Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Vestmarka
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 24.02.2017 7.0
Krokskogen
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 04.12.2017 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 14.12.2017 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 15.12.2017 2.6
357 By - Greinehytta 15.12.2017 4.9
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.03.2017 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 23.03.2017 8.0
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 01.12.2017 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 24.03.2017 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 14.12.2017 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 11.03.2017 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 04.12.2017 2.3
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 23.03.2017 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 15.12.2017 1.9
405 Frøshaug - Djupdalen 10.03.2017 2.0
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 15.12.2017 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 15.12.2017 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 11.03.2016 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 15.12.2017 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 15.12.2017 2.9
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 10.03.2017 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 22.03.2016 4.4
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 21.03.2017 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 53 km 20.03.2016 53.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 25.03.2017 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 03.03.2017 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.12.2017 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 16.12.2017 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 11.03.2017 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 25.03.2017 2.9
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 05.12.2017 3.2
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 14.12.2017 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2016 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 14.12.2017 4.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 15.12.2017 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 31.03.2017 1.8
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 11.03.2017 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 04.12.2017 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 06.12.2017 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 06.12.2017 3.7
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 10.03.2017 10.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 08.03.2016 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 10.03.2017 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 23.03.2017 6.9
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 18.03.2016 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 18.03.2016 3.2
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 15.12.2017 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.02.2016 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 09.03.2017 8.3
89 Lysløypa på Kleivstua 14.12.2017 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 16.12.2017 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 14.12.2017 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2017 7.5
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 29.11.2017 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 14.12.2017 4.8
1151 Moliksåsen - Kringla 10.03.2017 4.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 00.00. 0 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 00.00. 0 3.5
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2017 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 24.03.2017 8.2
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 10.03.2017 7.4
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 14.12.2017 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 14.12.2017 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.11.2017 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 14.12.2017 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 01.12.2017 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 10.03.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 14.12.2017 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 01.12.2017 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 25.03.2017 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 14.12.2017 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 14.12.2017 10.5
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 10.02.2017 7.5
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 10.03.2017 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 15.12.2017 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 15.12.2017 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 09.03.2017 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 31.03.2017 4.9
70 Skileik Kleivstua 10.01.2016 0.0
458 Skileik på Ringkollen 24.03.2017 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 11.03.2016 2.7
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 10.03.2017 8.0
85 Sollihøgda skileik 09.03.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 14.12.2017 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 05.12.2017 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 15.12.2017 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 14.12.2017 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 14.12.2017 6.2
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 10.03.2017 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 24.03.2017 2.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 05.03.2017 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 25.03.2017 5.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.03.2017 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 09.03.2017 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.12.2017 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 20.03.2016 3.2
1143 Svarten N - Langlia 20.03.2016 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 11.03.2016 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 09.12.2017 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 21.03.2017 4.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 01.12.2017 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 14.12.2017 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 21.03.2016 1.7
988 Tobonn - By 11.03.2017 1.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2016 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 14.12.2017 3.7
1222 Tverrelva - Frøshaug 14.12.2017 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 11.03.2017 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 11.03.2017 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 15.12.2017 5.2
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 14.12.2017 5.7
Nordmarka nord
100 Finnstad - Sandvikshytta 25.03.2017 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 25.03.2017 2.6
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 17.03.2017 2.9
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 24.03.2017 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 15.12.2017 1.9
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 14.12.2017 2.5
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 15.12.2017 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 24.03.2017 7.5
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 24.03.2017 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 14.12.2017 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 15.12.2017 2.2
236 Ølja rundt 14.12.2017 7.0

127 løyper vist, totalt 603.1 km.