
1092 Skytterhuset Tingelstad - Grunningen - Julibakka Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
1094 Skytterhuset Tingelstad - Hilden Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.2
1101 Skytterhuset Tingelstad - Kløvstad - Nymoen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.9
1100 Skytterhuset Tingelstad - Sørvasslia - Skytterhuset Tingelstad Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.9
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.0
642 Søndre Ålsbygda - Breitjernet Had Preparert tidligere Klassisk 4.6
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen Had Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.3
481 Ullvildsdalen - Koperud Had Preparert tidligere Klassisk 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken Had Preparert tidligere Klassisk 1.5
1040 Bikkjeløypa Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 7.6
537 Bjønnhaugen - Hornås Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
575 Brennabakka - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
545 Bukkhalsen - Gildrehaugen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
626 Dempesætra - Kalverudsetra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.0
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 8.0
758 Eina - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 6.8
1041 Ellingsverunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.3
558 Fjortentjernsmyrene - Eikvelta - Mæhlumsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.5
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna - Fjortentjernsmyrene Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
557 Fjortentjernsmyrene - Mæhlumsætra - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.4
573 Flyplassen - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.2
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.1
1038 Guttukollen - Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
538 Hornås - Stangstua Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
154 Hunndalen - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.0
570 Hunndalen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.2
534 Håkenstad - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.4
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.0
632 Kjøyvemyra - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
1036 Konkurranseløyper Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
621 Kullmyrbotn - Øverbygda Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.4
619 Kårstadsetra - Dempesætra - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.9
615 Lindheim - Flåmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 8.1
616 Lindheim - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.8
628 Linnerud - Puttmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
540 Lundstein - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Øverby Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 5.8
548 Lysløypa Raufoss - Osbakken Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Sillongen Gjø Preparert tidligere Klassisk X 9.8
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
1035 Lysløypa ved Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.1
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås Gjø Preparert tidligere Klassisk X 8.0
522 Lysløypa Øverby - Skistua Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 4.4
1039 Lysløype Guttukollen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.1
579 Lysløype Skjeskroken Gjø Preparert tidligere Klassisk X 2.3
1037 Nybakktåje - Snauhaug Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.5
516 Osbakken - Sveum Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
633 Osbakken - Veset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.9
1141 Osbakken-Tjærevika-Veset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.3
629 Puttmyra - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
555 Raufoss - Sveum Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.5
554 Raufoss skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.3
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 12.0
1209 Rostbergrunden Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.5
518 Rørmyra - Solvoll Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.3
577 Skihytta - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
527 Skistua - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 2.0
525 Skistua - Grande Gjø Preparert tidligere Klassisk X 3.0
539 Skistua - Lundstein Gjø Preparert tidligere Klassisk 4.8
605 Skogheim - Onsrudvatn Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.6
1042 Snauhaug - Brattsverunden - Brasethøgda - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 10.0
1043 Snauhaug - Ellingsvea - Brattsverunden - Tranalia Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.6
1153 Spenntirunden Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 6.6
544 Stangstua - Bukkhalsen Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.0
637 Stokkhyttakrysset - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.7
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda Gjø Preparert tidligere Klassisk 7.5
1215 Sveum - Eikvelta Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.8
556 Sveum - Rørmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.1
515 Sønstebygrenda - Fellessætra Gjø Preparert tidligere Klassisk 13.0
620 Torpavegen - Gråsteinmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.9
549 Torvmyra - Veset Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.0
617 Tranalia - Snertingdal skole Gjø Preparert tidligere Klassisk 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Gjø Preparert tidligere Klassisk 3.5
530 Tømmerhol - Blivgodt Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.5
576 Vassendlandet - Skihytta Gjø Preparert tidligere Klassisk 9.6
634 Veset - Stokkhyttakrysset Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 2.8
569 Veset - Sveum (maskinprepp) Gjø Preparert tidligere Klassisk 5.0
638 Veset - Sveum (scooterløype) Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 5.0
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra Gjø Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
568 Vesterås - Torvmyra Gjø Preparert tidligere Klassisk 1.6
581 Vind - Gimlevegen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 1.8
543 Vind - Lerudåsen Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 5.0
582 Vind skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil 3.0
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Gjø Preparert tidligere Klassisk 6.5
618 Ytteråsveien - Midtholen Gjø Preparert tidligere Klassisk 2.9
542 Øverby skistadion Gjø Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.0
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 3.0
788 Bladtjennet - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.2
789 Bladtjennet - Tørrtopp - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.6
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.9
787 Bøhnshytta - Sandvikenhytta Hur Preparert tidligere Klassisk 1.3
790 Dalen - Dalkollen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.7
791 Dalkollen - Pålshaugen - Skreikampen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.0
792 Dalkollen - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.9
967 Haraldvangen - Hermods plass Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
966 Haraldvangen - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.5
970 Hermods plass - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.7
796 Holshytta - Jahrenhytta Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.1
976 Holtjennet - Aklangen Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.1
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil 1.3
1105 Lysløypa i Feiring Hur Preparert tidligere Klassisk og fristil X 3.4
1122 Mortenskollen - Steintjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.8
785 Nordre Morttjennet - Tisjøløypa - Almelihaugen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.0
793 Sandvikenhytta - Skomakertjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.7
969 Siridalsvegen - Aklangen Hur Preparert tidligere Fristil 4.5
795 Skomakertjennet - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.6
794 Skomakertjennet - Mortenskollen - Holshytta Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.6
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 1.9
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 2.4
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen Hur Preparert tidligere Scooterkjørt 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen Hur Preparert tidligere Fristil 1.0
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen Tot Preparert tidligere Klassisk 1.3
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk 7.1
1163 Oksbakken - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 4.6
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 7.2
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken Tot Preparert tidligere Klassisk 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk 6.8
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta Tot Preparert tidligere Klassisk og fristil 10.2
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (kort) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 6.1
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra (lang) [Garsjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 7.4
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 17.0
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] Tot Preparert tidligere Klassisk 12.0

Rett