Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Vestmarka
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 12.04.2018 6.9
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 13.04.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 18.04.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 13.04.2018 2.6
1472 Bergersletta 00.00. 0 1.1
1471 Brennejordet 00.00. 0 4.7
357 By - Greinehytta 20.04.2018 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 14.04.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2018 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 13.04.2018 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 06.04.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 15.04.2018 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.04.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 14.04.2018 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 19.04.2018 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 26.03.2018 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 14.04.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2018 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 05.04.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 20.04.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 10.04.2018 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 13.04.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 04.04.2018 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 07.04.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 06.04.2018 54.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.04.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 06.04.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 06.04.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 06.04.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.04.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.04.2018 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 11.04.2018 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.04.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 27.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.04.2018 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 14.04.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 08.04.2018 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.04.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 14.04.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 13.04.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 14.04.2018 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 27.03.2018 9.1
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 05.04.2018 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 06.04.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 27.03.2018 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 05.04.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 05.04.2018 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 14.04.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 27.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 27.03.2018 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 08.04.2018 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 17.04.2018 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 18.04.2018 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 18.04.2018 7.5
69 Løvlia - Atjern - Skamræk 13.04.2018 3.2
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 15.04.2018 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 27.03.2018 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 27.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 07.04.2018 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 11.04.2018 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 15.04.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 15.04.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 16.04.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 17.04.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.04.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 14.04.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 19.04.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 06.04.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 17.04.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.04.2018 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.03.2018 7.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 06.04.2018 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 06.04.2018 3.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 27.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 19.04.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 14.04.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 27.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.04.2018 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 06.04.2018 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 05.04.2018 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 13.04.2018 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 18.04.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 13.04.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 13.04.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 18.04.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 18.04.2018 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 16.04.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 06.04.2018 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 06.04.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.04.2018 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 14.04.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 11.04.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 19.04.2018 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 06.04.2018 3.2
1143 Svarten N - Langlia 06.04.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 27.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 19.04.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 07.04.2018 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 15.04.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 18.04.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
988 Tobonn - By 20.04.2018 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 11.04.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.04.2018 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.04.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 26.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 16.04.2018 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 06.04.2018 5.7
Nordmarka nord
100 Finnstad - Sandvikshytta 16.04.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 06.04.2018 2.6
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2018 2.9
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.04.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 06.04.2018 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.04.2018 2.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 16.04.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 06.04.2018 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 06.04.2018 5.6
236 Ølja rundt 14.04.2018 7.0

130 løyper vist, totalt 608.6 km.