Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Romeriksåsene - Nannestad

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 15.03.2018 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 09.03.2018 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 17.03.2018 2.2
Stryken - Harestua
934 Harestua - Pipera - Buvann 14.03.2018 9.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 21.03.2018 3.0
350 Lysløypa på Harestua 21.03.2018 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 11.02.2018 2.8
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V 21.03.2018 3.6
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.03.2018 7.0
Nordåsen
1069 Dalssætra - Sjuputtane 17.03.2018 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 20.03.2018 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 20.03.2018 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 20.03.2018 3.2
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 20.03.2018 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 17.03.2018 2.4
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 20.03.2018 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 20.03.2018 3.9
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 20.03.2018 1.5
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 13.03.2018 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 12.02.2017 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 17.03.2018 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 12.02.2017 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
1070 Sjuputtane - Marifjell 17.03.2018 1.7
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 17.03.2018 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 12.03.2018 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 20.03.2018 1.5
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 13.03.2018 0.5
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2018 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 14.03.2018 1.9
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 15.03.2018 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
1080 Kløvberget - Grustaket 12.03.2018 4.8
1088 Lysløype Preståsen 13.03.2018 3.3
1083 Maura vest 15.03.2018 8.1
1085 Morepprunden 17.03.2018 9.1
1086 Nannestadrunden 13.03.2018 13.8
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 13.03.2018 3.0
1089 Preståsrunden 13.03.2018 4.8
1087 Vigsteinrunden 21.03.2013 6.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen.
652 Bekkestua - Storøyungen N 13.03.2018 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 17.03.2018 2.0
1428 Bergdalsvegen 17.03.2018 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 18.03.2018 6.2
155 Bjertnessjøen rundt 18.03.2018 10.1
1430 Djupdalen - Grani 16.03.2018 1.2
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 16.03.2018 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 16.03.2018 1.1
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 09.03.2018 0.9
1434 Grani - Finstadsletta 21.01.2018 0.7
649 Gruvelia - Engelstadvangen 12.03.2018 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 13.03.2018 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.03.2018 2.1
735 Holtersaga - Ramstad 16.03.2018 3.8
731 Lysløypa i Åsgreina 17.03.2018 1.7
1354 Ramstad - Åsgreina 17.03.2018 1.2
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 18.03.2018 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 18.03.2018 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 24.03.2017 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 13.03.2018 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 13.03.2018 1.9
1420 Åsen stadion - skianlegg 20.03.2018 6.0
1208 Åsgreina - Feviksvangen 17.03.2018 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 17.03.2018 4.1
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 19.01.2018 0.0
956 Aas gård - Setertjern - Storøyungen N 20.02.2018 7.5
131 Delebekken - Kikutstua 19.03.2018 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2018 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.03.2018 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 20.03.2018 3.5
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 10.03.2018 3.5
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 16.03.2018 3.6
736 Glitre - Elnes [Nittedal på langs] 13.03.2018 6.7
240 Glitre - Kirkebyvangen 13.03.2018 3.3
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 14.03.2018 2.9
932 Hakadal - Buvassbekken - Buvann 14.03.2018 5.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 13.03.2018 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 13.03.2018 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 21.03.2018 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 14.03.2018 2.6
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 13.03.2018 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 14.03.2018 1.5
374 Lysløypa i Nittedal 20.03.2018 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 20.03.2018 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 20.03.2018 1.8
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 20.03.2018 4.5
406 Mattismyr - Delebekken 20.03.2018 5.4
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 21.03.2018 4.5
465 Slattum - Spenningsby [Nittedal på langs] 19.03.2018 8.1
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 19.03.2018 3.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 18.03.2018 3.5
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.03.2018 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 21.03.2018 6.6
741 Svenskemyra - Varingskollen 04.03.2018 3.0
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 13.03.2018 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 21.03.2018 4.6
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 21.03.2018 2.9
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fløyta 20.03.2018 4.5
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 15.03.2018 5.1
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 21.03.2018 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 16.03.2018 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 16.03.2018 4.0
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 19.03.2018 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern 04.03.2018 4.4
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 21.03.2018 4.0
1145 Varingskollen stasjon - lysløypa 20.03.2018 0.6
1111 Vågedammen - Sørskogen 14.03.2018 4.3
Skjetten - Strømmen
1320 Lysløypa i Bråteåsen 18.03.2018 2.7
Skedsmo og Gjerdrum
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
729 Breidmåsan - Busterudvangen 17.03.2018 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 20.03.2018 1.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen 17.03.2018 1.6
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 18.03.2018 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 21.01.2018 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 04.03.2018 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 09.03.2018 2.4
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
720 Harasletta - Breidmåsan 09.03.2018 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 20.03.2018 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 20.03.2018 1.2
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 20.03.2018 1.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 09.03.2018 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 16.03.2018 4.0
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 16.03.2018 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 19.03.2018 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 19.03.2018 3.5
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.2
653 Lysløypa i Tæruddalen 13.03.2018 4.3
721 Lysløypa på Harasletta 13.03.2018 5.0
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 20.03.2018 3.1
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 17.03.2018 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 21.01.2018 3.2
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 19.03.2018 2.0
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1427 Rustad - Rustadmåsan 16.03.2018 1.0
1323 Skistadion Tæruddalen 21.03.2018 1.4
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 20.03.2018 2.4
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 16.03.2018 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 19.03.2018 2.4
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 0.0
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern 15.03.2018 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 15.03.2018 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 18.03.2018 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 24.01.2018 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 24.01.2018 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 21.02.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 16.03.2018 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 16.03.2018 4.0
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 15.03.2018 5.7
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 14.03.2018 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 21.03.2018 3.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 18.03.2018 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 18.03.2018 4.8

160 løyper vist, totalt 581.1 km.