Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Vestmarka
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 16.03.2018 7.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.03.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.03.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 16.03.2018 2.6
357 By - Greinehytta 18.03.2018 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 16.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 17.03.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 16.03.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 18.03.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 16.03.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 16.03.2018 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 17.03.2018 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 16.03.2018 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 16.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 16.03.2018 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 18.03.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 18.03.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 16.03.2018 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 16.03.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 17.03.2018 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.03.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 09.03.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.03.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 13.03.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.03.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.03.2018 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.03.2018 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 16.03.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 15.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 16.03.2018 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 16.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.03.2018 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 16.03.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 16.03.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 16.03.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 16.03.2018 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 18.03.2018 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.03.2018 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2018 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 17.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.03.2018 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 16.03.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 18.03.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 16.03.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.03.2018 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 17.03.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.03.2018 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 16.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 18.03.2018 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 16.03.2018 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.03.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 16.03.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.03.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 16.03.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 17.03.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 18.03.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 16.03.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 13.03.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 18.03.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 18.03.2018 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 16.03.2018 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 18.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 17.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 12.03.2018 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
458 Skileik på Ringkollen 16.03.2018 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 18.03.2018 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 16.03.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 16.03.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 16.03.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 16.03.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.03.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.03.2018 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 15.03.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 15.03.2018 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 15.03.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.03.2018 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 15.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 18.03.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 16.03.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 16.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 16.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 14.03.2018 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 18.03.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 18.03.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 10.03.2018 1.7
988 Tobonn - By 18.03.2018 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 16.03.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 16.03.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 16.03.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 16.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.03.2018 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 18.03.2018 5.7
Nordmarka nord
100 Finnstad - Sandvikshytta 15.03.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 15.03.2018 2.6
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.03.2018 2.9
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.03.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 15.03.2018 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.03.2018 2.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 15.03.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 16.03.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 16.03.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.03.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.03.2018 2.2
236 Ølja rundt 18.03.2018 7.0

128 løyper vist, totalt 608.6 km.