Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Krokskogen
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 20.03.2018 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 21.03.2018 2.7
Ringkollen og omegn
224 Damtjern - Sandviksveien - Skottakrysset 17.03.2018 5.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 16.03.2018 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 16.03.2018 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 09.03.2018 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 15.03.2018 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 20.03.2018 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 16.03.2018 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 16.03.2018 2.9
95 Lysløypa på Ringkollen 20.03.2018 3.5
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 20.03.2018 2.9
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1135 Nysetra - Salem [Åsbygda] 05.03.2018 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Løvlia 16.03.2018 13.6
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Løvlia 20.03.2018 12.5
1137 Ringkollen - Damåsen - Haugsbygd skole 11.03.2016 4.7
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 20.03.2018 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 20.03.2018 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 17.03.2018 3.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 30.12.2017 4.3
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 20.03.2018 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 20.03.2018 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 13.03.2018 8.5
93 Ringkollen - Treningsrunden 20.03.2018 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 20.03.2018 10.5
458 Skileik på Ringkollen 16.03.2018 0.1
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 15.03.2018 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 12.03.2018 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 16.03.2018 3.2
Damtjern med omegn
69 Løvlia - Atjern - Storflåtan 17.03.2018 6.8
1214 Løvlia - Ringsmyrene - Løvlia [Ringsmyrrunden] 16.03.2018 4.8
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 21.03.2018 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 21.03.2018 2.8
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 16.03.2018 3.9
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 21.03.2018 2.3
467 Gyrihaugen - Huken seter - Løvlia 16.03.2018 5.5
468 Gyrihaugen - Kulpåsen - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2018 4.4
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 21.03.2018 2.6
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 21.03.2018 3.0
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 21.03.2018 4.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 21.03.2018 4.1
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 21.03.2018 6.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 16.03.2018 2.3
92 Kleivstua - Torgetjern 21.03.2018 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 20.03.2018 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 20.03.2018 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 21.03.2018 2.1
1223 Torgetjern - Frøshaug 21.03.2018 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 16.03.2018 4.7
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 20.03.2018 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 16.03.2018 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 21.03.2018 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 20.03.2018 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 16.03.2018 8.0
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 20.03.2018 7.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 20.03.2018 7.7
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 21.03.2018 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 23.01.2015 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 16.03.2018 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 20.03.2018 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 20.03.2018 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 20.03.2018 1.5
87 Sørsetra - Kleivstua 20.03.2018 3.5
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 10.03.2018 1.7
Lommedalen
357 By - Greinehytta 21.03.2018 4.9
405 Frøshaug - Djupdalen 21.03.2018 2.0
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 21.03.2018 4.7
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 21.03.2018 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 21.03.2018 2.9
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 21.03.2018 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 21.03.2018 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 21.03.2018 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 16.03.2018 7.5
988 Tobonn - By 21.03.2018 1.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 21.03.2018 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 16.03.2018 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.02.2018 5.0
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 21.03.2018 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 15.03.2018 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 16.03.2018 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2018 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 16.03.2018 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 20.03.2018 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 16.03.2018 2.2
236 Ølja rundt 20.03.2018 7.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Sandvikshytta 15.03.2018 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 15.03.2018 2.6
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 16.03.2018 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 20.03.2018 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over isen] 15.03.2018 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 15.03.2018 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 20.03.2018 2.5
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 20.03.2018 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 14.03.2018 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 14.03.2018 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 21.03.2018 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Løvlia 20.03.2018 4.6
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 20.03.2018 3.6
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 16.03.2018 1.5
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 17.03.2018 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 16.03.2018 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 20.03.2018 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 21.03.2018 1.8
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Gagnumseter 16.03.2018 10.9
1119 Langlia - Kveldrostjern 16.03.2018 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 16.03.2018 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 20.03.2018 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 16.03.2018 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 16.03.2018 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 16.03.2018 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 16.03.2018 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 21.03.2018 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 16.03.2018 5.1
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 21.03.2018 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene 20.03.2018 3.8
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 16.03.2018 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 20.03.2018 4.9
71 Storebekkhytta - Dammyra 20.03.2018 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 16.03.2018 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 21.03.2018 4.4
1143 Svarten N - Langlia 16.03.2018 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 14.03.2018 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 21.03.2018 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 14.03.2018 4.2

128 løyper vist, totalt 608.6 km.