Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Biri - Snertingdal
621 Brattbergsetra - Båbergsetra - Øverbygda 14.03.2018 6.4
626 Dempesætra - Kalverudsetra 14.03.2018 1.5
656 Flutua - Svearoa 14.03.2018 3.8
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 16.03.2018 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 15.03.2018 1.0
604 Grindlirunden 16.03.2018 17.2
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 14.03.2018 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 11.01.2018 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen 16.03.2018 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 14.03.2018 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 14.03.2018 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 16.03.2018 8.1
616 Lindheim - Tranalia 13.03.2018 6.6
622 Lindheim - Trettsvehøgda 16.03.2018 2.8
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 14.03.2018 2.8
610 Midtholen - Lundsætra 13.03.2018 8.3
608 Redalsætermyra - Skihytta 15.03.2018 5.0
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 16.03.2018 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 13.03.2018 4.3
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 16.03.2018 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatn 15.03.2018 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 15.03.2018 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 31.01.2018 6.0
611 Svearoa - Hemsangen 15.03.2018 2.7
620 Torpavegen - Gråsteinmyra 14.03.2018 1.9
617 Tranalia - Snertingdal skole 02.03.2018 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 16.03.2018 3.5
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 15.03.2018 6.5
1408 Ytteråsvegen - Kårstadseterbrua 14.03.2018 1.9
618 Ytteråsvegen - Midtholen 14.03.2018 2.9
1409 Øverbygda - Kårstadseterbrua 14.03.2018 6.1
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås 14.03.2018 10.8
526 Bjørnsveen - Furumoen 13.03.2018 2.9
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 17.03.2018 3.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 14.03.2018 4.5
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 13.03.2018 2.0
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 14.03.2018 3.2
530 Haug - Blivgodt 17.03.2018 1.9
538 Hornås - Stangstua 15.03.2018 1.9
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 15.03.2018 8.1
534 Håkenstad - Skistua 14.03.2018 5.7
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 17.03.2018 1.6
540 Lundstein - Håkenstad 22.03.2017 12.0
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 15.03.2018 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 17.03.2018 4.4
1407 Lysløypa på Kastad 14.03.2018 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 17.03.2018 2.0
525 Lysløypa Skistua - Grande 17.03.2018 3.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 21.12.2017 11.5
539 Skistua - Lundstein 14.03.2018 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 14.03.2018 3.7
533 Solbakken - Glæstadhøgda - Håkenstad 14.03.2018 5.6
542 Øverby skistadion 13.03.2018 3.0
Gjøvik sør
581 Lysløypa Vind - Gimlevegen 16.03.2018 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 16.03.2018 5.0
582 Vind skistadion 16.03.2018 3.0
Vardalsåsen nord
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 15.03.2018 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 16.03.2018 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 16.03.2018 4.7
547 Bybrua - Bymarkstoppen - Torvmyra 16.03.2018 5.0
628 Linnerud - Puttmyra 14.03.2018 1.5
544 Stangstua - Bukkhalsen 15.03.2018 1.0
549 Torvmyra - Veset 15.03.2018 1.8
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 1.8
635 Veset - Øgardssætra - Kjøyvemyra 11.03.2017 4.8
568 Vesterås - Torvmyra 16.03.2018 1.6
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
Vestre del av åsen mellom Søndre Land og Vestre Toten, grenser til nabokommunen rundt Høgbrenna og Fjortentjernmyrene.
574 Flyplassen - Rudsetra- Puttmyra 14.03.2018 3.5
573 Flyplassen - Skihytta 14.03.2018 4.5
1441 Hov - Skrukkli [Valdreslinja] 13.03.2018 8.1
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 16.03.2018 2.3
579 Lysløype Skjeskroken 14.03.2018 2.3
629 Puttmyra - Skihytta 14.03.2018 3.1
577 Skihytta - Dølsætra - Høgbrenna 14.03.2018 5.0
578 Skihytta - Innersætra - Høgbrenna 14.03.2018 4.6
1440 Skjeskroken - Skihytta 14.03.2018 6.2
576 Vassendlandet - Skihytta 14.03.2018 9.6
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 0.8
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 23.03.2017 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 17.03.2018 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsætra 16.03.2018 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 16.03.2018 1.7
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 17.03.2018 2.0
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 16.03.2018 2.2
1425 Nede Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 17.03.2018 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 17.03.2018 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 17.03.2018 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 17.03.2018 2.6
Raufoss med omegn
561 Lysløypa Malterud - Granvang - Sillongen 16.03.2018 5.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 16.03.2018 4.5
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass - Granvang 16.03.2018 9.8
560 Lysløypa Vestrumenga (gamlevegen) - Lerudåsen - Grimås 16.03.2018 8.0
554 Raufoss skistadion 15.03.2018 2.7
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 16.03.2018 4.5
1351 Raufoss skole - Raufoss stadion 16.03.2018 0.6
563 Reinsvoll - Tåsås 16.03.2018 6.3
Gjøvik-Oslo-traseen
760 Eidstugua - Granumsæter - Trevatn [Granumsæterrunden] 13.03.2018 10.1
757 Eidstugua - Skrukkli [Valdreslinja] 13.03.2018 8.5
517 Eidstugua - Stormyrene 13.03.2018 4.0
759 Eidstugua - Trevatn - Brattvoll [over vannet] 03.03.2018 8.0
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 17.03.2018 1.8
570 Hunndalen - Eiktunet 15.03.2018 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 15.03.2018 8.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 13.03.2018 3.0
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 16.03.2018 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 16.03.2018 3.4
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 09.03.2018 3.0
1404 Osbakken - Edelgranvegen 17.03.2018 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 17.03.2018 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 17.03.2018 4.1
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidlig skiløype) 30.12.2017 3.8
557 Rørmyra - Mæhlumsætra 16.03.2018 2.6
518 Rørmyra - Solvoll 12.03.2018 6.0
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 16.03.2018 1.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 17.03.2018 7.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 16.03.2018 1.4
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 02.02.2018 2.7
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 15.03.2018 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 09.03.2018 0.5
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 09.03.2018 7.5
758 Eina - Eidstugua [Valdreslinja] 13.03.2018 5.6
1343 Eina - Prestmarka 13.03.2018 4.9
1328 Eina - Stormyrene 02.03.2018 4.6
1339 Eina - Thune skole 09.03.2018 1.8
553 Einavoll - Korssætersvingen 15.02.2017 1.8
1342 Einavoll - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 10.03.2018 7.2
1325 Lysløypa i Prestmarka 12.03.2018 3.7
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 10.03.2017 2.3
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 15.03.2018 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 15.03.2018 4.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
1402 Thune skole - Blili 09.03.2018 2.8
Søndre Land vestås
1154 Ringelia - Totjernet [Liåsløypa] 15.03.2018 12.0
1209 Rostbergrunden 01.03.2015 11.5
1153 Spenntirunden 24.02.2016 6.6

137 løyper vist, totalt 600.2 km.